[Windows 11/10] Ứng dụng khắc phục sự cố

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

  1. Gõ và tìm [Troubleshoot settings] trong ô tìm kiếm Windows , sau đó nhấp [Open].
  2. Trong tùy chọn trình khắc phục sự cố được đề xuất, bạn có thể chọn cách khắc phục sự cố được đề xuất chạy trên máy tính của mình khi nhận được nó. (Chạy tự động, không thông báo cho tôi / Chạy tự động, sau đó thông báo cho tôi / Hỏi tôi trước khi chạy / Không chạy bất kỳ) Trình gỡ rối được đề xuất sẽ chỉ được bật khi máy tính của bạn kết nối với Internet.
  3. Windows theo dõi quá trình khắc phục sự cố quan trọng và được đề xuất chạy trên thiết bị của bạn để bạn biết họ đã khắc phục sự cố nào. Bạn có thể chọn [Recommended troubleshooter history] để kiểm tra.
  4. Nếu có một số mục không thể hoạt động bình thường trên thiết bị của bạn, bạn cũng có thể chạy trình khắc phục sự cố theo cách thủ công để cố gắng tìm và khắc phục sự cố. Vui lòng chọn [Other troubleshooters]
  5. Chọn trình khắc phục sự cố dựa trên sự cố bạn gặp phải, sau đó làm theo các đề xuất chẩn đoán mà Microsoft cung cấp để khắc phục sự cố.

 

 

Hệ điều hành Windows 10

  1. Gõ và tìm [Troubleshoot settings] trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open].
  2. Trong Khắc phục sự cố được đề xuất, bạn có thể chọn cách khắc phục sự cố được đề xuất chạy trên máy tính của mình khi nhận được nó. (Tự động chạy trình khắc phục sự cố, không thông báo cho tôi / Tự động chạy trình khắc phục sự cố, sau đó thông báo cho tôi / Hỏi tôi trước khi chạy trình khắc phục sự cố / Không chạy bất kỳ trình khắc phục sự cố nào) Khắc phục sự cố được đề xuất sẽ chỉ được bật khi máy tính của bạn kết nối với Internet.
  3. Windows theo dõi quá trình khắc phục sự cố quan trọng và được đề xuất chạy trên thiết bị của bạn để bạn biết họ đã khắc phục sự cố nào. Bạn có thể chọn [View troubleshooting history] (Xem lịch sử khắc phục sự cố) để kiểm tra.
  4. Nếu có một số mục không thể hoạt động bình thường trên thiết bị của bạn, bạn cũng có thể chạy trình khắc phục sự cố theo cách thủ công để cố gắng tìm và khắc phục sự cố. Vui lòng chọn  [Additional troubleshooters]
  5. Chọn trình khắc phục sự cố dựa trên sự cố bạn gặp phải, sau đó làm theo các đề xuất chẩn đoán mà Microsoft cung cấp để khắc phục sự cố.