[Windows 11/10] Ứng dụng Tips

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

  1. Nhập và tìm kiếm [Tips] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
  2. Nhấp vào từng danh mục để nhận mẹo hoặc bạn có thể nhấp vào thanh [Search]  ở góc trên bên phải, sau đó nhập tên (hoặc một từ khóa từ danh mục đó) để nhanh chóng tìm thấy các mẹo chức năng bạn muốn.

 

 

Hệ điều hành Windows 10

  1. Gõ và tìm [Tips] trong mục tìm kiếm của Windows , và sau đó nhấp [Open].
  2. Nhấp vào từng danh mục để nhận mẹo hoặc bạn có thể nhấp vào thanh [search] ở góc trên bên phải, sau đó nhập tên (hoặc một từ khóa từ danh mục đó) để nhanh chóng tìm thấy các mẹo chức năng bạn muốn.