[Hệ điều hành Windows] Hành vi hiển thị vị trí con trỏ chuột

Về nội dung, vì nó không chỉ diễn ra trên desktop nên việc mở bất kỳ ứng dụng nào trên màn hình cũng phải có hành vi tương tự của Windows.

Trong hệ điều hành Windows, khi con trỏ chuột di chuyển đến mép ngoài cùng của màn hình, vị trí hiển thị của nó sẽ hơi khác một chút. Hành vi thực tế có thể được nhìn thấy trong hình dưới đây.

 

1. Phía bên trái (thực ra nơi mà đầu chuột trỏ tới chính là cạnh).

 

2. Phía bên phải (thực ra nơi mà đầu chuột trỏ tới chính là cạnh).

 

3. Mặt trên (thực ra nơi mà đầu chuột trỏ tới chính là cạnh).

 

4. Mặt dưới (thực ra nơi mà đầu chuột trỏ tới chính là cạnh).