[Notebook] Giới thiệu - Touchpad

Mục lục

  •      Di chuyển con trỏ
  •      Cử chỉ một ngón tay
  •      Cử chỉ hai ngón tay
  •      Cử chỉ ba ngón tay
  •      Cử chỉ bốn ngón tay
  •      Tùy chỉnh Touchpad

Di chuyển con trỏ

Bạn có thể chạm vào bất kỳ đâu trên bàn di chuột để kích hoạt con trỏ của nó, sau đó trượt ngón tay trên bàn di chuột để di chuyển con trỏ trên màn hình

Cử chỉ Hành động
Trượt ngang
Trượt dọc
Trượt theo đường chéo

Cử Chỉ một ngón tay

Cử chỉ Hành động Mô tả
Chạm/chạm đúp

Chạm để chọn một ứng dụng.

Chạm đúp để mở một ứng dụng.

Kéo và thả Nhấn đúp vào một mục, sau đó trượt ngón tay đó mà không nhấc ngón tay ra khỏi bàn di chuột. Để thả mục đến vị trí mới, hãy nhấc ngón tay của bạn khỏi bàn di chuột.
Nhấp trái

Nhấp vào một ứng dụng để chọn.

Nhấp đúp vào một ứng dụng để mở.

Nhấp phải Bấm vào nút này để mở menu chuột phải.

Cử Chỉ hai ngón tay

Cử chỉ Hành động Mô tả
Chạm Chạm hai ngón tay trên bàn di chuột để mô phỏng chức năng nhấp chuột phải.
Cuộn hai ngón tay (lên/xuống) Trượt hai ngón tay để cuộn lên hoặc xuống.
Cuộn hai ngón tay (trái/phải) Trượt hai ngón tay để cuộn sang trái hoặc phải.
Thu nhỏ Tập hợp hai ngón tay của bạn trên bàn di chuột.
Phóng to Tách hai ngón tay của bạn trên bàn di chuột.
Kéo và thả Chọn một mục rồi nhấn và giữ nút bên trái. Sử dụng ngón tay kia của bạn, trượt trên bàn di chuột để kéo, nhấc ngón tay khỏi nút để thả mục.

Cử Chỉ ba ngón tay

Cử chỉ Hành động Mô tả
Chạm Nhấn ba ngón tay trên bàn di chuột để gọi Cortana.
Vuốt sang trái / Vuốt sang phải Nếu bạn mở nhiều ứng dụng, hãy vuốt ba ngón tay sang trái hoặc phải để chuyển đổi giữa các ứng dụng này.
Vuốt lên Vuốt lên để xem tổng quan về tất cả các ứng dụng hiện đang mở.
Vuốt xuống Vuốt xuống để hiển thị desktop.

Cử Chỉ bốn ngón tay

Gesture Action Description
Chạm Nhấn bốn ngón tay trên bàn di chuột để gọi Action Center.
Vuốt sang trái / Vuốt sang phải Nếu bạn mở nhiều ứng dụng, hãy vuốt ba ngón tay sang trái hoặc phải để chuyển đổi giữa các ứng dụng này.
Vuốt lên Vuốt lên để xem tổng quan về tất cả các ứng dụng hiện đang mở.
Vuốt xuống Vuốt xuống để hiển thị desktop.

Tùy chỉnh touchpad

Vui lòng đi tới hướng dẫn liên quan dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

Windows 11
Windows 10

Hệ điều hành Windows 11

Gõ và tìm [Touchpad settings] trong ô tìm kiếm Windows , sau đó nhấp [Open].

Trong phần thiết lập Touchpad, bạn có thể điều chỉnh cài đặt theo sở thích của mình.

Nếu bạn muốn đặt lại cài đặt Touchpad và Gesture về mặc định, vui lòng cuộn xuống cuối rồi nhấp vào  [Reset].

Hệ điều hành Windows 10

Gõ và tìm [Touchpad settings] trong ô tìm kiếm Windows , sau đó nhấp [Open].

Trong phần thiết lập Touchpad, bạn có thể điều chỉnh cài đặt theo sở thích của mình.

Nếu bạn muốn đặt lại cài đặt Touchpad và Gesture về mặc định, vui lòng cuộn xuống cuối rồi nhấp vào  [Reset].