Thông báo Điều khoản Sử dụng - Chính sách Riêng tư

  Thông báo về Điều khoản sử dụng

  TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ("DỊCH VỤ") ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI ASUSTEK COMPUTER INC. (“ASUS”) ĐỀU PHẢI TUÂN THEO THÔNG BÁO ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ("THÔNG BÁO") NÀY. CÁC DỊCH VỤ CÓ NGHĨA LÀ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN ĐẾN BẤT KỲ SẢN PHẨM, WEBSITE, SỰ KIỆN WEBSITE (ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY), PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG VÀ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI NHÃN HIỆU ASUS HOẶC BẤT KỲ NHÃN HIỆU NÀO KHÁC DO ASUS SỞ HỮU. BẠN THỪA NHẬN BẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC THÔNG BÁO NÀY VÀ HIỂU VỀ NHỮNG QUYỀN, NGHĨA VỤ, ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NÊU TRONG ĐÂY. NẾU BẠN LÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN HOẶC TRUY CẬP CÁC DỊCH VỤ TẠI ĐÂY SAU KHI PHỤ HUYNH (HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ) CỦA BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU NHỮNG QUYỀN, NGHĨA VỤ, ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRONG THÔNG BÁO NÀY. THÔNG QUA VIỆC TIẾP TỤC CÀI ĐẶT, SAO CHÉP, DUYỆT, TẢI VỀ, TRUY CẬP, MUA, VÀO THĂM VÀ/HOẶC BẰNG CÁCH NÀY HAY CÁCH KHÁC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN HOẶC PHỤ HUYNH (HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ) CỦA BẠN ĐỒNG Ý ĐƯỢC RÀNG BUỘC BỞI THÔNG BÁO NÀY, BAO GỒM CÁC PHIÊN BẢN CẬP NHẬT, CÙNG TẤT CẢ CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH.

  1. Thông tin Thừa nhận
   1.1

   1.1 BẠN thừa nhận rằng DỊCH VỤ này sẽ chỉ vận hành trên các nền tảng phần cứng và phần mềm được chỉ định. BẠN thừa nhận rằng trách nhiệm của BẠN là sử dụng những phần mềm, phần cứng và kết nối internet để vận hành phiên bản cập nhật của DỊCH VỤ. Tùy theo quyết định của chúng tôi, ASUS có thể sửa đổi DỊCH VỤ, chấm dứt bất kỳ sự kiện nào được tổ chức thông qua DỊCH VỤ này (“Sự kiện DỊCH VỤ”), hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ thông qua DỊCH VỤ tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo, và ASUS cũng có quyền chấm dứt sự hỗ trợ đến bất kỳ phần cứng hay phần mềm nào tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo.

   1.2

   1.2 BẠN thừa nhận rằng một số nội dung của DỊCH VỤ được cung cấp bởi bên thứ ba, và BẠN cũng cam kết rằng DỊCH VỤ này có thể cho phép truy cập vào các dịch vụ hoặc DỊCH VỤ của bên thứ ba đó. BẠN đồng ý sử dụng các dịch vụ hoặc DỊCH VỤ đó và truy cập theo quyết định của BẠN và việc sử dụng này phải tuân theo các điều kiện và điều khoản giữa BẠN và bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với giá cả hàng hóa, hệ thống xác nhận đơn hàng, số lượng đơn hàng tối đa, phân phối sản phẩm và chính sách thanh toán. BẠN cũng thừa nhận và đồng ý rắng ASUS không chịu trách nhiệm đối với thỏa thuận giữa BẠN và bên thứ ba cũng như bất kỳ nội dung nào do bên thứ ba cung cấp.

   1.3

   BẠN thừa nhận rằng bất kỳ phần mềm nào bạn tải về hoặc có được thông qua DỊCH VỤ phải được sử dụng phù hợp với quy định của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối cùng ("EULA") được ghi trong đây.

   1.4

   BẠN thừa nhận rằng không điều khoản nào trong THÔNG BÁO này cho phép BẠN sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên sản phẩm hoặc dịch vụ, khẩu hiệu, biểu tượng hoặc hình ảnh của ASUS trừ khi đã thỏa thuận bằng văn bản với ASUS.

