[Windows 11] Widgets

Mở bảng widget

Bảng widget bao gồm hai phần: widget và news feed của bạn. Tất cả các widget của bạn đều nằm ở trên cùng của bảng widget. Nguồn cấp tin tức có thể được tìm thấy bên dưới các vật dụng của bạn.

Để mở bảng widget, bạn có thể nhấn phím logo Windows  + W  hoặc chọn biểu tượng Widget trên thanh tác vụ.

 

Sử dụng bảng widget

Thêm widget vào bảng

  1. Chọn hình đại diện của bạn để mở Widget settings.
  2. Tại Add widget, chọn Plus signbên cạnh bất kỳ widget nào để thêm nó vào bảng của bạn.

 

Xóa widget khỏi bảng

Để xóa widget khỏi bảng tiện ích, vui lòng chọn More options(…) ở góc trên bên phải và chọn [Remove widget]

 

Sắp xếp widget

Để di chuyển widget đến một vị trí khác trên bảng của bạn, hãy giữ tiêu đề widget rồi kéo nó vào khoảng trống bạn muốn.

 

Thay đổi kích thước widget

Để phóng to hoặc nhỏ hơn một tiện ích, hãy chọn More options(…) ở góc trên bên phải và chọn [Small, Medium, or Large].

Lưu ý: Một số widget có thể chỉ cung cấp một hoặc hai kích thước.

 

Tùy chỉnh widget

Chỉnh sửa một widget cho phép bạn truy cập vào các tùy chọn tùy chỉnh như thay đổi thành phố cho tiện ích thời tiết của bạn hoặc cập nhật danh sách theo dõi cho tiện ích cổ phiếu của bạn.

Để chỉnh sửa một widget, hãy chọn More options(…) ở góc trên bên phải và chọn [Customize widget]

 

News feed

Nguồn cấp tin tức của bạn sẽ trở nên cá nhân hóa hơn theo thời gian. Nội dung cập nhật sẽ xuất hiện trong nguồn cấp tin tức của bạn khi có nội dung mới để hiển thị đáp ứng cài đặt cá nhân hóa của bạn. Nguồn cấp tin tức của bạn tìm hiểu về bạn theo thời gian, vì vậy bạn có thể không phải lúc nào cũng thấy các thay đổi ngay lập tức.

Lưu ý: Đăng nhập vào Windows 11 và Microsoft Edge bằng cùng một tài khoản Microsoft sẽ giúp đảm bảo tính năng cá nhân hóa nguồn cấp tin tức của bạn khả dụng trên các Widget, ứng dụng và thiết bị.

Để bắt đầu, hãy chọn hình đại diện của bạn để mở cài đặt Tiện ích rồi chọn [Personalize your interests]. Thao tác này sẽ mở trang Sở thích của tôi trong Microsoft Edge.

Từ trang My Interests, bạn có thể:

  • Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm các chủ đề hoặc nhà xuất bản bạn muốn theo dõi.
  • Duyệt qua các chủ đề theo danh mục và chọn những chủ đề mà bạn quan tâm.
  • Xem và quản lý sở thích cũng như nhà xuất bản mà bạn đang theo dõi.

Nhấp vào dấu Cộng bên cạnh chủ đề bạn quan tâm để theo dõi chủ đề đó.( có nghĩa là bạn đã theo dõi và bạn có thể nhấp lại vào nó để hủy theo dõi.)

 

Q & A

Câu hỏi 1: Tại sao nội dung của tôi lại ở ngôn ngữ khác hoặc ở một khu vực khác?

Trả lời 1:  Ngôn ngữ và nội dung bạn thấy trên bảng widget được xác định bởi ngôn ngữ hiển thị Windows và cài đặt Quốc gia hoặc khu vực của bạn. Để xem và thay đổi các cài đặt này, hãy đi tới Settings > Time & language > Language & region. Nội dung sẽ xuất hiện trong Ngôn ngữ hiển thị của bạn. Nếu có thể, các tiện ích con và nguồn cấp tin tức sẽ hiển thị nội dung từ Country or region

Ghi chú:

  • Bạn sẽ được yêu cầu khởi động lại máy tính của mình hoặc đăng nhập lại trước khi các thay đổi ngôn ngữ của bạn có hiệu lực.
  • Nếu nội dung không có sẵn bằng ngôn ngữ hoặc khu vực cụ thể của bạn, bạn có thể thấy nội dung từ một ngôn ngữ hoặc khu vực khác tương ứng nhất với cài đặt bạn đã chọn.

Câu hỏi 2: Tại sao tiện ích Calendar nói rằng nó không thể hiển thị cho tôi các sự kiện từ tài khoản của tôi?

Trả lời 2: Nếu bạn đã tạo tài khoản Microsoft của mình bằng địa chỉ email không phải từ Microsoft, thì địa chỉ email đó không thể được sử dụng để hiển thị các sự kiện lịch. Để xem các sự kiện lịch trong tiện ích con, bạn cần tạo tài khoản Outlook.com để có thể sử dụng địa chỉ email Outlook.com với tiện ích Calendar.

 

Câu hỏi 3: Tại sao tiện ích To Do widget nói rằng tôi không thể sử dụng nó với tài khoản của mình?

Trả lời 3: Tiện ích To Do widget có thể không được hỗ trợ trong môi trường của bạn hoặc nếu bạn là một phần của mạng thuộc trường học hoặc tổ chức, quản trị viên của bạn có thể đã làm cho tiện ích này không khả dụng. Liên hệ với quản trị viên của bạn để biết thêm thông tin.

 

Để tìm hiểu thêm về sự ra đời của Widgets, bạn có thể tham khảo Tài liệu Widgets từ Windows.