[Windows 11/10] Snap windows

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

 1. Nhập và tìm kiếm [Snap settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Mở [Snap windows] , sau đó bạn có thể chọn các hộp mà bạn muốn có hiệu ứng.

 

Chụp bằng chuột

 1. Bạn có thể kéo và thả thanh tiêu đề của cửa sổ vào các điểm phát sóng sau và cửa sổ sẽ tự động thay đổi kích thước để vừa với màn hình.
 2.  Chọn và giữ thanh tiêu đề của cửa sổ bạn muốn chụp①.
 3. Kéo cửa sổ vào một điểm phát sóng. Khi bạn kéo thành công cửa sổ đến một điểm phát sóng, nó sẽ xuất hiện một đường viền trong suốt để chỉ ra nơi cửa sổ sẽ được gắn vào.
 4. Nhả phím chuột và sau đó cửa sổ sẽ tự động thay đổi kích thước để vừa với màn hình.
 5. Nếu bạn chụp cửa sổ vào điểm phát sóng bên trái / bên phải, tất cả các cửa sổ khác mà bạn đã mở sẽ xuất hiện ở phía đối diện.
 6. Sau khi bạn chọn bất kỳ cửa sổ nào ở phía bên kia, nó sẽ tự động thay đổi kích thước để vừa với màn hình.

 

Sử dụng bố cục nap Layouts

 

Để dễ dàng tối ưu hóa không gian màn hình, bạn có thể di chuột qua nút phóng to của cửa sổ, sau đó chọn bố cục nhanh mà bạn cần.

Lưu ý: Một số ứng dụng có thể không hiển thị bố cục nhanh.

 

Snap Groups

Khi bạn thêm ứng dụng của mình trong Bố cục Snap, bố cục đó sẽ được lưu trong Snap Group. Trong thanh tác vụ, khi bạn di chuột qua một trong các ứng dụng đang mở của mình, nó sẽ hiển thị tất cả các ứng dụng trong bố cục đó. Vì vậy, bạn có thể quay trở lại công việc của mình một cách nhanh chóng.

 

 

Hệ điều hành Windows 10

 1. Gõ và tìm [Snap settings] trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open].
 2. Mở [Snap windows] , sau đó bạn có thể chọn các hiệu ứng bạn muốn.
 3. Bạn có thể kéo và thả thanh tiêu đề của cửa sổ vào các điểm phát sóng sau và cửa sổ sẽ tự động thay đổi kích thước để vừa với màn hình.
 4. Chọn và giữ thanh tiêu đề của cửa sổ bạn muốn chụp.
 5. Kéo cửa sổ vào một điểm. Khi bạn kéo thành công cửa sổ đến một điểm, nó sẽ xuất hiện một đường viền trong suốt để chỉ ra nơi cửa sổ sẽ được gắn vào..
 6. Nhả phím chuột và sau đó cửa sổ sẽ tự động thay đổi kích thước để vừa với màn hình.
 7. Nếu bạn chụp cửa sổ vào điểm bên trái / bên phải, tất cả các cửa sổ khác mà bạn đã mở sẽ xuất hiện ở phía đối diện.
 8. Sau khi bạn chọn bất kỳ cửa sổ nào ở phía bên kia, nó sẽ tự động thay đổi kích thước để vừa với màn hình.