   1.5

   BẠN thừa nhận rằng THÔNG BÁO này có thể tham chiếu các hướng dẫn, thông báo, thoả thuận hoặc các điều khoản và điều kiện khác của Sự kiện DỊCH VỤ do ASUS cung cấp hoặc bất kỳ thông tin nào trên DỊCH VỤ, và tham chiếu đó sẽ là một bộ phận không thể tách rời của THÔNG BÁO này.

   1.6

   BẠN thừa nhận rằng ASUS có quyền sửa đổi THÔNG BÁO này tại bất cứ thời điểm nào, và việc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực khi đăng tải trên DỊCH VỤ. Việc BẠN tiếp tục sử dụng DỊCH VỤ sau sửa đổi trên sẽ được coi là BẠN đồng ý tuân thủ và chấp thuận THÔNG BÁO đã được sửa đổi. Do đó, điều quan trọng là BẠN cần thường xuyên đọc và truy cập DỊCH VỤ này để đảm bảo được cập nhật THÔNG BÁO hiện hành. Nếu BẠN không đồng ý tuân thủ THÔNG BÁO này và toàn bộ luật hiện hành, BẠN buộc phải ngừng sử dụng DỊCH VỤ ngay lập tức.

   1.7

   BẠN đồng ý rằng định dạng điện tử là cách thức duy nhất cho các thông báo ý định của DỊCH VỤ hoặc THÔNG BÁO này.

   1.8

   BẠN thừa nhận rằng THÔNG BÁO này có thể tham chiếu để bảo vệ đặc quyền của BẠN, BẠN phải tuân thủ các quy định ứng dụng Internet. BẠN đồng ý rằng các hành động sau đây bị nghiêm cấm:

   1.8.1

   Mọi nỗ lực can thiệp, xâm hại, hoặc phá hủy bất kỳ hệ thống hoặc tài nguyên nào trên Internet.

   1.8.2

   Truyền tải nội dung đe dọa, tục tĩu, khiêu dâm, hoặc hủy hoại trật tự công cộng và phong tục truyền thống.

   1.8.3

   Truyền virus máy tính thông qua DỊCH VỤ.

   1.8.4

   Sử dụng bất kỳ dụng cụ, robot khai thác dữ liệu hay các công cụ thu thập và/hoặc khai thác dữ liệu tương tự. Trong trường hợp BẠN sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc công cụ nào nêu trên, BẠN sẽ không được phép tham gia Sự kiện DỊCH VỤ.

  2. Quyền sở hữu trí tuệ
   2.1

   BẠN thừa nhận rằng BẠN hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin mà BẠN tải lên, truyền tải, nhập vào hoặc cung cấp cho DỊCH VỤ này, và các thông tin đó không đại diện cho ý kiến của ASUS. Để tránh sự nghi ngờ, thông tin bao gồm nhưng không giới hạn đến thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác ("Thông tin").

   2.2

   Khi BẠN tải lên, truyền tải, nhập vào hoặc cung cấp Thông tin cho DỊCH VỤ này, BẠN trao cho ASUS cũng như các chi nhánh và công ty con của ASUS quyền không độc quyền, không thể hủy bỏ, không vi phạm bản quyền, có thể chuyển nhượng, có thể tải cấp phép và có thể sử dụng toàn cầu được phép quảng bá và phân phối một phần hoặc toàn bộ các thông tin dưới bất kỳ định dạng và hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn đến sửa đổi, tái sản xuất, phát sóng, truyền tải công khai, điều chỉnh, phân phối, xuất bản, phát hành công khai, hoặc sử dụng Thông tin theo cách này hay cách khác.

   2.3

   Nếu BẠN không được ủy quyền cho các quyền trên, xin vui lòng không tải lên, truyền tải, nhập vào hoặc cung cấp Thông tin cho DỊCH VỤ này.

   2.4

   Nếu BẠN bị cáo buộc là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba ba lần trở lên, ASUS có quyền chấm dứt và/hoặc hạn chế quyền truy cập của BẠN vào DỊCH VỤ.

