[Windows 11/10] Ứng dụng Get Help

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

  1. Nhập và tìm kiếm [Get Help] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
  2. Mô tả câu hỏi bạn muốn hỏi.
  3. Microsoft sẽ trả lời câu trả lời thích hợp dựa trên câu hỏi của bạn.
  4. Nếu có các câu hỏi phức tạp khác, bạn cũng có thể truy cập trang web hỗ trợ của Windows để duyệt qua các danh mục thông tin hỗ trợ khác nhau và dịch vụ liên hệ.

 

 

Hệ điều hành Windows 10

  1. Gõ và tìm [Get Help] tromg mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open].
  2. Mô tả vấn đề bạn muốn hỏi.
  3. Microsoft sẽ có câu trả lời thích hợp dựa trên câu hỏi của bạn.
  4. Nếu có các câu hỏi phức tạp khác, bạn cũng có thể truy cập trang web hỗ trợ của Windows để duyệt qua các danh mục thông tin hỗ trợ khác nhau và dịch vụ liên hệ.