[Windows 11/10] Thay đổi Power mode và plan

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Chọn chế độ nguồn phù hợp với bạn và những gì bạn muốn làm trên máy tính Windows 11 của mình. Điều này cho phép bạn xác định điều gì quan trọng đối với mình để có được thời lượng pin tốt nhất, hiệu suất tốt nhất hoặc sự cân bằng giữa hai yếu tố này.

 1. Nhập và tìm kiếm [Power, sleep and battery settings]  trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]
 2. Trên trường Power mode, hãy nhấp vào menu cuộn xuống để chọn chế độ bạn muốn. Nếu bạn muốn giảm mức tiêu thụ pin, bạn có thể chọn Best power efficiency.

 

Chọn và tùy chỉnh power plan

Power Plan là một tập hợp các cài đặt phần cứng và cài đặt hệ thống quản lý cách máy tính của bạn sử dụng nguồn. Bạn cũng có thể tạo các kế hoạch tùy chỉnh theo nhu cầu hiệu suất cụ thể.

 1. Nhập và tìm kiếm [Choose a power plan] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Chọn một Power Plan phù hợp cho bạn.
 3. Nếu bạn muốn tùy chỉnh gói đã chọn, vui lòng nhấp vào [Change plan settings] trên gói đã chọn.
 4. Nhấp [Change advanced power settings].
 5. Bạn có thể tùy chỉnh thành phần hoặc chức năng sau một cách riêng biệt và sau khi thay đổi cài đặt, vui lòng chọn  [Apply] rồi chọn [OK]

 

 

Hệ điều hành Windows 10

 

Chọn chế độ nguồn phù hợp với bạn và những gì bạn muốn làm trên máy tính Windows 10 của mình. Điều này cho phép bạn xác định điều gì quan trọng đối với mình để có được thời lượng pin tốt nhất, hiệu suất tốt nhất hoặc sự cân bằng giữa hai yếu tố này.

Nhấp vào [Biểu tượng pin] trên thanh tác vụ, sau đó kéo thanh trượt sang trái hoặc phải để thay đổi chế độ nguồn khác. Nếu bạn muốn giảm mức tiêu thụ pin, bạn có thể kéo thanh trượt đến Best battery life

Chọn và tùy chỉnh power plan

Power plan là một tập hợp các cài đặt phần cứng và cài đặt hệ thống quản lý cách máy tính của bạn sử dụng nguồn. Bạn cũng có thể tạo các kế hoạch tùy chỉnh theo nhu cầu hiệu suất cụ thể.

 1. Nhấp phải lên biểu tượng [Battery] trên thanh taskbar, sau đó chọn [Power Options].
 2. Chọn một power plan cho bạn.
 3. Nếu bạn muốn tùy chỉnh gói đã chọn, vui lòng nhấp vào [Change plan settings] trên gói đã chọn.
 4. Nhấp [Change advanced power settings].
 5. Bạn có thể tùy chỉnh thành phần hoặc chức năng sau một cách riêng biệt và sau khi thay đổi cài đặt, vui lòng chọn [Apply] rồi chọn [OK]