[Windows 11/10] Virtual Desktop

 

Please go to the corresponding instruction based on the current Windows operating system on your computer:

Windows 11 operating system

Nội dung

 

Tạo Virtual Desktop

 • Bạn có thể sử dụng con trỏ để nhấp vào biểu tượng  [Task View]  trên thanh tác vụ hoặc nhấn phím Windows logo key + tab trên bàn phím để chạy “Task View”.
 • Chọn [New desktop]để tạo một virtual desktop.
 • Bạn có thể mở các ứng dụng bạn muốn sử dụng trên các máy tính để bàn khác nhau. Nếu bạn cần chuyển đổi giữa các máy tính để bàn, vui lòng chọn Task view.
 •  

  Tùy chỉnh Virtual Desktop

  Rename

  Bạn có thể thay đổi tên để dễ nhận ra cho từng màn hình ảo.

 • Vui lòng chọn [Task View] và nhấp chuột phải vào màn hình bạn muốn thay đổi, sau đó chọn [Rename].

 • Nhập tên bạn muốn sử dụng, sau đó nhấn phím Enter để thay đổi tên đó .

 

Rearrange

 •  Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự của màn hình, vui lòng chọn [Task View], sau đó nhấp chuột phải vào màn hình bạn muốn thay đổi và chọn [Move left/Move right]

   

  Thay đổi màn hình nền

Bạn có thể thay đổi nền màn hình cho mỗi màn hình ảo.

 • Vui lòng chọn [Task View] và nhấp chuột phải vào màn hình bạn muốn thay đổi, sau đó chọn [Choose background].

 • Sau khi cài đặt Cá nhân hóa hiển thị, bạn có thể chọn ảnh, màu đồng nhất hoặc tạo trình chiếu ảnh. Bạn cũng có thể chọn [Browse photos] để chọn các ảnh khác làm nền màn hình.

 •  

   

  Hệ điều hành Windows 10

 

Xem tác vụ(Task View)

 1. Bạn có thể sử dụng con trỏ để nhấp vào biểu tượng [Task View]  trên thanh tác vụ hoặc nhấn phím logo Windows  + phím tab trên bàn phím để chạy “Task View” (xem tác vụ).

  Nếu không có biểu tượng Task View trên thanh tác vụ, nó có thể bị ẩn. Bạn có thể tham khảo các bước sau để hiển thị biểu tượng Task View.

  Nhấp phải bất kỳ trên taskbar, sau đó chọn [Show Task View button].
 2. Trong Task View, nó sẽ liệt kê tất cả các cửa sổ hiện tại bạn đang sử dụng của màn hình ở phía trên cùng và bạn có thể chọn bất kỳ cửa sổ nào để mở nhanh.
 3. Nếu bạn muốn tạo một màn hình ảo mới, vui lòng chọn [New desktop].
 4. Nó sẽ thêm [Desktop 2]ở phía trên cùng. Sau khi chọn Desktop 2, bạn sẽ vào màn hình nền mà không có bất kỳ cửa sổ nào đã mở. Vì vậy, bạn có thể mở nhiều cửa sổ khác nhau trên mỗi màn hình tùy theo yêu cầu khác nhau.
 5. Bạn cũng có thể di chuyển các cửa sổ đã mở từ màn hình hiện tại sang một màn hình khác. Sử dụng con trỏ để nhấn và giữ cửa sổ, sau đó kéo đến màn hình nền khác mà bạn muốn di chuyển đến. Sau khi kích thước cửa sổ trở nên nhỏ hơn, bạn có thể nhả con trỏ.

 

Trở về đầu

 

Dòng thời gian Timeline (Activity history)

Tính năng Dòng thời gian của lịch sử hoạt động được bật theo cài đặt mặc định trong Windows 10. Bạn cũng có thể bật tính năng Dòng thời gian qua các bước sau.

 1. Nhập và tìm kiếm [Activity history privacy settings]  trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Đánh dấu hộp kiểm [Store my activity history on this device], sau đó tính năng Dòng thời gian của Windows sẽ được bật trong Task View
 3. Sau khi mở Task View, nó sẽ liệt kê các hoạt động gần đây của bạn ở phía dưới cùng và bạn có thể chọn một trong các hoạt động để nhanh chóng trở lại những gì bạn đang làm.
   
 4. Bạn cũng có thể nhấp vào [See all activities] vào cuối ngày và nó sẽ liệt kê các hoạt động khác.
 5. Bạn cũng có thể nhấp vào [Search activities] ở góc trên bên phải, sau đó nhập từ ngữ (hoặc một từ khóa từ đó) để nhanh chóng quay lại hoạt động bạn muốn tìm.

 

Trở về đầu