[Notebook] Řešení problému - Počítač nelze zapnout a objeví se černá obrazovka

 

 

Pokud nemůžete zapnout počítač, vyberte z následujících řešení to, které nejvíce odpovídá vašemu problému:

1. Stisknete zapínací tlačítko, ale na obrazovce se nic neobjeví. Indikátor napájení je vypnutý → přejděte k řešení #1

2. Stisknete zapínací tlačítko, ale na obrazovce se nic neobjeví. Indikátor napájení je zapnutý → přejděte k řešení #2

3. Stiskněte tlačítko napájení. Objeví se obraz při spouštění notebooku, ale žádný obraz po načtení plochy. → přejděte k řešení #3.

Důležitým ukazatelem je indikátor napájení (označen červeně na obrázku níže), pomocí kterého lze posoudit, proč není možné počítač zapnout.

  1. Řešení #1: (Indikátor napájení je vypnutý ) -  "Indikátor napájení je vypnutý " znamená, že adaptér nenabíjí nebo nefungují důležité komponenty a zařízení nenajede.

a. Ujistěte se, že používáte pouze originální adaptér a napájecí kabel se správnou specifikací.

b. Zkontrolujte, zda není konektor adaptéru uvolněný (viz obrázek níže: A-koncovka napájecího kabelu  B- zásuvka C- konektor na boční straně NB) nebo zkuste použít jiný adaptér.

**Tipy: Typ Adaptéru se může lišit v závislosti na modelu. Více informací naleznete v uživatelské příručce.

c. Zkontrolujte, zda kabel adaptéru nejeví známky poškození. Pokud zjistíte poškození, použijte jiný adaptér.

d. Odstraňte všechna přenosná zařízení, např. USB zařízení, paměťovou kartu, internetový kabel, HDMI, CD-ROM, atd..

e. Pokud jste zvětšili oddíl pevného disku nebo paměťový oddíl předtím, než se problém objevil, přejděte k výchozí velikosti.

f. Odstraňte, prosím, baterii (pro modely s odstranitelnou baterií) a použijte adaptér k nabití zařízení.  

※ Poznámka: Některé modely nemají odstranitelnou baterii, ignorujte tedy krok (f). Na obrázku níže vidíte odstranitelnou baterii (C).

g. Odpojte adaptér, poté stiskněte a podržte napájecí tlačítko po dobu 40 sekund. Proveďte CMOS reset.
Poznámka: Napájecí adaptér neodpojujte u notebooků ASUS TP420IA a UX425IA. (Tyto modely musí být za účelem provedení tvrdého resetu připojeny k napájecímu adaptéru.)

h. Znovu zapojte baterii (platí pro modely s odstranitelnou baterií) a připojte adaptér. Poté restartujte počítač.  

 

  2. Řešení #2: (Indikátor napájení je zapnutý ) - "Indikátor napájení je zapnutý" znamená, že napájecí kabel a adaptér normálně fungují, ale zařízení nenajede, protože nefungují jiné důležité komponenty. 

a. Zkuste stisknout klávesovou zkratku [Fn+F7] pro zapnutí /vypnutí displeje. Zkontrolujte, zda se na obrazovce objeví nějaký obraz.  

※ Poznámka: Funkce klávesových zkratek se mohou lišit v závislosti na modelu. Více informací naleznete v uživatelské příručce.

b. Zkuste stisknout klávesovou zkratku [Fn+F6] pro přizpůsobení jasu displeje. Zkontrolujte, zda je na obrazovce dostatek jasu.  

c. Zkuste připojit počítač k externímu monitoru. Poté stiskněte klávesovou zkratku [Fn+F8] pro přepnutí mezi obrazovkou počítače a externím monitorem. Zkontrolujte, zda je obraz na externím monitoru v pořádku.

Pokud nemáte externí monitor nebo externí monitor nereaguje, ignorujte tento krok (c).

Pokud je obraz na externím monitoru v pořádku, stáhněte a nainstalujte ovladače grafické karty ze stránek ASUS podpory. Více informací naleznete na Jak vyhledat a stáhnout ovladače.

