[Windows 11/10] Start menu

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Windows 11 mang đến một giao diện người dùng mới, loại bỏ các Live Tiles mà thay vào đó là một tính năng mới Widget.

Để mở menu Bắt đầu, bạn có thể sử dụng con trỏ để nhấp vào biểu tượng [Start]ở giữa thanh tác vụ hoặc nhấn phím Windows  trên bàn phím.

 

Bảng nội dung:

 

Có gì trên Start menu

Start Menu Bắt đầu truy cập các ứng dụng yêu thích của bạn, các tệp gần đây và một hộp tìm kiếm mạnh mẽ để tìm kiếm bất kỳ thứ gì. Phần sau mô tả phần giới thiệu cho từng mục / chức năng theo thứ tự.

 • Account: Thay đổi cài đặt tài khoản, khóa hoặc đăng xuất khỏi tài khoản của bạn.
 • Search: Nhập tên (hoặc từ khóa) để tìm kiếm ứng dụng, tệp hoặc cài đặt. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về Tìm ứng dụng, tệp và cài đặt của bạn.
 • Task view: Chế độ xem tác vụ cho phép người dùng nhanh chóng chuyển đổi tất cả các ứng dụng và chương trình đã mở, bạn cũng có thể sử dụng chế độ xem Tác vụ để chuyển đổi màn hình. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Sự ra đời của Virtual Desktop.
 • Widgets: Các tiện ích hiển thị thông tin động trên màn hình Windows của bạn, tập hợp nội dung được cá nhân hóa từ các ứng dụng yêu thích và nguồn cấp tin tức của bạn. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về phần giới thiệu Windows 11 Widgets.
 • Power: Tắt, khởi động lại hoặc đặt máy tính của bạn ở chế độ ngủ. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về Ba cách tắt máy tính - Tắt máy, Ngủ và Ngủ đông.
 • Pinned: Đây là những ứng dụng được ghim trên Start menu.

  Bạn cũng có thể chọn Tất cả ứng dụng ở góc trên bên phải, nó liệt kê tất cả các ứng dụng và chương trình theo thứ tự bảng chữ cái.

  Nếu bạn muốn thêm ứng dụng vào Đã ghim trên menu Start, hãy nhấp chuột phải vào ứng dụng bạn muốn thêm, sau đó chọn Pin to Start

Trở về đầu

 

Tùy chỉnh Start menu

 1. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi khác đối với giao diện của menu Bắt đầu, vui lòng nhập và tìm kiếm  [Start settings]  trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open]
 2. Bạn có thể bật / tắt thông tin bạn muốn hiển thị trong Start menu. Ngoài ra, bạn có thể chọn [Folders] để chọn thư mục nào xuất hiện trên Bắt đầu bên cạnh nút Nguồn.

  Trong cài đặt Thư mục, bạn có thể bật / tắt những thư mục bạn muốn hiển thị trên menu Start bên cạnh nút Nguồn.

Trở về đầu

 

 

Hệ điều hành Windows 10

Để mở menu Start, bạn có thể sử dụng con trỏ để nhấp vào biểu tượng [Start]  ở đầu bên trái của tác vụ hoặc nhấn phím Windows  trên bàn phím của bạn.

Nội dung:

 

Có gì trên Start menu

Menu Start  là cổng chính dẫn đến các chương trình, ứng dụng Windows, thư mục và cài đặt trên máy tính của bạn. Sau đây sẽ mô tả phần giới thiệu cho từng mục / chức năng theo thứ tự.

 • Menu: Mở rộng để hiển thị tên cho tất cả các mục menu
 • Account: Thay đổi cài đặt tài khoản, khóa hoặc đăng xuất khỏi tài khoản của bạn.
 • Documents: Khởi chạy thư mục Tài liệu.
 • Pictures: Khởi chạy thư mục Ảnh.
 • Settings: Mở Windows Settings.
 • Power: Tắt, khởi động lại hoặc đặt máy tính của bạn ở chế độ ngủ. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về Ba cách tắt máy tính - Tắt máy, Ngủ và Ngủ đông.
 • Application list: Cuộn xuống danh sách ứng dụng để xem tất cả các ứng dụng và chương trình theo thứ tự bảng chữ cái.

  Nếu bạn muốn thêm ứng dụng vào Live Tile ở bên phải, hãy nhấp chuột phải vào ứng dụng bạn muốn thêm, sau đó chọn Pin to Start
 • Live Tile: Bạn có thể thêm chương trình hoặc tệp vào menu Bắt đầu và cũng nhận được thông tin thời gian thực qua Live Tile. Do đó, bạn có thể sử dụng các ứng dụng để truy cập nhanh.

  Nếu bạn muốn xóa ứng dụng khỏi Live Tile ở bên phải, hãy nhấp chuột phải vào ứng dụng bạn muốn xóa, sau đó chọn Unpin from Start.
 • Search: Nhập tên (hoặc từ khóa) để tìm kiếm ứng dụng, tệp hoặc cài đặt. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về Tìm ứng dụng, tệp và cài đặt của bạn.
 • Task view: Chế độ xem tác vụ cho phép người dùng nhanh chóng chuyển đổi tất cả các ứng dụng và chương trình đã mở. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Sự ra đời của Virtual Desktop.

Trở về đầu

 

Tùy chỉnh Start menu

 1. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi khác đối với giao diện của menu Bắt đầu, vui lòng nhập và tìm kiếm [Start settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Bạn có thể bật / tắt thông tin bạn muốn hiển thị trong menu Bắt đầu③. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp vào [Chọn thư mục xuất hiện trên Start] .

  Trong cài đặt Chọn thư mục nào xuất hiện trên Bắt đầu, bạn có thể bật / tắt những mục bạn muốn hiển thị ở bên trái Start menu..

Trở về đầu