[Windows 11/10] Windows Update

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Nội dung:

 

Thực hiện Windows Update thủ công

 1. Nhập và tìm kiếm  [Windows Update settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]
 2. Nhấp [Check for updates].
 3. Nếu có bản cập nhật tính năng cho máy tính của bạn, bản cập nhật đó sẽ xuất hiện riêng trên trang Windows Update và bắt đầu tải xuống và cài đặt. Một số bản cập nhật có thể cần phải được chính bạn nhấp vào “Install now” .
 4. Một số bản cập nhật có thể yêu cầu khởi động lại máy tính của bạn, vì vậy bạn có thể chọn  [Restart now]. Ngược lại, nếu bạn chưa muốn khởi động lại máy tính, bạn có thể chọn [Schedule the restart] để thiết lập lịch khởi động lại.
 5. Sau khi vào trang Lập lịch khởi động lại, hãy đặt Lập lịch thời gian là [On], sau đó chọn ngày và giờ bạn muốn để khởi động lại.

Trở về đầu

 

Dừng tải xuống và cài đặt bản cập nhật

Trong Windows 11, bạn không thể dừng cập nhật hoàn toàn vì chúng giúp giữ cho thiết bị của bạn an toàn và bảo mật, các bản cập nhật cuối cùng sẽ cần được cài đặt và tải xuống, bất kể cài đặt cập nhật của bạn là gì. Bạn có thể tham khảo cách tạm dừng cập nhật tải về và cài đặt sau đây. Tuy nhiên, sau khi đạt đến giới hạn tạm dừng, bạn sẽ cần cài đặt các bản cập nhật mới nhất trước khi có thể tạm dừng cập nhật lại.

 1. Chọn [Tạm dừng trong 1 tuần] trên trang Windows Update. Nếu không, bạn có thể nhấp vào menu cuộn xuống để chọn khoảng thời gian bạn muốn tạm dừng cập nhật.
 2. Windows sẽ tiếp tục cập nhật sau 1 tuần (Hoặc, tùy thuộc vào khoảng thời gian bạn đã chọn.). Trong khoảng thời gian này, bạn có thể nhấp vào [Resume updates]  để tiếp tục cập nhật tự động bất kỳ lúc nào.

Trở về đầu

 

Nhận bản cập nhật trong khoảng thời gian bạn không dùng PC trong Windows 11

Để hoàn tất cài đặt bản cập nhật, máy tính của bạn đôi khi cần khởi động lại. Giờ hoạt động cho Windows biết khi nào bạn thường sử dụng máy tính của mình, sau đó sử dụng thông tin đó để lên lịch cập nhật nhằm đảm bảo rằng nó sẽ khởi động lại khi bạn không sử dụng máy tính.

 1. Chọn [Advanced options] trên trang Windows Update .
 2. Nếu bạn muốn Windows tự động điều chỉnh giờ hoạt động dựa trên hoạt động trên thiết bị của bạn, vui lòng đặt [Adjust active hours]Automatically trên trường Active hours.
 3. Nếu bạn muốn chọn giờ hoạt động của riêng mình, vui lòng đặt [Adjust active hours] là Manually trên trường Active hours, sau đó Đặt thời gian hoạt động khi bạn thường sử dụng thiết bị này.

Trở về đầu

 

Xem lịch sử cập nhật

Lịch sử cập nhật có sẵn để bạn có thể xem bản cập nhật nào đã được cài đặt và khi nào.

 1. Chọn [Update history] trên trang Windows Update .
 2. Phần sau sẽ liệt kê lịch sử cập nhật trên máy tính này, bao gồm Cập nhật tính năng, Cập nhật chất lượng và Cập nhật trình điều khiển.

Trở về đầu

 

 

Hệ điều hành Windows 10

Nội dung:

 

Thực hiện cập nhật Windows thủ công

 1. Gõ và tìm [Windows Update settings]trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open].
 2. Nhấp [Check for updates].
 3. Nếu có bản cập nhật tính năng cho máy tính của bạn, bản cập nhật đó sẽ xuất hiện riêng trên trang Windows Update và bắt đầu tải xuống và cài đặt. Một số bản cập nhật có thể cần được chính bạn nhấp vào ”Install now” (Cài đặt ngay bây giờ).
 4. Một số bản cập nhật có thể yêu cầu khởi động lại máy tính của bạn, vì vậy bạn có thể chọn [Restart now]④(Khởi động lại ngay). Ngược lại, nếu bạn chưa muốn khởi động lại máy tính, bạn có thể chọn [Schedule the restart] (Lên lịch khởi động lại) để thiết lập lịch khởi động lại.
 5. Sau khi vào trang Lập lịch khởi động lại(Schedule the restart), hãy đặt Lập lịch thời gian là [On], sau đó chọn ngày và giờ bạn muốn để khởi động lại.

 

Trở về đầu

 

Ngừng tải xuống và cài đặt các bản cập nhật

Trong Windows 10, bạn không thể dừng cập nhật hoàn toàn vì chúng giúp giữ cho thiết bị của bạn an toàn và bảo mật, các bản cập nhật cuối cùng sẽ cần được cài đặt và tải xuống, bất kể cài đặt cập nhật của bạn là gì. Bạn có thể tham khảo 2 cách tạm dừng tải về và cài đặt sau đây. Tuy nhiên, sau khi đạt đến giới hạn tạm dừng, bạn sẽ cần cài đặt các bản cập nhật mới nhất trước khi có thể tạm dừng cập nhật lại.

 1. Chọn [Pause updates for 7days] trên trang Windows Update.

  Windows sẽ tiếp tục cập nhật sau 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể nhấp vào [Resume updates] (Tiếp tục cập nhật) để tiếp tục cập nhật tự động bất kỳ lúc nào.
 2. Cách 2, chọn [Advanced options] trên trang Windows Update.

  Trong phần Tạm dừng cập nhật(Pause), hãy chọn ngày bạn muốn tạm dừng, tối đa 35 ngày.

 

Trở về đầu

 

Nhận bản cập nhật khi bạn không sử dụng PC trong Windows 10

Để hoàn tất quá trình cài đặt bản cập nhật, đôi khi máy tính của bạn cần phải khởi động lại. Giờ hoạt động cho Windows biết khi nào bạn thường sử dụng máy tính của mình, sau đó sử dụng thông tin đó để lên lịch cập nhật nhằm đảm bảo rằng nó sẽ khởi động lại khi bạn không sử dụng máy tính.

 1. Chọn [Change active hours] trong trang Windows Update.
 2. Nếu bạn muốn để Windows tự động điều chỉnh giờ hoạt động dựa trên hoạt động của thiết bị, vui lòng đặt [Automatically adjust active hours for this device based on activity](Tự động điều chỉnh giờ hoạt động cho thiết bị này dựa trên hoạt động) là On.
 3. Nếu bạn muốn chọn giờ hoạt động của riêng mình, trước tiên hãy đặt [Automatically adjust active hours for this device based on activity] (Tự động điều chỉnh giờ hoạt động cho thiết bị này dựa trên hoạt động) là Off, sau đó chọn [Change].
 4. Đặt thời gian hoạt động khi bạn thường sử dụng thiết bị này, sau đó chọn [Save].

 

Trở về đầu

 

Xem lịch sử cập nhật

Lịch sử cập nhật có sẵn để bạn có thể xem bản cập nhật nào đã được cài đặt và khi nào.

 1. Chọn [View update history] trên trang Windows Update .
 2. Phần sau sẽ liệt kê lịch sử cập nhật trên máy tính này, bao gồm Quality Updates, Feature Updates và Driver Updates.

 

Trở về đầu