[Wireless] OFDMA là gì?

OFDMA là gì? (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - Đa truy cập phân chia tần số trực giao)?

OFDMA là một phiên bản đa người dùng của công nghệ điều chế kỹ thuật số OFDM. Đối với Wi-Fi 6 (802.11ax), OFDMA là một trong những tính năng quan trọng để cải thiện hiệu suất mạng.

Cả OFDM và OFDMA chia dữ liệu đã truyền thành nhiều gói nhỏ, để di chuyển các mẩu thông tin nhỏ theo cách đơn giản. OFDMA chia nhỏ kênh thành các phân bổ tần số nhỏ hơn được gọi là "sóng mang con". Bằng cách chia nhỏ kênh, các gói tin nhỏ có thể được truyền song song đến nhiều thiết bị đồng thời. Các gói tin đến tiếp tục được truyền và không phải đợi các gói khác. Trong đường truyền tải xuống OFDMA, bộ định tuyến có thể sử dụng các nhóm "sóng mang con" khác nhau để gửi các gói tin đến các máy khách khác nhau và độ trễ có thể được quản lý. Phương thức truyền thông linh hoạt và phi tập trung này làm tăng tốc độ và tăng hiệu quả mạng.

 

 

 

Các lợi ích của bộ định tuyến AX với tính năng OFDMA:

  1. Chi phí thấp hơn và hiệu suất cao hơn - Sẽ tiết kiệm đáng kể nếu kết hợp các gói ngắn thành một.

  2. Truyền tải với độ trể thấp hơn - Giao tiếp song song hiệu quả hơn đối với các gói tin dài và có tốc độ truyền tải thấp.

  3. Cải thiện QoS tổng thể và sử dụng hiệu quả băng thông trong môi trường mật độ cao.

  4. Số máy khách cao hơn - Trên cơ sở từng gói, OFDMA cho phép bộ định tuyến hỗ trợ nhiều máy khách hơn.

  5. Giảm mức sử dụng pin của thiết bị sau khi truyền dữ liệu.