[Wireless] Làm cách nào để đăng nhập vào trang cài đặt của ASUS wireless router (Blue GUI)?

Nếu router của bạn là màu đen GUI (ASUSWRT), Vui lòng tham khảo Làm thế nào đăng nhập giao diện web của router? (ASUSWRT)

1. Kết nối router bằng dây cáp cắm vào cổng LAN trên máy tính của bạn .

 

2. Nhập địa chỉ IP của bộ định tuyến vào trình duyệt trên thiết bị của bạn. (IP mặc định 192.168.1.1)

Nếu bạn quên địa chỉ IP của bộ định tuyến, vui lòng tham khảo Tiện ích Asus Device Discovery để tìm địa chỉ IP dựa trên hệ điều hành của bạn.

[ASUS Device Discovery] Tìm địa chỉ IP thiết bị của bạn (cho hệ điều hành Windows)

[ASUS Device Discovery] Tìm địa chỉ IP thiết bị của bạn (cho hệ điều hành iOS)

[ASUS Device Discovery] Tìm địa chỉ IP thiết bị của bạn (cho hệ điều hành Android)

3. Nhập tên đăng nhập và mật mã để đăng nhập trang cài đặt router của bạn . ( Tên truy cập và mật mã mặc nhiên là : admin/admin)

Lưu ý: Tên người dùng và mật khẩu mặc định mà bạn sử dụng để đăng nhập vào trang cài đặt router không phải là SSID và mật khẩu mà bạn kết nối không dây với router .

Lưu ý: Nếu bạn quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu, vui lòng reset lại router về trạng thái mặc định của nhà sản xuất .

Khôi phục hệ thống về cài đặt mặc định của nhà sản xuất bằng cách nhấn nút Restore hoặc "Reset  ở mặt sau của router trong hơn 5 giây khi đèn nguồn nhấp nháy.


4. Khi đăng nhập thành công, bạn sẽ có thể tìm thấy màn hình như bên dưới.