Thông báo Điều khoản Sử dụng - Chính sách Riêng tư

  Privacy Policy  ASUSTeK COMPUTER INC. và các công ty con (sau đây gọi là “ASUS”, “chúng tôi”) cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi nỗ lực tuân thủ mọi luật pháp hiện hành về bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân. Chính sách quyền riêng tư của ASUS cùng với bất kỳ thông báo hoặc tuyên bố liên quan đến chính sách bao gồm thông tin bổ sung liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ cụ thể của ASUS mà bạn đang sử dụng (sau đây gọi là “Chính sách quyền riêng tư”) nêu rõ các thực hành quyền riêng tư liên quan đến thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các sản phẩm và dịch vụ của ASUS cả trực tuyến và ngoại tuyến mà chúng tôi cung cấp. Trong Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi cũng nêu rõ những đối tượng mà chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân thu thập được.

  Nếu bạn chưa đủ tuổi vị thành niên, bạn sẽ chỉ truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ASUS sau khi cha mẹ (hoặc người bảo trợ của bạn) của bạn đã đọc và nhất trí về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho ASUS.


  1. Dữ liệu mà ASUS thu thập và cách thức ASUS sử dụng dữ liệu đó

  Đoạn này trình bày nội dung về những dữ liệu nào của bạn mà ASUS có thể thu thập và cách thức ASUS có thể sử dụng dữ liệu đó thông qua các sản phẩm và dịch vụ của ASUS.

  Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ASUS (chẳng hạn: máy tính, phần mềm, các trang web chính thức và dịch vụ hỗ trợ khách hàng của ASUS), chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân nhất định từ bạn khi bạn sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của ASUS.
  Sau đây là tổng quan về dữ liệu cá nhân mà ASUS có thể thu thập và cách thức ASUS có thể sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập đó. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ thu thập các mục dữ liệu cá nhân nhất định của bạn cho các mục đích cụ thể dựa trên các sản phẩm và dịch vụ của ASUS mà bạn thực tế sử dụng. Vui lòng lưu ý rằng những mục dữ liệu cá nhân được thu thập sẽ khác nhau tùy theo bản chất của các sản phẩm và dịch vụ. Ngoài ra, tại một số quốc gia, để tránh thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của trẻ em, bạn cần cung cấp thêm thông tin về tuổi tác của bạn hoặc thông tin liên lạc của cha mẹ (hoặc người bảo trợ) của bạn để chúng tôi có thể xin sự đồng ý từ cha mẹ (hoặc người bảo trợ) của bạn. Ngoài ra, khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ASUS, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu ẩn danh sau đây mà không thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng được bạn.
  Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ASUS, bạn không phải cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho ASUS, chúng tôi không thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tương ứng của ASUS hoặc trả lời các câu hỏi của bạn.

  1.1 Dữ liệu cá nhân mà ASUS thu thập

  Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ dữ liệu mà có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng được bạn như là tên, địa chỉ email và địa chỉ IP của bạn. ASUS có thể thu thập các dữ liệu cá nhân sau đây căn cứ theo sự nhất trí trước đó của bạn:

