[Wireless Router] Làm cách nào để sử dụng ASUS Device Discovery để tìm địa chỉ IP của bộ định tuyến ASUS?

ASUS Device Discovery là gì?

Khi sử dụng nhiều sản phẩm ASUS Router hoặc Repeater trong một môi trường mạng, ASUS Device Discovery giúp bạn tìm thấy tất cả các thiết bị mạng ASUS bao gồm bộ định tuyến (repeater/access point/wireless media bridge mode) trong mạng của bạn. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để lấy địa chỉ IP của bộ định tuyến sau đó đăng nhập vào trang cài đặt bộ định tuyến (WebGUI).

 

ASUS Device Discovery hỗ trợ nhiều hệ điều hành, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp sau để biết các cài đặt liên quan:

 

Địa chỉ IP mặc định của bộ định tuyến ASUS có thể được tìm thấy trên nhãn trên bộ định tuyến. Ví dụ: https://192.168.50.1,  https://192.168.1.1.

Hoặc nhập URL bộ định tuyến ASUS https://www.asusrouter.com trong trình duyệt để vào trang đăng nhập bộ định tuyến ASUS

 

 

 

 

Làm cách nào để có được (Tiện ích / Chương trình cơ sở )?
Bạn có thể tải xuống trình điều khiển, phần mềm, chương trình cơ sở và hướng dẫn sử dụng mới nhất trong Trung tâm Tải xuống ASUS.
Nếu bạn cần thêm thông tin về Trung tâm tải xuống ASUS, vui lòng tham khảo liên kết này.