[Windows 11/10] Tìm ứng dụng, tập tin và thiết lập

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Nhấp vào biểu tượng [Search]trên thanh tác vụ, sau đó nhập tên (hoặc một từ khóa từ đó) vào hộp tìm kiếm, bạn sẽ thấy kết quả trong [Best match]. Do đó, bạn có thể tìm thấy các ứng dụng, tập tin hoặc cài đặt để truy cập nhanh.

 

Nếu không có biểu tượng thanh tìm kiếm trên thanh tác vụ, nó có thể bị ẩn. Bạn có thể tham khảo các bước sau để hiển thị biểu tượng tìm kiếm.

  1. Nhấp chuột phải vào vị trí bất kỳ của thanh tác vụ, sau đó nhấp vào [Taskbar settings].
  2. Chọn[Taskbar items]② để mở rộng, sau đó chuyển công tắc Tìm kiếm thành Off. Biểu tượng tìm kiếm sẽ xuất hiện trên thanh tác vụ.

 

 

Windows 10 operating system

Nhấp biểu tượng [Search] trên thanh taskbar, sau đó gõ tên (hoặc từ khóa) vào trong ô tìm kiếm, bạn sẽ thấy kết quả dưới [Best match]. Do đó, bạn có thể tìm ứng dụng, tập tin hoặc các thiết lập một cách nhanh chóng.

 

Nếu không có biểu tượng tìm kiếm trên thanh taskbar, có thể nó bị ẩn. Bạn có thể tham khảo các bước sau để hiển thị biểu tượng tìm kiếm.

Nhấp phải lên vị trí bất kỳ trên thanh taskbar, sau đó chọn [Search]① [Show search icon].

Bạn cũng có thể hiển thị hộp tìm kiếm để nhập trực tiếp từ ngữ trên thanh taskbar. Nhấp chuột phải vào vị trí bất kỳ của thanh taskbar, sau đó chọn [Search]① [Show search box].