※ Poznámka: Některé modely obsahují dvě grafické karty (integrovanou & dedikovanou grafickou kartu, např. Intel & NVIDIA). Obě karty můžete vidět ve Správci zařízení. Ujistěte se, že používáte nejnovější verze.  

    d. Zkuste použít následující klávesovou zkratku: tlačítko s logem Windows + Ctrl + Shift + B a resetujte nastavení obrazovky.

e. Odstraňte, prosím, všechna přenosná zařízení jako USB, paměťovou kartu, kabel pro připojení k internetu, HDMI, CD-ROM , atd.

f. Pokud jste zvětšili oddíl pevného disku nebo paměťový oddíl předtím, než se problém objevil, přejděte k výchozí velikosti.

g. Odstraňte, prosím, baterii (pro modely s odstranitelnou baterií) a použijte adaptér k nabití zařízení.  

※ Poznámka: Některé modely nemají odstranitelnou baterii, ignorujte tedy krok (f). Na obrázku níže vidíte odstranitelnou baterii (C).

g. Vypněte počítač (stiskněte a podržte zapínací tlačítko po dobu 15 sekund, než se indikátor napájení vypne) a odpojte adaptér. Poté stiskněte a podržte napájecí tlačítko po dobu 40 sekund a proveďte CMOS reset
Poznámka: Napájecí adaptér neodpojujte u notebooků ASUS TP420IA a UX425IA. (Tyto modely musí být za účelem provedení tvrdého resetu připojeny k napájecímu adaptéru.)

h. Znovu zapojte baterii (platí pro modely s odstranitelnou baterií) a připojte adaptér. Poté restartujte počítač.  

 

Režim obnovení BIOSu

Pokud výše uvedené řešení stále nedokáže vaše problémy vyřešit, vyzkoušejte režim obnovení systému BIOS a aktualizujte BIOS na svém počítači.

※ Poznámka: Ke stažení souboru BIOS budete potřebovat jiný počítač a USB flash disk (formát USB flash disku musí být FAT32), kam soubor uložíte. Zde se dozvíte, jak převést formát USB flash disku na FAT32.

 1. Přejděte na stránku podpory ASUS a stáhněte si soubor BIOSu odpovídající modelu počítače s problémem. Zde se dozvíte více o tom, jak vyhledat a stáhnout soubor se systémem BIOS. (Následující postup bere jako příklad model B9450FA.)
 2. Po dokončení stahování klikněte pravým tlačítkem na soubor systému BIOS a pak vyberte [Extrahovat vše].
 3. Vyberte [Extrahovat].
 4. Po dokončení extrakce musíte přejmenovat příponu názvu souboru na „.bin“. Klikněte pravým tlačítkem na extrahovaný soubor a pak vyberte možnost [Přejmenovat].
  Upravte název souboru za názvem modelu na „.bin“. (Například B9450FAAS.305 → B9450FA.bin)

 5. Po přejmenování připojte USB flash disk k počítači a klikněte pravým tlačítkem na soubor „.bin“ a poté vyberte možnost [Odeslat na]⑦ a vyberte svůj USB flash disk. Soubor systému BIOS bude zkopírován do kořenového adresáře USB flash disku.
  ※ Poznámka: Formát USB flash disku musí být FAT32.
 6. Připojte USB flash disk se souborem „.bin“ k problémovému počítači a zapněte jej. Poté během spouštění počítače držte funkční klávesu (Ctrl + R). Pokud máte aktivován režim obnovení systému Windows, váš počítač se restartuje a spustí utilitu EZ Flash.
 7. Po spuštění utility EZ Flash vyberte soubor „.bin“ na svém USB flash disku.
 8. Vyberte [Ano]⑩ a tím zahajte aktualizaci systému BIOS.
  ※ Poznámka: Upozorňujeme, že kapacita baterie by měla být přes 20 % a napájecí adaptér by měl být připojen po celou dobu procesu aktualizace systému BIOS. Během procesu aktualizace také nevypínejte počítač natvrdo, abyste se vyhnuli případným problémům.
 9. Váš počítač se automaticky restartuje poté, co bude proces aktualizace systému BIOS dokončen. Pak zkontrolujte, zda se problém vyřešil či nikoli.

 

Řešení #3: (Když spustíte notebook, objeví se obraz, ale po načtení plochy se žádný obraz již nezobrazuje)

Když spustíte systém Windows, uvidíte uvítací stránku, ale po načtení plochy je obrazovka úplně černá. Tato chyba je většinou zapříčiněna ovladačem grafické karty.

Doporučujeme vám, abyste v takovém případě spustili nouzový režim – Windows 10 – Jak zapnout nouzový režim, pokud nelze načíst systém

Po vstupu do nouzového režimu se pokuste přeinstalovat ovladač grafické karty. Zde se dozvíte, jak vyhledávat a stahovat ovladače.

  Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje a problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko ASUS.