  1. Dữ liệu đăng ký đúng, chính xác, hiện hành và hoàn chỉnh của bạn bao gồm địa chỉ e-mail, quốc gia/khu vực và tuổi tác của bạn (hiện chỉ được yêu cầu tại một số quốc gia) khi bạn đăng ký tài khoản thành viên của ASUS. Nếu bạn sử dụng tài khoản phương tiện xã hội (chẳng hạn: tài khoản Facebook hoặc Google) để đăng ký tài khoản thành viên của ASUS như là nhà cung cấp phương tiện xã hội (chẳng hạn: Facebook Inc. hoặc Google Inc.) có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn theo tài khoản phương tiện xã hội (chẳng hạn: địa chỉ email, tên, tên riêng và ngày sinh) dựa trên sự nhất trí của bạn.
   Ngoài ra, khi bạn đăng nhập vào tài khoản thành viên của ASUS (Địa chỉ trang web chính thức của ASUS: http://www.asus.com →tìm “LOGIN” ở phía bên phải phía trên của trang web→nhập địa chỉ E-mail và mật khẩu mà bạn đã đăng ký đối với tài khoản thành viên của ASUS, tìm dữ liệu của bạn bên dưới “Tài khoản ASUS”), bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân bổ sung của bạn để chỉnh sửa hồ sơ tài khoản thành viên của ASUS (chẳng hạn: hình ảnh, giới tính, địa chỉ và nghề nghiệp) và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ASUS liên quan đến tài khoản thành viên ASUS của bạn (chẳng hạn: số seri sản phẩm của bạn để đăng ký sản phẩm ASUS, bài viết và hình ảnh được đăng tải lên các diễn đàn của ASUS có chứa dữ liệu cá nhân của bạn).
  2. Tên của bạn, địa chỉ thư/gửi hàng/lập hóa đơn (bao gồm mã zip), dữ liệu liên hệ, địa chỉ e-mail, số thẻ tín dụng hoặc dữ liệu dịch vụ thanh toán khác khi bạn mua các sản phẩm của chúng tôi (chẳng hạn: mua các sản phẩm của ASUS qua cửa hàng của ASUS) và các dịch vụ trả trước. Ngoài ra, cùng với dữ liệu cá nhân trên, dữ liệu của bạn (chẳng hạn: số seri sản phẩm, số IMEI) cũng có thể được thu thập khi bạn yêu cầu các dịch vụ khách hàng nhất định (chẳng hạn: các dịch vụ sửa chữa sản phẩm).
  3. Tên của bạn, dữ liệu liên hệ, e-mail, giới tính, ngày sinh, dữ liệu sản phẩm (chẳng hạn: số seri sản phẩm, số IMEI) và bản sao hóa đơn của bạn (tại một số quốc gia, tên, địa chỉ và dữ liệu cá nhân khác của bạn có thể được bao gồm trong hóa đơn của bạn), khi bạn tham gia vào các sự kiện hoặc chiến dịch của chúng tôi. Các mục dữ liệu cá nhân đã thu thập thực tế sẽ khác nhau tùy theo sự kiện hoặc chiến dịch tương ứng. Ngoài ra, nếu bạn là một người thắng cuộc trong sự kiện hoặc chiến dịch của chúng tôi hoặc nếu bạn nhận được các tặng phẩm từ ASUS, bạn có thể cần cung cấp địa chỉ thư/gửi hàng (bao gồm mã zip) và dữ liệu cá nhân để kê khai thuế (chẳng hạn: địa chỉ thường trú, số CMND hoặc hộ khẩu của bạn và các bản sao).
   Ngoài ra, cùng với dữ liệu cá nhân trên, bạn cần cung cấp dữ liệu tài khoản ngân hàng khi bạn tham gia sự kiện hoàn tiền của chúng tôi.
  4. Tuổi tác, giới tính, chiều cao, cân nặng, thân nhiệt, nhịp tim, áp huyết, chuyển động phần bụng cũng như dữ liệu nhất định về các hoạt động hàng ngày của bạn, chẳng hạn: bước thực hiện, calo tiêu hao, kiểu ngủ và ghi chép nhật ký khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
  5. Dữ liệu sản phẩm của bạn như là số seri sản phẩm, địa chỉ IP, địa chỉ MAC, số IMEI, số ID Android và mã nhận dạng sản phẩm duy nhất có thể thu thập khi bạn sử dụng các sản phẩm của ASUS.
  6. Dữ liệu vị trí của bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của ASUS như là tín hiệu GPS của bạn, dữ liệu nhận dạng các điểm truy cập Wi-Fi và tháp điện thoại, quốc gia, thành phố, múi giờ, vĩ độ, kinh độ, độ cao và độ chính xác của các tọa độ nơi đặt sản phẩm, tốc độ chuyển động của sản phẩm, các thiết lập quốc gia và ngôn ngữ của bạn đối với sản phẩm của bạn.
  7. Giọng nói, video, bản ghi thông tin khi bạn liên hệ ASUS (chẳng hạn: bằng cách gọi tới trung tâm cuộc gọi của ASUS, sử dụng cổng dịch vụ khách hàng trực tuyến của ASUS để nói chuyện với ASUS, điền vào biểu mẫu trực tuyến trên trang web chính thức của ASUS và gửi email cho ASUS). Ngoài ra, chúng tôi có thể ghi hình ảnh của bạn thông qua các máy ảnh bảo mật khi bạn truy cập vào các trạm sửa chữa Câu lạc bộ hoàng gia của ASUS và các văn phòng của ASUS. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập các hướng dẫn thoại cũng như bản ghi video có chứa hình ảnh về môi trường nhà của bạn khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến robot của chúng tôi. Các bản ghi thoại, video và thông tin có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn.

  1.2 Cách thức ASUS sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

  Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích dưới đây:

