[Notebook/Desktop/AIO] Řešení potíží – Počítač se nespustí, nebo se po spuštění nic nezobrazuje (černá obrazovka)

Podrobnější pokyny pro řešení potíží se zapnutím notebooku a černou obrazovkou najdete také v následujícím videu společnosti ASUS na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=yGqkih36iqA

 

Pokud bude mít váš počítač potíže se spouštěním, nebo se po spuštění zobrazí černá obrazovka, využijte následující řešení odpovídající vaší situaci: 

 • Scénář 1: Pokud jste před výskytem problému odpojili rozhraní baterie, vyměnili operační paměť nebo provedli reset zabudovaného ovladače (reset EC / tvrdý reset), řešení najdete po kliknutí sem.
 • Scénář 2: Pokud jste před výskytem problému aktualizovali BIOS a došlo k problému s neúspěšnou aktualizací BIOSu (například nuceným vypnutím) vedoucímu k nemožnosti dostat se do operačního systému Windows, řešení najdete po kliknutí sem.
 • Pokud pro vás ani jeden z těchto scénářů neplatí, klikněte sem a projděte si další metody řešení běžných potíží s neúspěšným spuštěním.

 

Scénář 1: Selhání spuštění kvůli trénování operační paměti

Následující kroky pro řešení potíží jsou použitelné pouze v případě, že váš počítač po spuštění nezobrazí nic, ale kontrolka napájení svítí. Níže uvedené pokyny platí v případě, že jste před výskytem potíží provedli některé z následujících kroků

 • Odpojení rozhraní baterie nebo výměna baterie
 • Výměna paměťových modulů za moduly jiných kapacit nebo značek
 • Stisknutí a podržení tlačítka napájení po dobu 40 sekund za účelem smazání paměti CMOS. V následujících článcích najdete informace ohledně provedení smazání paměti CMOS:           
  Notebook/All-In-One PC: Jak provést reset zabudovaného kontroléru (EC) / tvrdý reset.          
  Desktop: Jak smazat paměť CMOS.

 

Pokud jste provedli kterýkoli z výše uvedených tři úkonů, váš počítač bude muset před dalším spuštěním projít kompletním procesem učení operační paměti.          
Během procesu učení operační paměti váš počítač nebude nic zobrazovat. Učení bude trvat přibližně 1 až 3 minuty v závislosti na velikosti operační paměti vašeho počítače.          
Během této doby musí být váš počítač připojen ke zdroji napájení a nesmí být nuceně vypnut. Dejte počítači čas na dokončení procesu tréninku operační paměti a počkejte, než se obraz objeví.

 

Pokud již uplynuly více než 3 minuty a stále žádný obraz nevidíte, klikněte sem a projděte si další metody řešení potíží s nemožností spustit počítač.

 

 

Scénář 2: Počítač nelze spustit kvůli nesprávně provedené aktualizaci BIOSu nebo selhání procesu aktualizace BIOSu

Pokud se setkáte se situací, kdy váš počítač není schopen spustit operační systém Windows kvůli neúspěšné aktualizaci BIOSu (například nucenému vypnutí), pokračujte v procesu aktualizace BIOSu dle některé ze tří níže uvedených obrazovek spouštění. Jakmile bude aktualizace BIOSu úspěšně dokončena, dostanete se do operačního systému Windows bez potíží.

Upozornění: Během aktualizace BIOSu mějte počítač připojen ke zdroji napájení a nevypínejte jej. Tím zabráníte vzniku neobvyklých problémů.

 

Obrazovka 1: Pokud se zobrazí následující obrazovka, znamená to, že se aktualizace BIOSu nezdařila. Počkejte 60 sekund nebo klikněte na obrazovce na „Ano“. Tím zahájíte automatickou aktualizaci BIOSu. (Ujistěte se, že je počítač připojen ke zdroji napájení)

 

Obrazovka 2: Pokud se na počítači objeví následující obrazovka, znamená to, že aktualizace BIOSu neproběhla úspěšně. Za účelem dokončení aktualizace BIOSu se řiďte níže uvedeným postupem: 

 1. Z jiného počítače využijte oficiální web ASUS a stáhněte soubor BIOSu odpovídající vašemu modelu počítače. Po stažení umístěte soubor s BIOSem do kořenového adresáře USB disku zformátovaného do formátu FAT32. Další informace najdete v článku: Jak převést USB flash disk do formátu FAT32 a uložit stažený soubor s BIOSem na USB flash disk.          
  Poznámka: Pokud bude u vašeho počítače uvedena doporučená verze BIOSu, tak si danou verzi stáhněte. Pokud zde tato informace uvedena nebude, stáhněte si nejnovější verzi BIOSu. Další informace: Jak vyhledat a stáhnout soubory BIOSu.
 2. Počítač s výše uvedenou obrazovkou vypněte. Stiskněte a 15 sekund podržte tlačítko napájení, dokud kontrolka napájení nezhasne.
 3. Vložte USB flash disk se souborem BIOSu do počítače a ujistěte se, že je napájecí kabel připojen.
 4. Zapněte počítač. Systém automaticky dokončí proces aktualizace BIOSu.          
  Poznámka: Pokud počítač po restartování rovnou zobrazí obrazovku EZ Flash, využijte následující článek: Jak aktualizovat soubor BIOSu pomocí EZ Flash (U stolních počítačů využijte článek: Představení EZ Flash 3 pro základní desku ASUS).

