[Windows 11/10] Mã hóa thiết bị và mã hóa tiêu chuẩn BitLocker .

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

Hệ điều hành Windows 11

Mục lục :

  •      Để xem bạn có thể sử dụng mã hóa thiết bị không
  •      Bật mã hóa thiết bị
  •      Tắt mã hóa thiết bị
  •      Tiêu chuẩn mã hóa BitLocker
  •      Tắt mã hóa BitLocker

Để xem bạn có thể sử dụng mã hóa thiết bị không

1. Nhập và tìm kiếm [System Information] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Run as administrator] ②.

2. Ở cuối cửa sổ Thông tin hệ thống, tìm [Device Encryption Support] ③. Nếu giá trị cho biết [Meets prerequisites] ④, thì mã hóa thiết bị khả dụng trên thiết bị của bạn. Nếu nó không khả dụng, bạn có thể sử dụng mã hóa BitLocker tiêu chuẩn để thay thế.

Trở về trang mục lục

Bật mã hóa thiết bị

1. Nhập và tìm kiếm [Device encryption settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó bấm [Open].

2. Một số model máy có thể bật tính năng mã hóa thiết bị làm cài đặt mặc định. Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình, thì quá trình mã hóa thiết bị đã hoàn tất trên thiết bị của bạn.

Nếu bạn chưa đăng nhập bằng Microsoft của mình, hãy đảm bảo Device encryption là On③, sau đó chọn [Sign in]④.


3. Nhập thông tin của bạn trong setting, vui lòng bấm [Sign in with a Microsoft account instead]. bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tài khoản tại Microsoft account introduction.

4. Sau khi nhập tài khoản Microsoft của bạn , Mã hóa thiết bị đã hoàn tất.

5. Bạn có thể thấy có một ổ khóa trên biểu tượng ổ đĩa, có nghĩa là ổ đĩa này đã được mã hóa từ Mã hóa thiết bị. (Hình minh họa sau đây dưới dạng trạng thái đã mở khóa.)

Trở về trang mục lục

Tắt hóa thiết bị

1. Nhập và tìm kiếm [Device encryption settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó bấm [Open].

2. Trong dòng Device encryption , thiêt lập tùy chọn là [Off].

3. Xác nhận xem bạn có cần tắt mã hóa thiết bị hay không, chọn [Turn off] để tắt chức năng mã hóa thiết bị④.

Trở về trang mục lục

Tiêu chuẩn mã hóa BitLocker

BitLocker là một chức năng mã hóa thiết bị tích hợp trong Windows để bảo vệ dữ liệu của bạn và dữ liệu trên thiết bị của bạn chỉ có thể được truy cập bởi những người đã được ủy quyền.

Lưu ý : BitLocker không khả dụng trên phiên bản Windows 11 Home.

1. Nhập và tìm kiếm [Manage BitLocker] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open] ②.

2. Nhấp [Turn on BitLocker]trên ổ đĩa bạn muốn mã hóa với BitLocker. (ví dụ dưới đây lấy ổ D làm minh họa)

3. Chọn [Use a password to unlock the drive] và gõ vào mật khẩu bạn muốn④, sau đó chọn [Next]⑤.  Nếu bạn có smart card, bạn cũng có thể chọn smart card để mở khóa ổ đĩa.

4. ChọnHow to back up your recovery key ⑥, sau đó nhấp [Next] ⑦.
Khóa khôi phục là một mật khẩu gồm 48 chữ số duy nhất. Nếu quên mật khẩu, bạn có thể sử dụng khóa khôi phục để truy cập ổ đĩa của mình. Hoặc, Windows sẽ yêu cầu khóa khôi phục BitLocker khi phát hiện tình trạng không an toàn, có thể là một nỗ lực truy cập trái phép vào dữ liệu.

5. Chọn disk space của bạn muốn mã hóa ⑧, sau đó chọn [Next]⑨.

6. Chọn chế độ encryption bạn muốn sử dụng⑩, sau đó chọn [Next]⑪.

7. Xác nhận thiết lập mã hóa chính xác, sau đó chọn [Start encrypting]⑫ để bắt đầu mã hóa ổ đĩa của bạn.

8. Khi quá trình mã hóa hoàn tất, chọn [Close]⑬.

9. Bạn có thể thấy một ổ khóa trên biểu tượng ổ đĩa, có nghĩa là ổ đĩa đã được mã hóa bằng BitLocker. (Hinh minh họa dưới đây thể hiện trạng thái mở khóa.)

Nếu có biểu tượng ổ khóa màu vàng, có nghĩa là ổ đĩa đang ở trạng thái bị khóa, và bạn cần phải có mật khẩu để truy cập dữ liệu.
**Mẹo: Khi ổ đĩa của bạn đang ở trạng thái mở khóa, nó sẽ tự động khóa lại sau khi khởi động lại. **

Trở về trang mục lục

Tắt BitLocker

1. Nhập và tìm kiếm [Manage BitLocker] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open] ②.

2. Nhấp [Turn on BitLocker]trên ổ đĩa bạn muốn mã hóa .

3. Nếu ổ đĩa đang ở trạng thái khóa, bạn cần phải nhấp [Unlock drive] và gõ mật khẩu để tắt BitLocker.

4. Xác nhận bạn có muốn bỏ mã hóa ổ đĩa, sau đó chọn [Turn off BitLocker]④ để bắt đầu tắt BitLocker, và ổ đĩa của bạn sẽ không còn được bảo vệ.