   2.5

   Toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung của bên thứ ba có trên DỊCH VỤ hoặc có thể truy cập thông qua việc sử dụng DỊCH VỤ là tài sản của chủ sở hữu nội dung tương ứng và được bảo vệ bởi các điều luật và hiệp ước hiện hành liên quan đến sở hữu trí tuệ.

   2.6

   Nếu BẠN phát hiện hành vi đang vi phạm hay có khả năng vi phạm bất kỳ nội dung DỊCH VỤ nào hoặc một thông báo vi phạm được yêu cầu theo quy định của pháp luật hoặc quy định hiện hành, vui lòng gửi thông báo cho Phòng Tuân thủ Pháp lý ASUS cùng với thông tin liên hệ được cung cấp trong THÔNG BÁO này, ASUS sẽ tiến hành các thủ tục tương ứng theo quy định của pháp luật.

   2.7

   Sau khi nhận được thông báo vi phạm từ người nắm giữ bản quyền hoặc đại lý của người này, ASUS sẽ loại bỏ, vô hiệu hóa truy cập của BẠN hoặc có thể có những hành động khác đối với nội dung hay dịch vụ vi phạm bị cáo buộc theo quy định của pháp luật. Nếu BẠN cho rằng các nội dung hay dịch vụ đó không vi phạm, BẠN có thể gửi thông báo phản đối lên Phòng Tuân thủ Pháp lý ASUS cùng với thông tin liên hệ được cung cấp trong THÔNG BÁO này, ASUS sẽ tiến hành các thủ tục tương ứng theo quy định của pháp luật.

  3. Đăng ký
   Để sử dụng tất cả các dịch vụ được cung cấp trên DỊCH VỤ này, BẠN thừa nhận và đồng ý rằng:
   3.1

   BẠN phải cung cấp thông tin đúng, chính xác và đầy đủ về BẢN THÂN nếu được yêu cầu trong quá trình đăng ký tài khoản ASUS. BẠN có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân thông qua DỊCH VỤ này bất cứ lúc nào.

   3.2

   BẠN có thể xem và thay đổi thông tin đăng ký của BẠN qua việc đăng nhập và sửa thiết lập tài khoản của BẠN trên DỊCH VỤ. Để đảm bảo bảo mật tài khoản của BẠN, BẠN được yêu cầu đăng nhập bằng ID đăng nhập và mật khẩu của BẠN. BẠN phải chịu trách nhiệm duy nhất và toàn diện cho việc bảo đảm bí mật của mật khẩu và tên người dùng của BẠN và cho bất kỳ cũng như tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của BẠN.

   3.3

   Nếu ASUS phát hiện tài khoản/mật khẩu của một Tài khoản ASUS đã bị chiếm dụng, ASUS có thể ngay lập tức đình chỉ hoặc chấm dứt mật khẩu và tài khoản của ASUS này (hoặc bất kỳ phần nào) hoặc việc sử dụng DỊCH VỤ này, và loại bỏ toàn bộ các Thông tin liên quan đến Tài khoản ASUS đó trên DỊCH VỤ.

   3.4

   BẠN phải tuân thủ THÔNG BÁO này và không được vi phạm bất kỳ luật lệ hay quy định hiện hành nào. ASUS có quyền xác minh tính hợp lệ của tư cách thành viên của BẠN tại bất cứ thời điểm nào trong hoặc sau Sự kiện DỊCH VỤ, và có quyền loại bỏ BẠN (ngay cả khi là Người chiến thắng) khỏi Sự kiện DỊCH VỤ bao gồm cả giải thưởng BẠN khi BẠN có bất kỳ hành vi sai trái giả mạo hoặc nghi ngờ giả mạo trên Sự kiện DỊCH VỤ mà không có THÔNG BÁO trước. Việc ASUS không thực thi bất kỳ quyền nào nói trên không có nghĩa là ASUS từ bỏ các quyền đó.