  1. Để đánh giá và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của ASUS.
  2. Nhận phản hồi của khách hàng và phân tích kinh nghiệm của người dùng nhằm phát triển và đánh giá các sản phẩm và dịch vụ mới.
  3. Hoàn tất quy trình đăng ký tài khoản thành viên của ASUS và trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ của ASUS liên quan đến tài khoản thành viên của ASUS (chẳng hạn: đăng ký sản phẩm và các dịch vụ của diễn đàn ASUS).
  4. Cung cấp các dịch vụ cung cấp (chẳng hạn: cung cấp bằng chứng mua hoặc hóa đơn), cập nhật phần mềm và thông báo kỹ thuật đối với các sản phẩm và dịch vụ của ASUS mà bạn mua.
  5. Xử lý và hoàn tất bất kỳ đăng ký mà bạn đã đăng ký, bao gồm eDM hoặc thư tin tức của ASUS để cập nhật tin tức, khuyến mãi mới nhất của ASUS và sự kiện sắp tới. Bạn có thể hủy đăng ký miễn phí tại bất kỳ thời điểm nào.
  6. Gửi cho bạn các thông báo quan trọng như là thông tin về những thay đổi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi. Do tầm quan trọng của các thông tin, bạn không thể từ chối nhận những thông tin này.
  7. Xác nhận danh tính của bạn, cung cấp thông tin đầu vào sự kiện hoặc chiến dịch và phần thưởng, liên hệ bạn về các vấn đề liên quan đến sự kiện hoặc chiến dịch, cung cấp chiết khấu hoàn tiền, khai thuế và cung cấp các dịch vụ con thoi và bảo hiểm cho bạn nếu cần thiết khi bạn tham gia các sự kiện hoặc cuộc thi của chúng tôi.
  8. Hỗ trợ bạn ghi, phân tích, sửa đổi và lưu trữ dữ liệu, bao gồm dữ liệu về cơ thể của bạn, các hoạt động hằng ngày của bạn và các kết quả hoạt động tính được từ dữ liệu trên. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn chỉnh sửa và truy cập các kết quả dữ liệu và hoạt động khi bạn chia sẻ dữ liệu này với gia đình của bạn, người chăm sóc sức khỏe tại gia và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
  9. Cung cấp cho bạn các dịch vụ hỗ trợ khách hàng (chẳng hạn: đáp ứng các yêu cầu sửa chữa sản phẩm và trả lời các câu hỏi của bạn), khảo sát về chăm sóc khách hàng và sự hài lòng của khách hàng để phân tích trải nghiệm người dùng, bảo vệ các quyền lợi và lợi ích của bạn và áp dụng kiểm soát truy cập, chúng tôi có thể thu thập các bản ghi thoại, video và thông tin của bạn khi bạn liên hệ với ASUS hoặc truy cập vào các trạm sửa chữa Câu lạc bộ hoàng gia của ASUS và các văn phòng của ASUS. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập các bản ghi thoại và video của bạn để hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến robot của ASUS đến đích cụ thể theo yêu cầu của bạn.
  10. Cung cấp cho bạn các dịch vụ tiếp thị cá nhân hóa, chẳng hạn: sử dụng cookie quảng cáo bên thứ ba để cung cấp các thông tin tiếp thị và quảng cáo mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm hoặc khuyến cáo về các dịch vụ mà bạn có thể quan tâm căn cứ vào việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ASUS.
  11. Bất kỳ mục đích nào khác có sự nhất trí trước của bạn.

  1.3 Dữ liệu nặc danh mà ASUS thu thập và cách thức ASUS sử dụng dữ liệu nặc danh đó

  Dữ liệu nặc danh có nghĩa là bất kỳ dữ liệu mà không thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng được bạn như model sản phẩm, phiên bản phần mềm và ngày lập hóa đơn. Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ASUS, chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu nặc danh sau đây từ bạn và sử dụng dữ liệu nặc danh đã thu thập đó cho bất kỳ mục đích nào. Ngoài ra, khi dữ liệu nặc danh sau đây có liên quan đến dữ liệu cá nhân nêu trên của bạn, trong các trường hợp đó, chúng tôi cũng sẽ xử lý dữ liệu nặc danh như dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu nặc danh đó của bạn với cùng mức độ bảo vệ như đối với dữ liệu cá nhân.

  1. Dữ liệu nhật ký của bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của ASUS như là tên model sản phẩm của bạn, tên sản phẩm, tên nhãn hiệu, tên nhà sản xuất, số hiệu phụ tùng, kiểu và phiên bản phần cứng (chẳng hạn: CPU và bo mạch chủ) và hệ điều hành, các thiết lập mặc định của nhà máy, thời gian kích hoạt, dữ liệu cập nhật firmware (chẳng hạn: phương pháp khởi chạy đối với cập nhật firmware, ngày cập nhật và kết quả cập nhật), dung lượng bộ nhớ và lưu trữ, dữ liệu liên quan đến Bộ nhớ chỉ đọc (ROM) (chẳng hạn: kiểu, phiên bản, vân tay lắp ráp và mô tả lắp ráp ROM), độ phân giải máy ảnh, màu sản phẩm, viễn thông và mạng mà bạn sử dụng để kết nối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, trạng thái của mạng, dữ liệu nhật ký điện thoại, trạng thái chờ, lịch sử sự cố, giao diện ưu tiên, kiểu, phiên bản và các thiết lập ngôn ngữ của trình duyệt, dữ liệu chẩn đoán và sử dụng, hành vi sử dụng của bạn, phiên bản GPS và Wi-Fi, trạng thái hệ thống (chẳng hạn: trạng thái sử dụng pin, CPU và RAM), và múi giờ địa phương.
  2. Dữ liệu ứng dụng của bạn liên quan đến sử dụng và tương tác của bạn với các ứng dụng và phần mềm của ASUS như là tên và phiên bản của các ứng dụng và phần mềm, thời gian cài đặt và gỡ bỏ, thời gian đăng nhập và đăng xuất, tần xuất và số lần sử dụng của bạn, thời gian mở và đóng các ứng dụng và phần mềm, loại ứng dụng và phần mềm ưu tiên, các thiết lập hành vi sử dụng, phiên bản cập nhật và kết quả cập nhật.
  3. Dữ liệu mua các sản phẩm và dịch vụ ASUS của bạn (chẳng hạn: ngày mua và tên của đại lý bán) khi bạn yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhất định (chẳng hạn: dịch vụ sửa chữa sản phẩm) hoặc tham gia các sự kiện của chúng tôi.


