[Windows 11 ] khả năng sử dụng mã PIN, nhận dạng khuôn mặt hoặc vân tay (Windows Hello) sau khi nâng cấp lên Windows 11

Khi nâng cấp PC của bạn lên Windows 11, bạn có thể gặp thông báo cho biết 'Bạn phải thêm mật khẩu trước khi có thể sử dụng tùy chọn đăng nhập này' (You must add a password before you can use this sign-in option), liên quan đến tính năng PIN, Nhận dạng khuôn mặt hoặc Dấu vân tay (Windows Hello) bên dưới tùy chọn Sign-in. Để biết hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết này.

 

 

Windows 11 hiện yêu cầu người dùng đăng nhập Windows Hello bằng tài khoản Microsoft trên thiết bị để tăng cường bảo mật. Do đó, bạn sẽ cần chuyển đổi từ tài khoản cục bộ sang tài khoản Microsoft của mình để sử dụng các tùy chọn đăng nhập khác.

1. Bấm biểu tượng [Start], sau đó chọn [Settings].

2. Trong Settings, chọn [Accounts], sau đó chọn [Your info].

3. Trong Account settings, bấm  [Sign in with a Microsoft account instead].

4. Sau khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình, vui lòng quay lại tùy chọn đăng nhập, sau đó cài đặt Nhận dạng khuôn mặt sẽ khả dụng.