[Chromebook] Làm thế nào để thiết lập lại Chromebook bị lỗi rác hình / không hiển thị?

Để biết các bước Hard Reset trên hầu hết các Chromebook, vui lòng tham khảo các bước sau:

     1. Tắt nguồn Chromebook (Nhấn và giữ nút nguồn trong ít nhất 4 giây để buộc tắt)
     2. Nhấn và giữ nút [Refresh], sau đó nhấp vào [Nút Power] để bật nguồn.

Cách 2 – Nhấn giữ nút Power

Nhấn và giữ nút [Power]  trong 10 giây cho đến khi Chromebook tắt. Sau đó, nhấn nút [Power] để mở lại thiết bị.