  2. Giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn

  Đoạn này trình bày về thời gian ASUS giữ dữ liệu cá nhân của bạn.

  Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư này nếu pháp luật không cho phép hoặc yêu cầu một thời gian lưu giữ lâu hơn để hoàn tất các mục đích cần thiết khác. Chẳng hạn: đối với mục đích quản lý mối quan hệ khách hàng, chúng tôi có thể lư giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian đủ lâu và hợp lý; để tuân thủ luật thuế hoặc các luật và quy định khác, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời hạn như yêu cầu của luật và các quy định đó; để theo dõi các yêu cầu từ các cơ quan chính quyền hoặc cơ quan tư pháp đối với các mục đích như là điều tra hoặc kiện tụng, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân trong thời gian lưu giữ lâu hơn. Ngoài ra, nếu bạn muốn rút lại đồng ý trước đó của bạn để thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ ASUS, chúng tôi sẽ ngừng thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn và sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân đã thu thập được trước yêu cầu rút lại đó.


  3. Các đối tượng mà ASUS tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

  Đoạn này đề cập việc ASUS chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba theo các trường hợp và mục đích có giới hạn.

  Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có một trong các ngoại lệ sau đây:

  3.1 Đồng ý của bạn

  • Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba khác khi có sự đồng ý của bạn.

  3.2 Đối tác kinh doanh

  • Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu băm và nặc danh hóa cho các đối tác kinh doanh cung cấp các dịch vụ phân tích dữ liệu hoặc quảng cáo và thông tin tiếp thị dựa trên các dữ liệu băm và nặc danh hóa thông qua các cookie quảng cáo của bên thứ ba.

  3.3 Nhà cung cấp dịch vụ

  • Chúng tôi có thể tiết lộ và chia sẻ các mục dữ liệu cá nhân cần thiết của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ mà cung cấp các dịch vụ đại diện cho chúng tôi, chẳng hạn: các hãng tiếp thị hỗ trợ chúng tôi gửi các thông tin tiếp thị và tổ chức các sự kiện/chiến dịch tiếp thị, công ty vận tải giao các sản phẩm đã sửa chữa và mua cho bạn, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xử lý hóa đơn của bạn và các nhà cung cấp dịch vụ khách hàng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng (chẳng hạn: các dịch vụ sửa chữa sản phẩm, các dịch vụ thông qua trung tâm cuộc gọi ASUS và cổng dịch vụ khách hàng trực tuyến của ASUS) cho bạn. Những nhà cung cấp dịch vụ này sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và với phạm vi mục đích sử dụng; ASUS đảm bảo rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách quyền riêng tư.

  3.4 Đối với các mục đích pháp lý, bảo vệ, bảo mật

  Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ các mục dữ liệu cá nhân cần thiết với các bên thứ ba cho một trong các mục đích pháp lý hoặc bảo mật:

  • Tùy theo mức độ yêu cầu của luật pháp hoặc các quy định hoặc các cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan tư pháp, cần tiến hành hoặc bảo vệ khiếu nại hoặc tố tụng pháp lý hoặc cần ngăn ngừa gian lận hoặc các hoạt động trái phép khác.
  • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của ASUS, các nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng hoặc cộng đồng như luật pháp yêu cầu hoặc cho phép.


  4. Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn xuyên quốc gia

  Đoạn này đề cập về việc ASUS có thể gửi dữ liệu cá nhân của bạn tới các quốc gia khác nhau theo các điều khoản mà ASUS phải tuân thủ luật và quy định liên quan đến quyền riêng tư tại các quốc gia đó.

  Bạn hiểu và nhất trí rằng khi bạn nhất trí cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho ASUS, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền tải, lưu trữ, sử dụng hoặc xử lý bởi ASUS và bất kỳ công ty con của ASUS, các nhà cung cấp dịch vụ tại một quốc gia khác. Toàn bộ việc truyền tải, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ theo Chính sách quyền riêng tư và các luật hiện hành về bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân.


  5. Cookie và các công nghệ tương tự

  Đoạn này trình bày về cách thức ASUS và các bên thứ ba sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trên các sản phẩm và dịch vụ của ASUS và cách thức mà bạn có thể quản lý các thiết lập cookie.

  ASUS và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi sử dụng các cookie (cookie là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên các sản phẩm của bạn để cá nhân hóa các sản phẩm và dịch vụ của ASUS) và các công nghệ tương tự như là tập tin chỉ báo để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Khi bạn truy cập vào một trong các trang web của chúng tôi theo miền trang web của ASUS (bao gồm chuyên trang điện tử và các phiên bản của quốc gia/khu vực cụ thể), trang web như vậy của ASUS có thể sử dụng một số hoặc tất cả các cookie và các công nghệ tương tự sau.
  Gần như toàn bộ dữ liệu thu được thông qua các cookies sẽ chỉ được lưu trữ trong các sản phẩm của bạn ngoài việc gửi cho ASUS. Chỉ trong một số trường hợp rất ít và hữu hạn, dữ liệu của bạn thu thập được qua các cookie có thể được chia sẻ với ASUS. Chẳng hạn: khi bạn mua các sản phẩm của chúng tôi trên cửa hàng ASUS Store, chúng tôi có thể sử dụng các cookie để thu thập các địa chỉ IP của bạn tại hai thời điểm khi bạn đăng nhập và đặt hàng trên ASUS Store để kiểm tra người dùng đặt đơn hàng đó có đúng là người đăng nhập vào ASUS Store hay không nhằm đảm bảo an toàn giao dịch mua bán trực tuyến.