 

Obrazovka 3: Pokud se černá obrazovka objeví po spuštění (kontrolka napájení svítí, ale nezobrazuje se žádný text) kvůli nezdařené aktualizaci BIOSu, můžete se pokusit potíže vyřešit provedením smazání paměti CMOS:

Notebook/All-In-One PC: Jak provést reset zabudovaného kontroléru (EC) / tvrdý reset.

Desktop: Jak smazat paměť CMOS.          
 

 

Další běžné způsoby řešení potíží s neúspěšným spuštěním

V případě, že se počítač nemůže spustit (nelze zapnout), mohou nastat následující scénáře: 

 • Stisk tlačítka napájení nespustí obraz a nerozsvítí se kontrolka napájení. Využijte řešení 1.
 • Stisk tlačítka napájení nespustí obraz, ale kontrolka napájení svítí: Využijte řešení 2.
 • Po stisku tlačítka napájení se objeví bílý text na černém pozadí: Využijte řešení 3.
 • Po stisku tlačítka napájení počítač zobrazí spouštěcí obrazovku, ale po přechodu na plochu je obrazovka prázdná: Využijte řešení 4.

 

Klíčovým faktorem při určování potíží se spouštěním je barva kontrolky napájení (příklad níže odpovídá notebooku). 

Poznámka: U jednotlivých modelů počítačů se může kontrolka napájení chovat různě. Podrobné informace najdete v manuálu ke svému počítači. Viz článek: Jak vyhledat a stáhnout uživatelský manuál.

 

Řešení 1: (Kontrolka napájení nesvítí)

Pokud kontrolka napájení nesvítí, může být příčinou neschopnost napájecího adaptéru dodat dostatek výkonu, případně selhání primárních komponent počítače související s nemožností počítač spustit. Využijte následující postup:

Ověřte, zda napájecí kabel, adaptér, prodlužovací kabel a zástrčka zapojená do elektrické sítě nevykazují žádné závady a jsou řádně spojené. Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že je vypínač na něm zapnutý.

 1. Využijte adaptér a napájecí kabel odpovídající originálním specifikacím a konfiguraci výrobce.
 2. Prohlédněte si konektor adaptéru, zda není uvolněný. Případně zkuste prodlužovací kabel vyměnit, abyste vyloučili problém právě zde. Nahlédněte na obrázek A (napájecí konektor), obrázek B (zástrčka) a obrázek C (zástrčka do počítače).          
  Poznámka: Provedení adaptérů se mezi jednotlivými modely počítače liší. Další informace najdete v uživatelském manuálu.    
 3. Zkontrolujte kabel adaptéru, zda není poškozený. Pokud si takového poškození všimnete, doporučujeme vám, abyste si jej nechali vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
 4. Odpojte všechna externí zařízení včetně klávesnic, myší, externích pevných disků, tiskáren, paměťových karet, optických disků v optických mechanikách a také karet ve čtečkách karet.          
  Poznámka: Současně odpojte všechny externí monitory. V případě stolního počítače nejprve připojte externí monitor a ujistěte se, že je počítač schopen se řádně spustit a zobrazit obraz na monitoru.
 5. Nainstalovali jste před výskytem problému dodatečný pevný disk nebo operační paměť? Pokud ano, uveďte hardware do výchozího továrního nastavení.
 6. Odpojte adaptér a pak stiskněte a 40 sekund podržte tlačítko napájení, aniž byste jej pustili. Tím provedete reset zabudovaného kontroléru (EC) / tvrdý reset. Informace ohledně smazání operační paměti CMOS najdete v příslušných článcích:          
  Notebook/All-In-One PC: Jak provést reset zabudovaného kontroléru (EC) / tvrdý reset.          
  Stolní počítač: Jak smazat paměť CMOS.          
  Poznámka: U modelů notebooku TP420IA a UX425IA neodpojujte adaptér (smazání CMOS by se mělo provádět se zapojeným napájecím adaptérem). Pokud si nejste jistí ohledně modelu svého počítače, využijte postup z tohoto článku: Jak zjistit název modelu vašeho počítače.
 7. Znovu připojte adaptér a stiskněte tlačítko napájení, abyste ověřili, zda je počítač schopen se normálně spustit.

