[Windows 11/10] Thay đổi tài khoản cục bộ và mật khẩu

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Nội dung:

 

 

Chuyển tài khoản Microsoft sang tài khoản cục bộ

Nếu bạn muốn đăng xuất tài khoản Microsoft của mình và đăng nhập bằng tài khoản cục bộ, vui lòng lưu tất cả công việc của bạn trước khi đăng xuất.

 1. Nhập và tìm kiếm [Thông tin tài khoản của bạn] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Nhấp [Sign in with a local account instead].
 3. Chọn [Next]để xác minh danh tính của bạn
 4. Nhập vào mã PIN bạn thường sử dụng.
 5. Sau khi xác minh xong, hãy nhập gợi ý Tên người dùng, Mật khẩu và Mật khẩu mà bạn muốn thiết lập cho tài khoản cục bộ, rồi chọn [Next]
 6. Chọn [Sign out and finish], sau đó máy tính sẽ đăng nhập bằng tài khoản cục bộ mới của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn đã lưu tất cả công việc của mình trước khi đăng xuất.

Trở về đầu

 

Thêm mật khẩu cho tài khoản cục bộ

Nếu tài khoản cục bộ của bạn chưa có mật khẩu nhưng bạn muốn máy tính yêu cầu mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn có thể tham khảo cách thêm mật khẩu tài khoản cục bộ sau đây.

 1. Nhấp vào biểu tượng [Start]] ở giữa thanh tác vụ, rồi chọn [Settings].
 2. Chọn [Accounts], và sau đó chọn [Sign-in options].
 3. Chọn Password, sau đó nhấp [Add].
 4. Nhập vào mật khẩu và Gợi ý mật khẩu bạn muốn, sau đó chọn [Next].
 5. Chọn [Finish]⑧ và mật khẩu sẽ được tạo. Máy tính sẽ yêu cầu mật khẩu vào lần tiếp theo khi bạn đăng nhập.

Trở về đầu

 

Thay đổi mật khẩu cho tài khoản cục bộ

Nếu tài khoản cục bộ của bạn có mật khẩu và bạn muốn thay đổi mật khẩu đó, bạn có thể tham khảo phương pháp sau để thay đổi mật khẩu tài khoản cục bộ.

 

 1. Nhấp vào biểu tượng [Start]  ở giữa thanh tác vụ, rồi chọn [Settings].
 2. Chọn [Accounts], và sau đó chọn [Sign-in options].
 3. Chọn Password, và sau đó nhấp [Change].
 4. Nhập vào mật khẩu hiện tại , và chọn [Next].
 5. Nhập mật khẩu mới và gợi ý mật khẩu bạn muốn, và chọn [Next].
 6. Chọn [Finish]⑩ và mật khẩu sẽ thay đổi. Máy tính sẽ yêu cầu mật khẩu mới vào lần tới khi bạn đăng nhập.

 

Trở về đầu

 

Gỡ mật khẩu cho tài khoản cục bộ

Nếu tài khoản cục bộ của bạn có mật khẩu và bạn muốn đăng nhập vào Windows mà không cần mật khẩu, bạn có thể tham khảo phương pháp sau để xóa mật khẩu tài khoản cục bộ.

 

 1. Nhấp vào biểu tượng [Start] ở giữa thanh tác vụ①, rồi chọn [Settings]
 2. Chọn [Accounts], sau đó chọn [Sign-in options].
 3. Chọn Password, và sau đó nhấp [Change].
 4. Nhập vào mật khẩu hiện tại , và chọn [Next].
 5.  Để trống các trường Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu Gợi ý mật khẩu, rồi chọn [Tiếp theo].
 6. Chọn [Finish]⑩  và mật khẩu sẽ bị xóa. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản cục bộ của mình và sử dụng máy tính của mình mà không cần mật khẩu.

 

Trở về đầu

 

 

Hệ điều hành Windows 10

Nội dung:

 

Chuyển tài khoản Microsoft sang tài khoản cục bộ

Nếu bạn muốn đăng xuất tài khoản Microsoft của mình và đăng nhập bằng tài khoản cục bộ, vui lòng lưu tất cả công việc của bạn trước khi đăng xuất.

 1. Nhập và tìm [Your account info] trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open].
 2. Nhấp [Sign in with a local account instead].
 3. Nếu bạn nhận được thông báo sau, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu khóa khôi phục và sau đó chọn [Skip this step] để tiếp tục bước tiếp theo. Nếu không, hãy chọn Close và sao lưu rồi làm theo hướng dẫn.
 4. Chọn [Next] để xác minh danh tính của bạn.
 5. Nhập mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn, rồi chọn [OK]
 6. Sau khi xác minh xong, vui lòng nhập gợi ý Tên người dùng, Mật khẩugợi nhớ Mật khẩu mà bạn muốn thiết lập cho tài khoản cục bộ, rồi chọn [Next].
 7. Chọn [Sign out and finish] sau đó máy tính sẽ đăng nhập bằng tài khoản cục bộ mới của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn đã lưu tất cả công việc của mình trước khi đăng xuất.

 

Trở về đầu

 

Thêm mật khẩu cho tài khoản cục bộ

Nếu tài khoản cục bộ của bạn chưa có mật khẩu nhưng bạn muốn máy tính yêu cầu mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn có thể tham khảo cách thêm mật khẩu tài khoản cục bộ sau đây.

 1. Gõ và tìm [Your account info] trong mục tìm kiếm của Windows, và sau đó nhấp [Open].
 2. Chọn [Sign-in options], và sau đó chọn [Password]và nhấp [Add].
 3. Nhập mật khẩu và gợi ý mật khẩu mà bạn muốn, sau đó chọn [Next].
 4. Chọn [Finish]và mật khẩu sẽ được tạo. Máy tính sẽ yêu cầu mật khẩu vào lần tiếp theo khi bạn đăng nhập.

 

Trở về đầu

 

Đổi mật khẩu cho tài khoản cục bộ

Nếu tài khoản cục bộ của bạn có mật khẩu và bạn muốn thay đổi mật khẩu đó, bạn có thể tham khảo phương pháp sau để thay đổi mật khẩu tài khoản cục bộ.

 1. Nhập và tìm [Your account info] trong mục tìm kiếm của Windows,sau đó nhấp [Open].
 2. Chọn [Sign-in options], sau đó chọn [Password]và nhấp [Change].
 3. Nhập mật khẩu hiện tại, sau đó chọn [Next].
 4. Nhập mật khẩu mới và gợi ý mật khẩu bạn muốn, sau đó chọn [Next].
 5. Chọn [Finish]và mật khẩu sẽ được thay đổi. Máy tính sẽ yêu cầu mật khẩu mới vào lần tiếp theo khi bạn đăng nhập.

 

Trở về đầu

 

Gỡ bỏ mật khẩu cho tài khoản cục bộ

Nếu tài khoản cục bộ của bạn có mật khẩu và bạn muốn đăng nhập vào Windows mà không cần mật khẩu, bạn có thể tham khảo phương pháp sau để xóa mật khẩu tài khoản cục bộ.

 1. Nhập và tìm [Your account info]  trong mục tìm kiếm của Windows, và sau đó nhấp [Open].
 2. Chọn [Sign-in options], sau đó chọn [Password]④ và nhấp [Change].
 3. Nhập mật khẩu hiện tại, sau đó chọn [Next].
 4. Để trống New password, Confirm password và  Password hint , và sau đó chọn [Next].
 5. Chọn [Finish]⑩ và mật khẩu sẽ bị xóa. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản cục bộ của mình và sử dụng máy tính của mình mà không cần mật khẩu.

 

Trở về đầu