  5.1 Cách thức chúng tôi sử dụng cookie

  1. Để làm phong phú và hoàn chỉnh các trải nghiệm trực tuyến của bạn, chúng tôi có thể sử dụng các cookie sau đây cần thiết cho các sản phẩm và dịch vụ của ASUS:

  Chức năng Ví dụ
  Đăng ký và xác thực Chúng tôi sử dụng các cookies để lưu mã ID đăng ký duy nhất của bạn và dữ liệu xác thực trên các sản phẩm của bạn. Các cookies cho phép bạn truy cập và chuyển từ trang này sang trang kia trong các sản phẩm và dịch vụ của ASUS mà không phải đăng nhập lại các lần truy cập sau nhưu là các cookie một vé được cung cấp bởi ASUS.
  Lưu các ưu tiên và thiết lập của bạn Chúng tôi sử dụng các cookie để duy trì các thiết lập và ưu tiên của bạn trên các sản phẩm của bạn như là ngôn ngữ, vị trí hoặc phông chữ ưu tiên của bạn; bằng cách lưu các thiết lập trong cookie, không cần áp dụng lại các ưu tiên và thiết lập của bạn mỗi lần bạn truy cập vào sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi như là các cookie địa chỉ hiện hành và cookie trang truy cập do ASUS cung cấp.
  Chức năng nhập vào bởi người dùng Chúng tôi sử dụng các cookie để tạm lưu trữ dữ liệu bạn chèn vào các sản phẩm và dịch vụ của ASUS như là cookie đếm do ASUS cung cấp. Chẳng hạn: khi bạn trải nghiệm mua sắm qua ASUS Store, các cookie như vậy sẽ giúp bạn nhớ sản phẩm và số lượng bạn nhấp và dữ liệu bạn chèn.
  Bảo mật Chúng tôi sử dụng các cookie để bảo mật các hoạt động mua sắm trực tuyến của bạn như là cookie địa chỉ ip do ASUS cung cấp. Đối với mục đích trên, khi bạn mua các sản phẩm của chúng tôi qua ASUS Store, chúng tôi có thể lưu các địa chỉ IP của bạn tại ASUS để giúp bạn xác minh ngừoi dùng đặt hàng trên ASUS Store có phải là người đăng nhập ASUS Store hay không.
  Chức năng cân bằng tải Chúng tôi sử dụng cookie cho chức năng cân bằng tải để cung cấp cho bạn những trải nghiệm duyệt ổn định trên các trang web của chúng tôi như là BIGipServerNew do ASUS cung cấp.

  2. Đối với mục đích phân tích và để cung cấp cho bạn các dịch vụ quảng cáo được cá nhân hóa và các chức năng khác, chúng tôi sử dụng các cookie sau đây để tối ưu hóa các trải nghiệm của bạn trong việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ASUS:

  Chức năng Ví dụ
  Phân tích Chúng tôi sử dụng các cookie để đếm số lượng và thời lượng truy cập của bạn vào các sản phẩm và dịch vụ của ASUS cũng như phần hoặc tính năng nào mà bạn truy cập nhiều nhất. Dữ liệu này giúp chúng tôi phân tích tính năng và hoạt động của các sản phẩm và dịch vụ của ASUS để cải thiện tính năng và phát triển các tính năng, chức năng và dịch vụ mới như là các cookie MIGO do MIGO Corp cung cấp, cookie Google Tag Manager (Trình quản lý thẻ của Google) và cookie Google Analytics do Google Inc cung cấp. Đối với các mục đích trên, khi bạn duyệt các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu dữ liệu cá nhân của bạn như là địa chỉ IP và ID thành viên ASUS của bạn tại ASUS thông qua các cookie MIGO trên.
  Nhắm mục tiêu và quảng cáo Chúng tôi sử dụng các cookie để thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ASUS và nhận diện các mối quan tâm của bạn như là các quảng cáo mà bạn đã xem.
  Những cookie như vậy cũng được sử dụng để giới hạn số lần bạn xem một quảng cáo cũng như giúp giải quyết hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. ASUS đặt các cookie bằng cách sử dụng các dịch vụ chiến dịch quảng cáo như là Hubrus DSP do Hubrus cung cấp, cookie Google AdWords và cookie Google Double Click do Google Inc cung cấp. Bộ cookie dữ liệu chỉ được sử dụng giữa ASUS và các nhà cung cấp dịch vụ chiến dịch quảng cáo.
  Xem các video YouTube nhúng trong các trang web của chúng tôi Chúng tôi sử dụng các cookie để giúp chúng tôi chèn các video YouTube vào các trang web của chúng tôi. Bạn có thể xem các video YouTube qua các trang web có các cookie như vậy do Google Inc cung cấp.  5.2 Cách quản lý các thiết lập cookies