 

Řešení 2: (Kontrolka napájení svítí)

To, že kontrolka napájení svítí, znamená, že je základní deska napájena energií. Je ale možné, že nemožnost spuštění počítače způsobují některá zařízení. Využijte metody řešení potíží odpovídající produktu, který používáte:

 

Notebook nebo All-In-One PC

 1. Pokud máte externí monitor, pokuste se k němu připojit počítač a použijte kombinaci klávesy s logem Windows + P k přepnutí režimu obrazovky. Ujistěte se tak, že externí monitor funguje správně. Pokud externí monitor nemáte, nebo pokud se na externím monitoru nic nezobrazí, pokračujte k dalšímu kroku.          
  Pokud externí monitor funguje správně, zkuste stáhnout a nainstalovat ovladač obrazovky z webu ASUS. Více zde: Jak vyhledávat a stahovat ovladače.          
  Poznámka: Pokud je váš počítač vybaven dvěma grafickými kartami (většinou se jedná o integrovanou grafickou kartu a samostatnou grafickou kartu, například značky NVidia nebo Intel), můžete si je prohlédnout ve Správci zařízení. Ujistěte se, že pro obě karty máte nejnovější ovladače uvedené na webu ASUS.   
 2. Zkuste použít kombinaci kláves: Logo Windows + Ctrl + Shift + B. Tato klávesová zkratka resetuje nastavení související s obrazovkou a je schopna některé potíže s monitorem vyřešit.
 3. Odpojte všechna externí zařízení včetně klávesnic, myší, externích pevných disků, tiskáren, paměťových karet, optických disků v optických mechanikách a také karet ve čtečkách karet.          
  Poznámka: Současně odpojte všechny externí monitory. 
 4. Nainstalovali jste před výskytem problému dodatečný pevný disk nebo operační paměť? Pokud ano, uveďte hardware do výchozího továrního nastavení.
 5. Odpojte adaptér a pak stiskněte a 40 sekund podržte tlačítko napájení, aniž byste jej pustili. Tím provedete reset zabudovaného kontroléru (EC) / tvrdý reset. Informace ohledně smazání operační paměti CMOS najdete v příslušných článcích: Jak provést reset zabudovaného kontroléru (EC) / tvrdý reset.          
  Poznámka: U modelů notebooku TP420IA a UX425IA neodpojujte adaptér (smazání CMOS by se mělo provádět se zapojeným napájecím adaptérem). Pokud si nejste jistí ohledně modelu svého počítače, využijte postup z tohoto článku: Jak zjistit název modelu vašeho počítače.
 6. Znovu připojte adaptér a stiskněte tlačítko napájení, abyste ověřili, zda je počítač schopen se normálně spustit.

 

Pokud jste vyzkoušeli dříve uvedená řešení a nejste schopni potíže se spouštěním vyřešit, můžete se pokusit použít režim obnovení BIOSu a aktualizovat systém BIOS na svém počítači. Zde je uveden podrobný postup:

Poznámka: Budete potřebovat jiný počítač a stáhnout soubor BIOSu na USB flash disk (naformátovaný do FAT32). Využijte článek: Jak převést USB flash disk do formátu FAT32.

 1. Přejděte na web podpory ASUS a stáhněte soubor BIOSu odpovídající modelu vašeho počítače. Využijte článek: Jak vyhledat a stáhnout soubory BIOSu. (Jako příklad je použit model B9450FA)   
 2. Po dokončení stahování klikněte pravým tlačítkem na stažený soubor BIOSua vyberte možnost [Extrahovat vše].   
 3. Klikněte na [Extrahovat].   
 4. Po dokončení extrakce přejmenujte příponu souboru na „.bin“. Klikněte pravým tlačítkem na extrahovaný soubor, vyberte možnost [Přejmenovat] a upravte příponu za názvem modelu na „.bin“. (Příklad: B9450FAAS.305 → B9450FA.bin)   
    
 5. Po přejmenování připojte USB flash disk ke svému počítači, klikněte pravým tlačítkem na soubor „.bin“, vyberte [Odeslat do] a vyberte USB flash disk. Tím se soubor BIOSu zkopíruje do kořenového adresáře USB flash disku.          
  Poznámka: USB flash disk by měl být zformátován do FAT32. Zde se dozvíte víc: Jak převést USB flash disk do formátu FAT32.   
 6. Připojte USB flash disk k počítači, na kterém se vyskytuje problém se spouštěním. Pak zapněte počítač a opakovaně mačkejte kombinaci kláves (Ctrl + R). Pokud se úspěšně dostanete do režimu obnovení BIOSu, počítač se restartuje a zobrazí obrazovku EZ Flash.   
 7. Na obrazovce EZ Flash vyberte soubor „.bin“ na USB flash disku.   
 8. Klikněte na [Ano]a tím zahajte aktualizaci BIOSu.          
  Poznámka: Během aktualizace BIOSu musí mít počítač alespoň 20% stav nabití baterie. Aby nedošlo k žádným abnormálním potížím, mějte připojený také napájecí adaptér a počítač nevypínejte.   
 9. Po dokončení aktualizace BIOSu se počítač automaticky restartuje. Ověřte, že potíže zmizely.

