[LCD monitor] Motion sync là gì?

Motion Sync: Tính năng này sẽ hiển thị tốc độ làm mới cao để tạo ra các tần số đèn nền khác nhau. Tốc độ làm mới càng cao, tốc độ càng nhanh và nó cũng sẽ giảm hiện tượng nhấp nháy.

Chức năng này sẽ được kích hoạt ở tốc độ làm mới 75Hz. Người dùng cần điều chỉnh OSD về chế độ Bình thường hoặc Nâng cao.

 

OSD: Menu -> Image -> Motion Sync

 

ex: PA32UCK model