  1. Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể cấu hình các thiết lập cookies bằng cách truy cập trình duyệt mà bạn cài đặt để chấp nhận, chặn hoặc xóa một số hoặc toàn bộ các cookies (chẳng hạn: cookies bên thứ ba).
  2. Tại một số quốc gia, đối với lần đầu bạn duyệt các trang web của ASUS, chúng tôi có thể giới thiệu tóm tắt về cách chúng tôi sử dụng các cookies trong một biểu ngữ đặt ở trên của các trang web ASUS đó. Bạn có thể lựa chọn để chấp nhận hoặc chặn các cookie bên thứ ba nói trên thông qua biểu ngữ như vậy.
  3. Nếu bạn chọn chặn các cookie, bạn không thể sử dụng được tất cả các tính năng của sản phẩm và dịch vụ của ASUS.
  4. Các chức năng của các thiết lập cookie có thể thay đổi tùy theo loại và phiên bản của trình duyệt mà bạn cài đặt. Chúng tôi đã cố gắng liệt kê các kiểu trình duyệt phổ biến và được sử dụng rộng rãi như sau. Bạn có thể tham khảo liên kết sau đây để hiểu cách điều khiển các thiết lập cookie thông qua các trình duyệt đó (Nội dung trong liên kết này bằng tiếng Anh. Để giúp bạn dễ đọc hơn, vui lòng tìm tùy chọn ngôn ngữ trong liên kết sau đây để chọn ngôn ngữ ưu tiên của bạn). Ngoài ra, nếu bạn không sử dụng bất kỳ một ai của các trình duyệt sau đây hoặc nội dung trong liên kết sau đây được xóa bỏ hoặc không thể truy cập được, vui lòng truy cập các báo cáo liên quan đến quyền riêng tư của những trình duyệt hoặc các trang hỗ trợ để biết thêm thông tin. Bạn cũng có thể tham khảo https://www.aboutcookies.org/ (nội dung trong liên kết này bằng tiếng Anh) giới thiệu về cách quản lý các thiết lập cookie thông qua các trình duyệt khác nhau.  5.3 Tập tin chỉ báo

  Một tập tin chỉ báo là một hình ảnh GIF hoặc PNG 1x1 (pixel) đồ họa thường trong suốt được thực hiện trên các website hoặc trong một email để đo lường hiệu quả của các chiến lược. ASUS hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng các tập tin chỉ báo để biết bạn có truy cập các trang hoặc nhấp vào các liên kết trong các sản phẩm và dịch vụ của ASUS. Chúng tôi có thể thực hiện các tập tin chỉ báo trong các thông tin tiếp thị như là eDM hoặc thư tin tức của ASUS để biết các nội dung thông tin nào mà bạn đã nhấp vào hoặc đã đọc. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu từ các tập tin chỉ báo để cải thiện các trang web của chúng tôi và các sản phẩm và dịch vụ của ASUS.  6. Các liên kết bên thứ ba trong các sản phẩm và dịch vụ của ASUS

  Đoạn này mô tả khi nào bạn truy cập vào bất kỳ liên kết hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp, vui lòng tham khảo các tuyên bố liên quan đến quyền riêng tư do các bên thứ ba đưa ra.

  Các sản phẩm và dịch vụ của ASUS có thể chứa các liên kết tới các trang web của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng ASUS không chịu trách nhiệm về bảo mật, các thực hành quyền riêng tư và tài liệu của các trang web bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời các trang web của chúng tôi và đọc kỹ các tuyên bố về quyền riêng tư của những trang web bên thứ ba. Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng đối với các sản phẩm và dịch vụ của ASUS.


  7. Bảo mật

  Đoạn này trình bày cách thức ASUS bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và đưa ra một số gợi ý về cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn về phía bạn.

  Chúng tôi áp dụng các biện pháp an toàn để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sửa đổi, tiết lộ hoặc phá hoại. Chúng tôi tiến hành các cuộc phỏng vấn nội bộ về các biện pháp thực hành thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu và các biện pháp kỹ thuật và tổ chức của chúng tôi cũng như các biện pháp bảo mật vật lý để ngăn ngừa truy cập trái phép vào các hệ thống mà chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn. Việc truyền tải dữ liệu cá nhân giữa các địa điểm khác nhau của ASUS và các công ty con của ASUS được thực hiện thông qua mạng diện rộng được bảo mật của chúng tôi. Khi bạn nộp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến. Tuy nhiên, ASUS không thể bảo đảm bảo mật tuyệt đối trên internet. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, chúng tôi khuyến cáo bạn:


  7.1 Bảo vệ một cách thích hợp tài khoản thành viên ASUS của bạn, chẳng hạn:

  1. Sử dụng các mật khẩu vừa chữ vừa số để đăng ký tài khoản thành viên ASUS.
  2. Sử dụng tên và mật khẩu của chính bạn để đăng nhập vào tài khoản thành viên của ASUS. Bạn cũng phải chịu trách nhiệm duy nhất và hoàn toàn về việc bảo mật tên tài khoản và mật khẩu của bạn và đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra liên quan đến tài khoản thành viên ASUS của bạn.
  3. Thay đổi mật khẩu tài khoản thành viên ASUS của bạn thường xuyên.
  4. Liên hệ ngay với chúng tôi khi bạn phát hiện tên/mật khẩu tài khoản thành viên ASUS của bạn đã bị đánh cắp. ASUS có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền đăng nhập tài khoản thành viên ASUS của bạn với tên/mật khẩu tài khoản đó (hoặc chỉ một phần quyền đăng nhập) và xóa bỏ dữ liệu cá nhân liên quan đến tài khoản thành viên ASUS của bạn.

