[Windows 11/10]Cách thêm / thay đổi ngôn ngữ bàn phím

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Nội dung:

 

Thêm một bàn phím

 1. Nhập và tìm kiếm [Language settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào  [Open]
 2. Trong Ngôn ngữ ưa thích, Chọn biểu tượng [More] bên cạnh ngôn ngữ bạn muốn thêm bàn phím mới, rồi chọn  [Language options].
 3. Nhấp vào [Add a keyboard], rồi chọn bàn phím bạn muốn thêm từ danh sách. Nếu bạn không tìm thấy bàn phím mình muốn, có thể bạn cần thêm gói ngôn ngữ mới để có các tùy chọn bàn phím khác.
  Chỉ khi Windows có thể không cung cấp bàn phím bạn muốn, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất ngôn ngữ bàn phím.

Trở về đầu

 

Thiết lập phương thức nhập mặc định

 1. Nhập và kiếm [Advanced keyboard settings] trong cửa sổ tìm kiếm Windows , sau đó nhấp [Open].
 2. Trong Ghi đè cho phương thức nhập mặc định, hãy chọn bàn phím bạn muốn từ danh sách thả xuống.
  Lưu ý: Danh sách có thể chỉ hiển thị các bàn phím do Windows cung cấp.
 3. Nếu bạn muốn mỗi ứng dụng sử dụng một bàn phím khác nhau, bạn có thể chọn hộp [Let me use a different input method for each app window].

Trở về đầu

 

 

Hệ điều hành Windows 10

Thêm một bàn phím

 1. Nhập và tìm kiếm [Language settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Trong Preferred languages, hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn thêm bàn phím mới, rồi chọn  [Options].
   
 3. Chọn [add a keyboard], rồi chọn bàn phím bạn muốn thêm từ danh sách. Nếu bạn không tìm thấy bàn phím mình muốn, có thể bạn cần thêm gói ngôn ngữ mới để có các tùy chọn bàn phím khác.
  Chỉ khi Windows không cung cấp bàn phím bạn muốn, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất ngôn ngữ bàn phím.

 

Thiết lập phương thức nhập mặc định

 1. Nhập và tìm kiếm [Advanced keyboard settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Trong Override for default input method, hãy chọn bàn phím bạn muốn từ danh sách thả xuống.
  ※ Lưu ý: Danh sách chỉ có thể hiển thị các bàn phím mà Windows cung cấp.
 3. Nếu bạn muốn mỗi ứng dụng sử dụng một bàn phím khác, bạn có thể chọn [Let me use a different input method for each app window].