[Wireless Router] Làm cách nào để liên kết tài khoản tin cậy với bộ định tuyến ASUS của tôi?

Giới thiệu

 

Tài khoản tin cậy là gì?

Bạn có thể đăng nhập tài khoản tin cậy của mình và liên kết tài khoản đó với bộ định tuyến ASUS. Liên kết bộ định tuyến ASUS của bạn với tài khoản xã hội có thể giúp bạn bật trợ lý giọng nói thông qua ứng dụng bộ định tuyến và nhập cấu hình bộ định tuyến hiện có vào thiết bị cầm tay mới. Nếu bạn muốn giải phóng bộ định tuyến của mình và liên kết với một tài khoản khác, bạn có thể hủy liên kết thiết bị khỏi tài khoản ghi nhật ký của mình.

 

Chuẩn bị

    1. Tính năng Liên kết tài khoản chỉ được hỗ trợ trên phiên bản firmware sau 3.0.0.4.386.6xxxx. Hãy đảm bảo rằng phiên bản firmware của bộ định tuyến ASUS của bạn được cập nhật.

         Để biết thông tin về cách nâng cấp chương trình cơ sở, vui lòng tham khảo [Wireless Router] Làm cách nào để cập nhật chương trình cơ sở của bộ định tuyến lên phiên bản mới nhất thông qua Ứng dụng ASUS Router App?

    2. Trước tiên hãy cài đặt ứng dụng bộ ASUS router app trên thiết bị điện thoại thông minh của bạn. Hãy đảm bảo rằng phiên bản Ứng dụng ASUS router app của bạn đã được cập nhật.

         FĐể biết thông tin về cách nâng cấp chương trình cơ sở, vui lòng tham khảo Làm thế nào để cài đặt bộ định tuyến ASUS Wi-Fi thông qua ứng dụng ASUS Router App ?

 

Làm theo các bước dưới đây để liên kết bộ định tuyến ASUS với tài khoản của bạn

Ở đây chúng tôi lấy iOS làm ví dụ.

Bước 1. Nhấp vào ASUS Router App

          

Bước 2. Đi đến Settings và nhấp vào [Account Binding]

          

Bước 3. Chọn tài khoản bạn muốn liên kết với bộ định tuyến ASUS và đăng nhập bằng tài khoản.

           Vui lòng ghi nhớ thông tin tài khoản đăng nhập và sau đó chọn tài khoản tương tự khi đăng nhập trên thiết bị cầm tay khác.

          

Bước 4. Khi bạn đăng nhập và liên kết thành công, bạn có thể xem thông tin tài khoản của mình..

          

Bạn có thể đăng xuất khỏi trang danh sách hồ sơ bộ định tuyến. Hãy nhớ tài khoản nào bạn đang liên kết thiết bị của mình khi bạn đăng xuất. Bạn có thể cần sử dụng cùng một tài khoản đăng nhập để liệt kê tất cả hồ sơ bộ định tuyến liên kết của mình..

          

 

 

Làm theo các bước dưới đây để hủy liên kết bộ định tuyến ASUS của tôi khỏi tài khoản đăng nhập

Bước 1. Truy cập trang chủ của cấu hình bộ định tuyến bạn muốn hủy liên kết và nhấp vào biểu tượng thiết bị.

          

Bước 2. Nhấp vào nút setting ở góc trên bên phải

           

Bước 3. Nhấp vào Unbind with Account

           

Sau đó, bạn có thể thấy thiết bị của mình chuyển sang thiết bị cục bộ. Bây giờ nó không được liên kết với tài khoản của bạn. Bạn có thể hủy liên kết nó với điện thoại hoặc giữ nó trên thiết bị cục bộ để quản lý.

           

 

 

FAQ

1. Những loại tài khoản nào được hỗ trợ cho tính năng này?

   Hiện hỗ trợ Gmail / ASUS ID / Facebook / Apple ID / WeChat.

    Đã thêm hỗ trợ QQ / Weibo ở Trung Quốc.

 

2. Cùng một bộ định tuyến ASUS có thể được liên kết với các tài khoản xã hội khác nhau không?

    Không, cùng một bộ định tuyến ASUS chỉ có thể được liên kết với một tài khoản xã hội cùng một lúc.

 

3. Tôi có thể đăng nhập vào các tài khoản xã hội của mình trên nhiều điện thoại di động khác nhau cùng một lúc không?

    Bạn có thể đăng nhập và sử dụng các điện thoại khác nhau cùng một lúc.

 

4. Không thể đăng nhập để quản lý ứng dụng bộ định tuyến ASUS thông qua liên kết tài khoản xã hội?

    Nếu trước đây bạn chưa liên kết bất kỳ tài khoản xã hội nào với bộ định tuyến ASUS này, thì việc liên kết tài khoản sẽ không hoạt động vì không có bản ghi ràng buộc. 

Quản lý và ràng buộc tài khoản dành cho người dùng muốn liên kết tài khoản mạng xã hội với bộ định tuyến và nếu người dùng đã chuyển sang thiết bị di động mới, người dùng có thể gọi ra tất cả hồ sơ bộ định tuyến thông qua đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội.

Để biết thông tin về cách cài đặt ứng dụng bộ định tuyến ASUS, vui lòng tham khảo [Bộ định tuyến không dây] Cách thiết lập bộ định tuyến Wi-Fi ASUS qua Ứng dụng bộ định tuyến ASUS?

 

 

 

Làm thế nào để lấy (Tiện ích / Phần mềm cơ sở)?

Bạn có thể tải xuống trình điều khiển, phần mềm, chương trình cơ sở và hướng dẫn sử dụng mới nhất trong Trung tâm Tải xuống ASUS.

Nếu bạn cần thêm thông tin về Trung tâm Tải xuống ASUS, vui lòng tham khảo liên kết này