  7.2 Cập nhật các sản phẩm của bạn bằng cách áp dụng những cập nhật bảo mật mới nhất cho phần mềm của bạn và sử dụng các công cụ đó như máy quét virút/phần mềm gián điệp.

  7.3 Nếu bạn phát hiện một lỗ hổng kỹ thuật ảnh hưởng đến các sản phẩm và dịch vụ của ASUS, hãy liên hệ ngay chúng tôi qua privacy@asus.com  8. Cách thức quản lý dữ liệu cá nhân của bạn

  Đoạn này đề cập về việc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về dữ liệu cá nhân được thu thập bởi ASUS, bạn có thể đăng nhập vào “Tài khoản ASUS” hoặc quản lý các thiết lập liên quan đến quyền riêng tư về các sản phẩm và dịch vụ ASUS cụ thể mà bạn sử dụng. Bạn cũng có thể liên hệ chúng tôi thông qua giao diện “Customer’s request on personal data (Yêu cầu của khách hàng về dữ liệu cá nhân)” trên trang web chính thức của ASUS hoặc email vào địa chỉ privacy@asus.com.

  8.1 Tài khoản thành viên ASUS

  1. Vui lòng cung cấp dữ liệu cá nhân đúng, chính xác, hiện hành và hoàn chỉnh của bạn cho ASUS theo tài khoản thành viên ASUS của bạn để ASUS có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tương ứng của ASUS.
  2. Bạn có thể xem và thay đổi dữ liệu tài khoản của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản thành viên của ASUS và chỉnh sửa dữ liệu tài khoản của bạn.
  3. Nếu bạn muốn đăng ký hoặc hủy đăng ký eDM và thông báo của ASUS với cá tin tức, sản phẩm và dịch vụ mới nhất của ASUS, bạn có thể thay đổi thiết lập này bằng cách đăng nhập vào tài khoản thành viên ASUS của bạn, tìm “Subscribe” ở cột bên trái, chọn “YES” hoặc “NO”. Nếu bạn chọn “NO” để hủy đăng ký, lưu ý rằng sẽ mất khoảng 2 ngày làm việc để hoàn tất quá trình hủy đăng ký.

  8.2 Các sản phẩm và dịch vụ của ASUS

  Bạn có quyền lựa chọn kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ASUS thông qua các thiết lập liên quan đến quyền riêng tư, đặc biệt là các sản phẩm và dịch vụ của ASUS tại mọi thời điểm bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đó.


  8.3 Các thiết lập cookie (Vui lòng tham khảo “Cách quản lý các thiết lập cookie”“Cookie và các công nghệ tương tự” trong Chính sách quyền riêng tư này.)

  1. Bạn có thể quản lý các thiết lập cookies thông qua trình duyệt mà bạn cài đặt để chấp nhận, chặn hoặc xóa một số hoặc toàn bộ các cookies (chẳng hạn: cookies bên thứ ba) hoặc áp dụng các thiết lập khác tại mọi thời điểm.
  2. Nếu bạn không muốn ASUS cung cấp cho bạn các dịch vụ tiếp thị cá nhân hóa và quảng cáo thông qua các cookie bên thứ ba, bạn có thể chặn hoặc xóa các cookie bên thứ ba thông qua trình duyệt của bạn tại mọi thời điểm.

  8.4 Liên hệ ASUS để quản lý dữ liệu cá nhân của bạn

  Bạn có thể liên hệ chúng tôi thông qua giao diện “Customer’s request on personal data” trên trang web chính thức của ASUS hoặc email vào địa chỉ privacy@asus.com nếu bạn có bất kỳ yêu cầu và câu hỏi về dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến tài khoản thành viên ASUS của bạn hoặc dữ liệu cá nhân khác được ASUS thu thập như là yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, tải xuống, chặn, xóa, phản đối ASUS sử dụng một số hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn (chẳng hạn: bạn có thể liên hệ chúng tôi nếu bạn cho rằng ASUS có thể thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của bạn) và hạn chế ASUS sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định (chẳng hạn: bạn có thể liên hệ chúng tôi nếu bạn không muốn dữ liệu cá nhân của bạn được phân tích) tại mọi thời điểm.