Trở về trang mục lục

Hệ điều hành Windows 10

Mục lục :

  • Để xem bạn có thể sử dụng mã hóa thiết bị không
  • Bật mã hóa thiết bị
  • Tắt mã hóa thiết bị
  • Tiêu chuẩn mã hóa BitLocker
  • Tắt mã hóa BitLocker

Để xem bạn có thể sử dụng mã hóa thiết bị không

1. Nhập và tìm kiếm [System Information] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Run as administrator] ②.

2. Ở cuối cửa sổ Thông tin hệ thống, tìm [Device Encryption Support] ③. Nếu giá trị cho biết [Meets prerequisites] ④, thì mã hóa thiết bị khả dụng trên thiết bị của bạn. Nếu nó không khả dụng, bạn có thể sử dụng tiêu chuẩn mã hóa BitLocker để thay thế.

Trở về trang mục lục

Bật mã hóa thiết bị

1. Nhập và tìm kiếm [Device encryption settings] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó bấm [Open]②.

2. Một số model máy có thể bật tính năng mã hóa thiết bị làm cài đặt mặc định. Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình, thì quá trình mã hóa thiết bị đã hoàn tất trên thiết bị của bạn.

Nếu bạn chưa đăng nhập bằng Microsoft của mình, vui lòng chọn [Sign in with a Microsoft account instead] ④.

3. Nhập thông tin của bạn trong setting, vui lòng bấm [Sign in with a Microsoft account instead]⑤. bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tài khoản tại Microsoft account introduction.

4. Sau khi nhập tài khoản Microsoft của bạn , Mã hóa thiết bị đã hoàn tất.

5. Bạn có thể thấy có một ổ khóa trên biểu tượng ổ đĩa, có nghĩa là ổ đĩa này đã được mã hóa từ Mã hóa thiết bị. (Hình minh họa sau đây dưới dạng trạng thái đã mở khóa.)

Trở về trang mục lục

Tắt mã hóa thiết bị

1. Nhập và tìm kiếm [Device encryption settings] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó bấm [Open]②.

2. Trong dòng Device encryption , thiêt lập tùy chọn là [Turn Off]③.

3. Xác nhận xem bạn có cần tắt mã hóa thiết bị hay không, chọn [Turn off] để tắt chức năng mã hóa thiết bị④.

Trở về trang mục lục

Tiêu chuẩn mả hóa BitLocker

BitLocker là một chức năng mã hóa thiết bị tích hợp trong Windows để bảo vệ dữ liệu của bạn và dữ liệu trên thiết bị của bạn chỉ có thể được truy cập bởi những người đã được ủy quyền.

Lưu ý : BitLocker không khả dụng trên phiên bản Windows 10 Home.

1. Nhập và tìm kiếm [Manage BitLocker] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open] ②.

2. Nhấp [Turn on BitLocker]③ trên ổ đĩa bạn muốn mã hóa với BitLocker. (ví dụ dưới đây lấy ổ D làm minh họa)

3. Chọn [Use a password to unlock the drive] và gõ vào mật khẩu bạn muốn④, sau đó chọn [Next]⑤.  Nếu bạn có smart card, bạn cũng có thể chọn smart card để mở khóa ổ đĩa.

4. Chọn How to back up your recovery key ⑥, sau đó nhấp [Next] ⑦.
Khóa khôi phục là một mật khẩu gồm 48 chữ số duy nhất. Nếu quên mật khẩu, bạn có thể sử dụng khóa khôi phục để truy cập ổ đĩa của mình. Hoặc, Windows sẽ yêu cầu khóa khôi phục BitLocker khi phát hiện tình trạng không an toàn, có thể là một nỗ lực truy cập trái phép vào dữ liệu.

5. Chọn disk space của bạn muốn mã hóa ⑧, sau đó chọn [Next]⑨.

6. Chọn chế độ encryption bạn muốn sử dụng⑩, sau đó chọn [Next]⑪.

7. Xác nhận thiết lập mã hóa chính xác, sau đó chọn [Start encrypting]⑫ để bắt đầu mã hóa ổ đĩa của bạn.

8. Khi quá trình mã hóa hoàn tất, chọn [Close]⑬.

9. Bạn có thể thấy một ổ khóa trên biểu tượng ổ đĩa, có nghĩa là ổ đĩa đã được mã hóa bằng BitLocker. (Hinh minh họa dưới đây thể hiện trạng thái mở khóa.)

Nếu có biểu tượng ổ khóa màu vàng, có nghĩa là ổ đĩa đang ở trạng thái bị khóa, và bạn cần phải có mật khẩu để truy cập dữ liệu.
**Mẹo: Khi ổ đĩa của bạn đang ở trạng thái mở khóa, nó sẽ tự động khóa lại sau khi khởi động lại. **

Trở về trang mục lục

Tắt BitLocker

1. Nhập và tìm kiếm [Manage BitLocker] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open] ②.

2. Nhấp [Turn on BitLocker]③ trên ổ đĩa bạn muốn mã hóa .

3. Nếu ổ đĩa đang ở trạng thái khóa, bạn cần phải nhấp [Unlock drive] và gõ mật khẩu để tắt BitLocker.

4. Xác nhận bạn có muốn bỏ mã hóa ổ đĩa, sau đó chọn [Turn off BitLocker]④ để bắt đầu tắt BitLocker, và ổ đĩa của bạn sẽ không còn được bảo vệ.

Trở về trang mục lục