  4. Chính sách Riêng tư Do liên quan đến thông tin cá nhân, ASUS cam kết sẽ bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của BẠN qua Chính sách Riêng tư ASUS.
  5. Giấy phép và hạn chế
   5.1

   Theo các điều khoản của THÔNG BÁO này, ASUS sẽ cấp cho BẠN một giấy phép có chứa các điều khoản hạn chế, mang tính cá nhân, phi thương mại, phi độc quyền, không được phép tái cấp phép, không thể chuyển nhượng, miễn phí để truy cập hoặc sử dụng DỊCH VỤ cũng như các dịch vụ trong đó. Ngoại trừ các quyền được quy định rõ ràng trong THÔNG BÁO này, BẠN thừa nhận rằng toàn bộ các quyền khác vẫn thuộc về ASUS. Bất kỳ và toàn bộ các quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, trên DỊCH VỤ này, luôn là tài sản độc quyền của ASUS và/hoặc đơn vị cấp phép cho họ. Nội dung THÔNG BÁO này không có ý ủy quyền, hoặc trao bất kỳ quyền nào như vậy đến BẠN.

   5.2

   Không được gỡ bỏ thông báo: BẠN thừa nhận không gỡ bỏ, che khuất, làm cho không đọc được hoặc thay đổi bất kỳ thông báo hoặc chỉ dẫn của bất kỳ quyền nào và/hoặc quyền lợi và quyền sở hữu của ASUS, bất kể thông báo hay chỉ dẫn đó được gắn trên, chứa trong hoặc đi kèm với bất kỳ tài liệu nào.

  6. Thương mại Điện tử Việc mua các sản phẩm và các gói dịch vụ/hỗ trợ của ASUS được điều chỉnh bởi điều khoản và điều kiện của cửa hàng thương mại điện tử, vui lòng tham khảo hiệp định bán hàng ASUS và các chính sách có liên quan.
  7. Thời hạn và Chấm dứt hợp đồng
   7.1

   Nếu vì bất kỳ lý do nào DỊCH VỤ này không thể hoạt động như kế hoạch, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp bất khả kháng, lỗi kỹ thuật, can thiệp trái phép, gian lận hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài sự kiểm soát của ASUS mà gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng đến việc quản trị, tính bảo mật, tính công bằng, tính toàn vẹn hoặc vận hành hợp lý DỊCH VỤ này, ASUS có quyền hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc đình chỉ nội dung DỊCH VỤ phù hợp với văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng có liên quan.

   7.1

   THÔNG BÁO này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi BẠN hoặc ASUS. Quyền sử dụng DỊCH VỤ của BẠN sẽ tự động được chấm dứt mà không cần THÔNG BÁO trước nếu BẠN không tuân thủ các điều khoản và điều kiện nêu trong THÔNG BÁO này. Về vấn đề này, ASUS sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước BẠN. Khi chấm dứt THÔNG BÁO này, BẠN sẽ ngay lập tức ngừng toàn bộ việc sử dụng DỊCH VỤ cũng như các bản sao, một phần hay toàn vẹn, của nó.

  8. Thoả thuận Miễn trừ Trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm
   8.1

   ASUS đảm bảo rằng hệ thống máy tính được sử dụng trong DỊCH VỤ có tiêu chuẩn an toàn hợp lý.

   8.2

   BẠN THỪA NHẬN RẰNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO NGUYÊN TRẠNG.” BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ SỬA CHỮA CẦN THIẾT. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, ASUS KHÔNG CÓ CAM KẾT BẢO HÀNH NÀO, RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NÀY HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN HAY TÀI LIỆU NÀO KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG THÔNG BÁO NÀY HOẶC CHO DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT HOẶC CHỐNG LẠI HÀNH VI VI PHẠM HOẶC BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TỪ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN. ASUS CŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM CHO KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC HAY ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO THU ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ NÀY. MỘT SỐ KHU VỰC THẨM QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM NHẤT ĐỊNH HOẶC SỰ HẠN CHẾ HAY LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH. DO ĐÓ, MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

