[Notebook] Tại sao các tùy chọn nguồn của tôi thiếu một số cài đặt

  1. Vui lòng kiểm tra xem máy tính của bạn có hỗ trợ chế độ Chế độ chờ hiện đại(Modern Standby) hay không, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về sự ra đời của Chế độ chờ hiện đại.
    Nhấn phím nóng WIN +R  để mở ứng dụng Run, sau đó nhập [cmd] và nhấp vào [OK].
  2. Nhập [powercfg / a] và nhấp Enter. Nếu bạn thấy [Standby (S0 Low Power Idle) Network Connected], điều đó có nghĩa là máy tính của bạn hỗ trợ chế độ Chờ hiện đại.
  3. Nếu máy tính của bạn hỗ trợ chế độ Chờ Hiện đại(Modern Standby), các tùy chọn nguồn sẽ chỉ liệt kê một số cài đặt, đây là thiết kế gốc của Microsoft.
    Bạn cũng có thể tham khảo tài liệu của Microsoft để tìm hiểu thêm về Chế độ chờ hiện đại là gì.