[Chromebook]Reset (Powerwash) Chromebook về các thiết lập mặc định

Mục lục

Giới thiệu

Bạn có thể làm cho Chromebook của mình chạy lại như mới bằng cách khôi phục cài đặt gốc. Nếu bạn không còn sử dụng thiết bị của mình nữa, bạn có thể muốn khôi phục cài đặt gốc. Khôi phục Chromebook của bạn, nó cũng được đặt tên là Powerwash.

Khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả thông tin trên ổ cứng Chromebook của bạn, bao gồm tất cả các tệp trong thư mục Tải xuống.

Trước khi bạn reset , hãy đảm bảo sao lưu các tệp của bạn trên Google Drive hoặc ổ cứng ngoài. Khôi phục cài đặt gốc sẽ không xóa bất kỳ tệp nào của bạn trên Google Drive hoặc thiết bị lưu trữ bên ngoài.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học, bạn không thể đặt lại Chromebook. Yêu cầu quản trị viên xóa dữ liệu trên Chromebook của bạn và đăng ký lại thiết bị trên mạng cơ quan hoặc trường học của bạn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Trợ giúp Chromebook từ Google:

https://support.google.com/chromebook/answer/183084?hl=en&ref_topic=3417251

Trước khi bạn khôi phục cài đặt gốc cho Chromebook của bạn

Bước 1: Đảm bảo rằng bạn nên reset

Bạn có thể muốn reset Chromebook của mình nếu :

Bạn thấy thông báo "Reset this Chrome device"
Bạn đang gặp sự cố với setting hoặc user profile của mình
Bạn đã thử khởi động lại Chromebook của mình nhưng nó vẫn không hoạt động bình thường
Bạn muốn thay đổi chủ sở hữu của Chromebook

Bước 2: Hãy thử các bước khác này trước tiên

1. Tắt từng tiện ích mở rộng của Chrome, kiểm tra mỗi lần xem Chromebook của bạn có hoạt động trở lại không.
2. Hãy thử đặt lại phần cứng Chromebook của bạn. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách đặt lại phần cứng Chromebook của bạn (Khôi phục cài đặt gốc).
Nếu cả hai bước này đều không khắc phục được sự cố, hãy tiếp tục đến bước 3.

Bước 3: Sao lưu tệp và thông tin của bạn (quan trọng)

Khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả thông tin trên ổ cứng Chromebook của bạn, bao gồm cả cài đặt, ứng dụng và tệp của bạn. Trước khi bạn đặt lại, hãy đảm bảo:

Đồng bộ hóa thông tin và cài đặt của bạn với Tài khoản Google của bạn.
Sao lưu các tệp của bạn trên Google Drive hoặc thiết bị lưu trữ bên ngoài.

Khôi phục cài đặt gốc sẽ không xóa bất kỳ tệp nào của bạn trên Google Drive hoặc ổ cứng ngoài .

Factory reset your Chromebook

Google cung cấp hai phương pháp để đặt lại Chromebook của bạn về cài đặt gốc và bạn có thể chọn một trong hai phương pháp để thực hiện.

 

Cách 1: Khôi phục Chromebook từ Advanced settings

Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Google của mình, vui lòng thử sử dụng phím tắt để đặt lại Chromebook của bạn.

 1. Nhấp vào [Status Bar]① ở góc dưới bên phản màn hình, sau đó nhấp vào [Settings].
 2. Mở rộng [Advanced] , chọn [Reset settings].
 3. Nhấp [Reset] trong mục Powerwash .
 4. Chọn [Restart].
 5. Sau khi Chromebook khởi động lại, hãy xác nhận xem bạn có muốn khôi phục lại Chromebook này hay không, sau đó chọn [Powerwash].
 6. Chọn [Continue] để bắt đầu quá trình khôi phục.
 7. Quá trình thiết lập lại hoàn tất, Chromebook của bạn sẽ hiển thị màn hình chào mừng cho lần đầu tiên sử dụng. Làm theo các bước xuất hiện và đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn.
  Lưu ý: Tài khoản mà bạn dùng để đăng nhập sau khi đặt lại Chromebook sẽ là tài khoản chủ sở hữu.
 8. Khi bạn đã đặt lại Chromebook của mình:
  Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập Chromebook của bạn
  Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa
  Nếu bạn đã đặt lại Chromebook nhưng Chromebook vẫn gặp sự cố, hãy thử các bước sau:

