Làm cách nào để quản lý nhiều bộ định tuyến ASUS bằng ứng dụng ASUS router?

Nếu bạn muốn quản lý nhiều hơn một bộ đinh tuyến ASUS thông qua ứng dụng, vui lòng làm theo các bước sau:

1. Trước khi bạn cài đặt, vui lòng đảm bảo firmware của bộ định tuyến và ứng dụng điện thoại đã được cập nhật mới nhất.

2. Kết nối điện thoại của bạn trực tiếp với mạng Wi-Fi của bộ định tuyến ASUS bạn muốn quản lý.

3. Khởi chạy ứng dụng ASUS router.

4. Ở góc trên bên phải, bạn sẽ thấy một chấm đỏ bên cạnh nút "+".

5. Click vào nút dấu cộng, và chọn “Manage a connected router".

6. Nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập 

7. Sau khi đăng nhập, bạn có thể tìm thấy các bộ định tuyến bạn vừa thêm trên menu bên (ngăn kéo). Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy tất cả các bộ định tuyến dưới sự quản lý của mình và bạn có thể nhấp để chuyển đổi giữa các bộ định tuyến khác nhau mà bạn muốn quản lý.

Chú ý: Để biết danh sách hỗ trợ ứng dụng ASUS Router, vui lòng tham khảo: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.aihome&hl=en

Chú ý: Để biết phương pháp cập nhật firmware, vui lòng tham khảo : https://www.asus.com/vn/support/FAQ/1008000