 

Stolní počítač

 1. Ujistěte se, že kabel signálu a napájecí kabel externího monitoru jsou správně připojené. Pokud je to možné, pokuste se připojit počítač k jinému externímu monitoru, abyste měli jistotu, že problém není v monitoru jako takovém.          
  Stolní počítače mají různá rozhraní sloužící pro připojení k zabudovaným nebo samostatným grafickým kartám. Podrobné informace ohledně připojení najdete v uživatelském manuálu svého produktu v závislosti na konfiguraci počítače.          
  Poznámka: Podpora zabudovaných nebo samostatných grafických karet se může lišit v závislosti na modelu.          
  Pokud jste se ujistili, že je monitor připojen správně, případně nemáte žádný jiný externí monitor k testování, pokračujte dalším krokem.   
 2. Vyzkoušejte kombinaci kláves: Logo Windows + Ctrl + Shift + B. Tato klávesová zkratka resetuje nastavení související s obrazovkou a je schopna některé potíže s monitorem vyřešit.
 3. Odpojte všechna externí zařízení včetně klávesnice, myši, externího pevného disku, tiskárny, paměťové karty, optických disků z optické mechaniky a karet ve čtečkách apod.          
  Poznámka: Pokud máte stolní počítač, připojte pouze jeden externí monitor a ověřte, zda se počítač je schopen řádně spustit a poslat na monitor obraz.
 4. Zjistěte, zda před výskytem problému nedošlo k rozšíření pevného disku nebo operační paměti. Pokud ano, odpojte hardware a obnovte výchozí tovární nastavení počítače.
 5. Odpojte napájecí adaptér, pak podržte a na 40 sekund stiskněte tlačítko napájení (nepouštějte jej) a tím proveďte reset RTC. Seznamte se s obsahem článku : [Základní deska] Jak smazat paměť CMOS.
 6. Připojte napájecí adaptér, pak stiskněte tlačítko napájení a zkontrolujte, zda se počítač dokáže řádně spustit.

 

Řešení 3: (Černá obrazovka s bílým textem po spuštění)

Pokud po spuštění počítače uvidíte černou obrazovku s bílým textem, nahlédněte do části Scénář 2: Počítač nelze spustit kvůli selhání aktualizace BIOSu nebo nesprávně provedené aktualizaci BIOSu a zjistěte, jestli obrazovka neodpovídá některému z obrázků. Pokud neodpovídá, pokračujte dalším krokem.

 • Pokud se na obrazovce zobrazí „Stav S.M.A.R.T. je špatný“, můžete potíže vyřešit dle tohoto článku: Chybová zpráva Stav S.M.A.R.T. je špatný při spuštění.          
 • Pokud vás chybová zpráva vyzve ke stisku klávesy F1 během spouštění, znamená to, že BIOS během spuštění detekoval problém s konfigurací hardwaru. Z textu na obrazovce se dozvíte, které nastavení hardwaru je nesprávné a můžete jej dle pokynů opravit.          
  Dále můžete stisknout F1 a vstoupit na obrazovku nastavení BIOSu. Zde můžete obnovit výchozí stav nastavení BIOSu. Informace k obnovení nastavení BIOSu najdete v tomto článku: Jak obnovit nastavení BIOSu. (Informace ke stolním počítačům najdete zde: [Základní deska / stolní počítač] Jak obnovit nastavení BIOSu

 

Řešení 4: (Obrazovka během spouštění funguje, ale po zobrazení plochy zase zčerná)

Pokud uvidíte během spouštění uvítací obrazovku systému Windows, ale po zobrazení plochy obrazovka zase zčerná, je možné, že je problém způsoben ovladačem grafické karty. Doporučujeme spustit stav nouze. Jak na to se dozvíte v článku: Jak spustit stav nouze v případě, že nelze spustit systém.

Až budete ve stavu nouze, přeinstalujte ovladač grafické karty. Využijte článek: Jak vyhledávat a stahovat ovladače.

 

 

Pokud svůj problém nevyřešíte ani pomocí níže uvedených postupů, obraťte se na zákaznický servis ASUS, který vám poskytne technickou podporu.