Quý khách hàng vui lòng sao lưu dữ liệu trước khi gửi hoặc mang thiết bị đến các trung tâm sửa chữa vì trong quá trình sửa chữa, bo mạch chủ và các bộ phận kết nối có thể bị tháo rời và các bài kiểm tra liên quan sẽ đưa thiết bị về trạng thái cài đặt ban đầu.
Cách sao lưu: Máy tính xách tay/Tower PCs/Máy tính tất cả-trong-một   Window7   Window8   Window10    Điện thoại   Điện thoại
Quý khách hàng vui lòng sao lưu dữ liệu trước khi gửi hoặc mang thiết bị đến các trung tâm sửa chữa vì trong quá trình sửa chữa, bo mạch chủ và các bộ phận kết nối có thể bị tháo rời và các bài kiểm tra liên quan sẽ đưa thiết bị về trạng thái cài đặt ban đầu.
Cách sao lưu: Máy tính xách tay/Tower PCs/Máy tính tất cả-trong-một   Window7   Window8   Window10    Điện thoại   Điện thoại