   8.3

   BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG VÀ/HOẶC THỰC HIỆN DỊCH VỤ NÀY. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, ASUS, NHỮNG ĐƠN VỊ CẤP PHÉP CHO ASUS HAY CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ HOẶC CHI NHÁNH TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ ĐỀU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI MANG TÍNH HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT CŨNG NHƯ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN THIỆT HẠI TỪ VIỆC THUA LỖ, GIÁN ĐOẠN, THẤT THOÁT THÔNG TIN, HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN KHÁC) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG BÁO NÀY HAY VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VIỆC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY MỘT PHẦN NÀO ĐÓ CỦA DỊCH VỤ, NGAY CẢ KHI ASUS ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ. MỘT SỐ KHU VỰC THẨM QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM NHẤT ĐỊNH HOẶC SỰ HẠN CHẾ HAY LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH. DO ĐÓ, MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

   8.4

   ASUS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin không chính xác hoặc sai lệch do người sử dụng internet gây ra hoặc bất kỳ thiết bị hoặc chương trình liên quan đến hay được sử dụng trên DỊCH VỤ này, hoặc bất kỳ lỗi kỹ thuật, hoặc bất kỳ sự kết hợp có thể xảy ra trong quá trình quản trị DỊCH VỤ bao gồm bất kỳ thiếu sót, gián đoạn, xóa bỏ, khiếm khuyết, chậm trễ trong vận hành hoặc truyền tải, đường thông tin liên lạc hoặc điện thoại, lỗi mạng di động hoặc vệ tinh, các sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn trên mạng Internet hoặc DỊCH VỤ, lỗi phần mềm, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi truy cập và bất kỳ thiệt hại cho máy tính của BẠN liên quan đến hoặc gây ra bởi việc truy cập hay tải về bất kỳ nội dung nào trên DỊCH VỤ này.

   8.5

   Trong trường hợp có bất kỳ giải thưởng nào được cung cấp trong Sự kiện DỊCH VỤ, BẠN thừa nhận rằng:

   8.5.1

   ASUS không chịu trách nhiệm cho các vấn đề về thuế phát sinh từ việc BẠN nhận giải thưởng. BẠN sẽ phải có trách nhiệm tham vấn chuyên gia tài chính độc lập.

   8.5.2

   Giải thưởng, toàn bộ hay một phần, đều không được phép chuyển nhượng hoặc trao đổi hay thanh lý trừ khi có quy định khác.

   8.5.3

   Trong trường hợp không có sẵn giải thưởng bất kể các nỗ lực trong chừng mực nhất định tìm mua giải thưởng của ASUS, ASUS có quyền thay thế giải thưởng bằng vật có cùng giá trị bán lẻ đề xuất, tùy thuộc vào văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền liên quan.

   8.5.4

   ASUS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thay đổi nào sau đó về giá trị giải thưởng.

   8.5.5

   Trong trường hợp người thắng cuộc không thể nhận giải thưởng trong thời gian quy định trên Sự kiện DỊCH VỤ, người thắng cuộc đó được coi là đã từ bỏ giải thưởng, và ASUS có quyền tự quyết định phương án thay thế cho người thắng cuộc đó.

  9. Bồi thường
   BẠN đồng ý bảo vệ, bồi thường và không làm phương hại ASUS cũng như các chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ, nghiệp đoàn, nhà phân phối, nhà cấp phép, giám đốc, nhân viên của ASUS đối với bất kỳ các tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, và chi phí nào phát sinh từ yêu cầu hay khiếu nại (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí tòa án), do hoặc liên quan đến việc BẠN vi phạm Thông báo này hay bất kỳ điều luật, quy định hiện hành nào hoặc quyền lợi của bên thứ ba.

  Để biết thêm thông tin về THÔNG BÁO này và các hướng dẫn tham chiếu, bạn vui lòng liên hệ Phòng Tuân thủ Pháp lý ASUS qua thư, fax, e-mail hoặc điện thoại tại địa chỉ:

  ASUSTeK Computer Inc.
  Company Representative: Mr. Jonney Shih
  Legal Affairs Center
  Legal Compliance Department
  Address: 15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan
  Email: LegalCompliance@asus.com
  Telephone: (886) 2 2894 3447
  Fax: (886) 2 2890 7674
  Đã cập nhật ngày 4 tháng 3 năm 2015 bởi Trung tâm Vấn đề Pháp lý ASUS