[Notebook] Làm cách nào để xác định chức năng của USB Type-C ?

USB Type-C có nhiều chức năng. Chúng tôi có thể xác nhận chức năng mà USB Type-C có thể đảm nhận thông qua nhãn hiệu bên cạnh giao diện USB Type-C.

Bài viết này cho thấy ba cách để tìm được thông số kỹ thuật của giao diện USB Type-C :

  • Đánh giá thông tin chức năng bằng dấu bên cạnh giao diện.
  • Có được thông tin chức năng của nó thông qua thông tin thông số kỹ thuật trên Trang web chính thức của ASUS.
  • Tìm được thông tin chức năng của nó thông qua tập hướng dẫn điện tử ASUS .

Quan sát giao diện thực tế trên máy tính xách tay ASUS làm ví dụ để giải thích các chức năng của giao diện USB Type-C .

1. USB Type-C với chức năng video output .

(1) USB3.1 Gen1 Type-C + Display ,với chức năng video output , và băng thông theo lý thuyết với tốc độ truyền tối đa lên tới 5Gb/s.

(2) USB3.1 Gen2 Type-C + Display, với chức năng video output ,và băng thông theo lý thuyết với tốc độ truyền tối đa lên tới 10Gb/s.

(3 ) Công nghệ kết nối Thunderbolt kết hợp công nghệ truyền dữ liệu PCIE Express và công nghệ hiển thị DisplayPort, có thể truyền đồng thời dữ liệu và tín hiệu video, cung cấp băng thông lên tới 40Gbp / giây. (Thông thường, biểu tượng bên cạnh giao diện Thunderbolt 3 chỉ được đánh dấu bằng biểu tượng sét).

2. USB Type-C không có video output

(1) USB3.1 Gen1 Type-C băng thông theo lý thuyết với tốc độ truyền tối đa lên tới 5Gb/s.

(2) USB3.1 Gen2 Type-C băng thông theo lý thuyết với tốc độ truyền tối đa lên tới 10Gb/s.

(3) USB3.1 Gen1 Type-C + PD. với chức năng sạc, và hỗ trợ sạc trong chế độ máy đang tắt . băng thông theo lý thuyết với tốc độ truyền tối đa lên tới 5Gb / s.

3. USB Type-C giao diện không có bất kỳ ký hiệu

Giao diện này phổ biến trong ASUS Chromebook, nói chung là USB3.1 Gen1 Type-C, giao diện đầy đủ tính năng. Nó hỗ trợ chức năng sạc cho Chromebook, cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài và đầu ra tín hiệu video.

(ASUS cung cấp sách hướng dẫn điện tử trên trang web chính thức. Mỗi máy tính có một hướng dẫn sử dụng tương ứng, bạn có thể tải xuống từ Trang web chính thức của ASUS)

Thông số kỹ thuật sản phẩm của máy tính được cung cấp trên Trang web chính thức của ASUS. Bạn có thể xem thông số kỹ thuật của giao diện trong khu vực giao diện dưới thông số kỹ thuật của sản phẩm.

①[Search] tên máy tính của bạn , bấm ②[Tech specs] , trong khu vực ③ bạn có thể thấy USB Type-C , [Interface] Thông số kỹ thuật của các cổng giao tiếp giao diện.

Phiên bản điện tử của sách hướng dẫn sử dụng có sẵn trên trang web chính thức của ASUS. Bạn có thể có được thông tin chi tiết về giao diện máy tính trong phiên bản điện tử của hướng dẫn sử dụng.

(1) Truy cập trang web chính thức của ASUS, ① [
Search] tên máy tính của bạn, nhấp vào ② [Support], nhấp vào ③ [Manuals & Documents], tìm ngôn ngữ của bạn muốn và nhấp vào ④ [Download].
 

 

(2) Mở tập tin đã tải xuống và trong [Getting to know your Notebook PC] tìm thông số kỹ thuật có liên quan của giao diện USB Type-C .