[ProArt Motherboard] CreationFirst - Giới thiệu

Mô tả: Phần mềm tối ưu hóa mạng CreationFirst cho phép bạn ưu tiên các ứng dụng để phân bổ thêm băng thông và tăng tốc độ xử lý các ứng dụng và tác vụ quan trọng.

Model hổ trợ : ProArt Z490-CREATOR 10G

1.Tải về phần mềm CreationFirst

2. Cài đặt CreationFirst

3. Mở CreationFirst và hướng dẫn

   3.1 Tổng Quát

   3.2 Giám sát mạng

   3.3 Thông tin mạng

   3.4 cài đặt

4. Q&A

 

1. Download Tải về phần mền CreationFirst software

Làm thế nào để tải (CreationFirst)?

Bạn có thể tải phần mềm, hướng dẫn sử dụng, trình điều khiển và firmware mới nhất tại Trung tâm tải xuống ASUS

Nếu bạn cần thêm thông tin về ASUS Download Center, vui lòng tham khảo liên kết này:

*Cách kiểm tra model sản phẩm: https://www.asus.com/vn/support/Article/565/

Phương thức hoạt động:

1. Tải xuống chương trình tiện ích mới nhất tương ứng với mẫu card đồ họa của bạn từ Trung tâm tải xuống ASUS

Nhập vào model -> Chọn Trình điều khiển thiết bị & các công cụ. (Ví Dụ: ProArt Z490-CREATOR 10G )

 2. Click vào “Trình điều khiển các thiết bị & Công cụ”-> Chọn Hề điều hành      

 3. Click ”Utilites”->Tải về

4. Bấm phải chuột và chọn "Extract All"

 2. Cài đặt CreationFirst

2.1 Nhấp đúp chuột

2.2 Đánh dấu "Điều khoản và điều kiện cấp phép" và "Chính sách bảo mật" sau đó click Install

2.3 Vui lòng đợi trong khi Trình hướng dẫn cài đặt cài đặt CreationFirst. Việc này có thể sẽ mất vài phút.

2.4 Đánh dấu Run the application (Chạy ứng dụng) -> Và ấn Finish (Kết thúc)

 3. Mở CreationFirst và hướng dẫn 

Nhấp đúp chuột vào Biểu tượng CreationFirst trên desktop

Khung đỏ: 1.Dashboard (Bảng điều khiển), 2.Network Monitor (Giám sát mạng), 3.Network Information (Thông tin mạng), 4.Settings (Cài đặt).

Khung xanh : Chi tiết các chức năng

 3.1 Tổng quát

  1.Mạng:Có thể chọn năm chế độ mạng ưu tiên:Adaptive intelligence, CreationFirst, Gaming First, Live Streaming First, Multimedia First

  2.Độ mượt của mạng

  3.Hiển thị tốc độ tải lên ngay lập tức

  4.Hiển thị tốc độ tải xuống ngay lập tức

 3.1 Sử dụng cài đặt mạng phần mền

     1. Bạn có thể đặt mức thứ tự của ứng dụng để áp dụng truyền mạng  (EXTREME/HIGH/MEDIUM/LOW)

     2. Chế độ mạng phần mềm có thể được tùy chỉnh:Creation Collection, Game, Live Stream, Multimedia, Web, File Transfer, Other

     3. Mạng mặc định có thể được tùy chỉnh:Default Network, Ethernet

     4. Chặn lưu lượng mạng

      5.Các tùy chọn:Block traffic (Chặn lưu lượng), Enable Application Policy (Kích hoạt chính sách ứng dụng), Speed (Tốc độ) (Cho phép kiểm soát băng thông)

 3.2 Giám sát mạng

    3.2.1 Top 5 App (5 ứng dụng hàng đầu) -> By Application (Theo phần trăm ứng dụng)

    3.2.2 Top 5 App (5 ứng dụng hàng đầu) ->By Group (Theo phần trăm nhóm)

   3.3.3 Group Traffic (Lưu lượng nhóm) -> Download (Tải về): Sử dụng phần mềm để phân loại tổng lưu lượng Mb (s)

    3.3.3 Group Traffic (Lưu lượng nhóm) -> Upload (Tải lên): Sử dụng phần mềm để phân loại tổng lưu lượng Mb (s)

 3.3.5 Network Traffic (Lưu lượng mạng):Download (Tải về):Tổng lưu lượng của cổng mạng Mb(s)

 3.3.6 Network Traffic (Lưu lượng mạng): Upload (Tải lên):Tổng lưu lượng của cổng mạng Mb(s)

 3.3 Thông tin mạng

  3.3.1:  1. Biểu đồ: Kết nối Internet thành công

  3.3.2  2. Trạng thái Ethernet và thông tin mạng

 3.4 Cài đặt

 3.4.1 Performance (Hiệu suất): Bật hoặc tắt các chức năng : Foreground Acceleration (Tăng tốc tiền cảnh), Show Booster Notifications (Hiển thị thông báo tăng cường), Booster Download Speed (Tốc độ tải xuống tăng cường), Auto High Performance Creation (Tạo hiệu suất cao tự động), Auto-Close Booster Notifications (Thông báo tăng cường tự động đóng), Extreme Upload for Lower Latency (Tải lên cực cao cho độ trễ thấp hơn).

 3.4.2 General : Automatically launch on startup (Tự động khởi chạy khi khởi động), Pop up windows to show closing option (Cửa sổ bật lên để hiển thị tùy chọn đóng), Use the latest profile (Sử dụng cấu hình mới nhất), Language (Ngôn ngữ), Reset all (Đặt lại tất cả), Reset all application policies (Đặt lại tất cả các chính sách ứng dụng), Reset all general setting (Đặt lại tất cả cài đặt chung).

 3.4.3 About:Kiểm tra cập nhật phiên bản phần mềm, tên sản phẩm

 

 4. Q&A :

Câu hỏi 1: Làm thế nào để xác nhận trạng thái kết nối của thiết bị mạng?

Trả lời1: Trạng thái kết nối thiết bị như sau:

   Đã kết nối thành công với mạng bên ngoài (internet)

 

  

  Trạng Thái:

             Kết nối thành công với mạng bên ngoài (internet)

             Kết nối thành công với AP hoặc bộ định tuyến, nhưng không thể kết nối với internet

             Không thể kết nối với bộ định tuyến và internet