Trở về đầu

 

Cách 2: Sử dụng phím tắt để khôi phục Chromebook

 1. Đăng xuất khỏi Chromebook của bạn. Nhấp vào [Status Bar] ở dưới cùng bên phải màn hình, sau đó nhấp vào [Sign out].
 2. Nhấn và giữ phím Ctrl + Alt + Shift + R trên bàn phím.
  Lưu ý: Nếu Chromebook của bạn là dòng Có thể tháo rời và không có bàn phím, vui lòng tham khảo Cách khôi phục cài đặt gốc cho Chromebook của bạn (không có bàn phím).
 3. Sau khi màn hình sau hiển thị, chọn [Restart].
 4. Sau khi Chromebook khởi động lại, hãy xác nhận xem bạn có muốn đặt lại Chromebook này hay không, sau đó chọn [Powerwash].
 5. Chọn [Continue]  để bắt đầu quá trình thiết lập lại.
 6. Quá trình thiết lập lại hoàn tất, Chromebook của bạn sẽ hiển thị màn hình chào mừng cho lần đầu tiên sử dụng. Làm theo các bước xuất hiện và đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn.
  Lưu ý: Tài khoản mà bạn dùng để đăng nhập sau khi đặt lại Chromebook sẽ là tài khoản chủ sở hữu.

Khi bạn đã đặt lại Chromebook của mình:
Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập Chromebook của bạn
Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa
Nếu bạn đã đặt lại Chromebook nhưng Chromebook vẫn gặp sự cố, hãy thử các bước sau:

Trở về đầu

 

Cách khôi phục cài đặt gốc cho Chromebook của bạn (không có bàn phím)

Nếu bạn chỉ muốn đặt lại Chromebook của mình bằng thao tác trên máy tính bảng, bạn có thể làm theo các bước bên dưới để hoàn tất.

 1. Press Power buttonVolume Up key and Volume Down key at the same time for about 10 seconds. Nhấn đồng thời nút Nguồn, phím Tăng âm lượng và phím Giảm âm lượng trong khoảng 10 giây.
 2. Khi bạn nhìn thấy cửa sổ nhắc yêu cầu cắm thẻ USB khôi phục, hãy nhấn phím Tăng âm lượng hoặc phím Giảm âm lượng để chuyển đến menu tiếp theo.
 3. Sau khi màn hình sau xuất hiện, hãy nhấn đồng thời cả phím Tăng âm lượng và phím Giảm âm lượng.
 4. Điều hướng [Confirm Disabling OS Verification] bằng phím Âm lượng (tăng hoặc giảm), sau đó nhấn nút Nguồn để chọn.
 5. Điều hướng [Enable OS Verification] bằng phím Âm lượng (tăng hoặc giảm), sau đó nhấn nút Nguồn để chọn.
 6. Điều hướng [Confirm Enabling OS Verification] bằng phím Âm lượng (tăng hoặc giảm), sau đó nhấn nút Nguồn để chọn. Chromebook của bạn sẽ bắt đầu quá trình đặt lại.
 7. Quá trình thiết lập lại hoàn tất, Chromebook của bạn sẽ hiển thị màn hình chào mừng cho lần đầu tiên sử dụng. Làm theo các bước xuất hiện và đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn.
  Lưu ý: Tài khoản mà bạn dùng để đăng nhập sau khi đặt lại Chromebook sẽ là tài khoản chủ sở hữu.
 8. Khi bạn đã đặt lại Chromebook của mình:
  Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập Chromebook của bạn
  Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa
  Nếu bạn đã đặt lại Chromebook nhưng Chromebook vẫn gặp sự cố, hãy thử các bước sau:

  Chuyển sang một phiên bản khác của hệ điều hành (HĐH)

Trở về đầu