[Windows 11/10] Đổi ứng dụng mặc định

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

 1. Nhập và tìm kiếm [Default apps] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]
 2. Để thay đổi ứng dụng mặc định, bạn có thể thực hiện một trong các cách sau:
  Phương pháp 1: Đặt mặc định cho loại tập tin hoặc loại liên kết
  1. Trong thanh tìm kiếm, nhập loại tập tin hoặc loại liên kết bạn muốn thay đổi, sau đó ứng dụng mặc định hiển thị trên danh sách kết quả. (Phần sau lấy loại tệp .MP4 làm tham chiếu.)

  2. Chọn nó từ danh sách kết quả, sau đó bạn có thể chọn ứng dụng nào có thể mở tệp hoặc loại liên kết đó.


  Phương pháp 2: Thiết lập về mặc định cho các ứng dụng
  1. Trong danh sách kết quả, hãy chọn một ứng dụng bạn muốn thay đổi①, sau đó xem loại tệp hoặc loại liên kết mà nó có thể mở.

  2. Chọn tập tin hoặc loại liên kết bạn muốn thay đổi, sau đó chọn ứng dụng ưa thích của bạn.

 

 

Hệ điều hành Windows 10

 1. Nhập và tìm kiếm [Default apps] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Chọn ứng dụng mặc định mà bạn muốn thay đổi, sau đó chọn ứng dụng mong muốn của bạn
 3. Nếu bạn muốn liên kết các loại tệp với các ứng dụng cụ thể, bạn có thể chọn [Choose default apps by file type].
 4. Tìm loại tập tin mà bạn muốn thay đổi, sau đó chọn ứng dụng mong muốn của bạn.