  Nếu bạn đã đồng ý để ASUS thu thập dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các sản phẩm và dịch vụ của ASUS, bạn có quyền rút lại đồng ý của mình bằng cách thay đổi các thiết lập liên quan đến quyền riêng tư, cụ thể là các sản phẩm và dịch vụ của ASUS (vui lòng tham khảo 8.2 trong Chính sách quyền riêng tư này) hoặc bằng cách gửi yêu cầu rút lại đồng ý của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngừng thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn đã thu thập được trước khi có yêu cầu rút lại này.


  8.5 Bất cứ khi nào bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ASUS, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tính chính xác dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hủy hoại tình cờ hoặc cố ý. Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân; tuy nhiên, chúng tôi không thể hoàn tất các yêu cầu trên ở một trong các trường hợp sau đây:

  1. Khi có yêu cầu hoặc cho phép theo các luật hiện hành;
  2. Đối với các mục đích kinh doanh chính đáng;
  3. Các yêu cầu liên tục không chính đáng đòi hỏi nỗ lực và nguồn lực kỹ thuật không hợp lý, chẳng hạn: phát triển một hệ thống mới hoặc thay đổi căn bản các thực hành hiện hành;
  4. Các rủi ro tiềm ẩn về quyền riêng tư của những người khác;


  9. Quyền riêng tư của trẻ em

  Đoạn này đề cập vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Nếu bạn là một đứa trẻ, bạn phải có sự đồng ý của cha mẹ bạn (hoặc người bảo trợ) trước khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho ASUS. Ngoài ra, nếu cha mẹ (hoặc người bảo trợ) của bạn muốn quản lý dữ liệu cá nhân của bạn, họ có thể liên hệ chúng tôi qua giao diện “Customer’s request on personal data” trên trang web chính thức của ASUS hoặc email vào địa chỉ privacy@asus.com

  Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ một đứa trẻ dưới tuổi mười sáu (16) hoặc tuổi tương đương tối thiểu theo thẩm quyền liên quan mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ (hoặc người bảo trợ) đóng vai trò chủ động giám sát các hoạt động và mối quan tâm trực tuyến của trẻ khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ASUS.
  Nếu bạn là một đứa trẻ, bạn phải có sự đồng ý của cha mẹ trước khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ASUS. Bạn chỉ có thể cung cấp dữ liệu cá nhân cùng với sự đồng ý của cha mẹ (hoặc người bảo trợ) cho chúng tôi. Cha mẹ (hoặc người bảo trợ) của bạn có thể liên hệ chúng tôi thông qua giao diện “Customer’s request on personal data” trên trang web chính thức của ASUS hoặc email vào địa chỉ privacy@asus.com để thu hồi hoặc rút lại bất kỳ sự đồng ý nào đã gửi đi trước đó, như là yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, tải xuống, chặn, xóa, phản đối ASUS sử dụng một số hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn (chẳng hạn: cha mẹ (hoặc người bảo trợ) của bạn có thể liên hệ chúng tôi nếu họ phát hiện thấy ASUS có thể thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của bạn) và hạn chế ASUS sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định (chẳng hạn: cha ẹm (hoặc người bảo trợ) của bạn có thể liên hệ chúng tôi nếu họ không muốn dữ liệu cá nhân của bạn bị phân tích) tại mọi thời điểm.


  10. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

  ASUS sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân nhạy cảm như là dữ liệu về các hồ sơ y tế hoặc sức khỏe, niềm tin chính trị, tôn giáo hoặc triết học, tội phạm hình sự (cáo buộc hoặc vi phạm), hồ sơ tiền án tiền sự, nguồn gốc sắc tộc hoặc chủng tộc, thành viên nghiệp đoàn, khuynh hướng tình dục, nhật ký tình dục, hành vi hoặc dữ liệu di truyền. Vui lòng không cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu cá nhân nhạy cảm trên.


  11. Những thay đổi về Chính sách quyền riêng tư

  Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư tùy từng thời điểm, chúng tôi khuyến cáo bạn xem xét định kỳ Chính sách quyền riêng tư được đăng tải trên các trang web của chúng tôi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sau khi Chính sách quyền riêng tư đã được cập nhật, ASUS sẽ hiểu rằng bạn nhất trí với Chính sách quyền riêng tư này, bao gồm bất kỳ cập nhật. Phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư sẽ luôn sẵn có trên trang này; một thông báo dễ thấy như là thông báo email sẽ được gửi đến bạn để thông báo về bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Bạn có thể luôn kiểm tra “thời gian cập nhật” ở bên dưới đối với phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư.


  12. Liên hệ chúng tôi

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi, nhận xét hoặc phản hồi về Chính sách quyền riêng tư hoặc nếu bạn cho rằng ASUS không tuân thủ bất kỳ Chính sách quyền riêng tư nào, vui lòng liên hệ chúng tôi. Nếu bạn cho rằng chúng tôi không xử lý một cách thích hợp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dữ liệu cá nhân mà ASUS thu thập, bạn có quyền được khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân tại quốc gia của bạn.
  ASUSTeK COMPUTER INC.

  Người nhận: Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân
  Địa chỉ: 15, Đường Li-Te, Đài Bắc 112, Đài Loan
  Email: privacy@asus.com
  Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của ASUS cập nhật ngày 23 tháng 5 năm 2018