[Bezdrátový router] Jak pomocí QIS (Rychlé nastavení internetu) nastavit router? (Web GUI)

 

 

Svůj bezdrátový router můžete nastavit tak, aby fungoval v režimu kabelu nebo bezdrátově.

Tento článek popisuje, jak připojit router ASUS prostřednictvím prohlížeče (webové uživatelské rozhraní).

     A1: Zařízení je bezdrátově připojeno k routeru, viz zde.
     A2: Zařízení je k routeru připojeno kabelově, viz zde.

Pokud chcete router nastavit prostřednictvím aplikace ASUS Router, využijte [Bezdrátový router] Jak nastavit router ASUS Wi-Fi prostřednictvím aplikace ASUS Router? (QIS, rychlé nastavení internetu)

 

A1: Zařízení je k routeru připojeno bezdrátově.

           Nahlédněte na následující obrázek a zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení (modem a router) připojena pomocí kabelu RJ-45.

 Poznámka: Různé modely mají různé specifikace. Využijte centrum stahování ASUS ke stažení uživatelského manuálu k produktu a zkontrolujte specifikace.

 • Připojte kabel RJ45 k portu WAN routeru.  
 • Zasuňte napájecí adaptér bezdrátového routeru do napájecího portu a připojte jej k elektřině.

          

 • Po připojení ke zdroji napájení nezapomeňte stisknout tlačítko napájení a router tím zapnout.

          

 • Připojte se k výchozí síti routeru (SSID): ASUS_XX

          Výchozí název sítě (SSID) se zobrazuje na štítku produktu na zadní straně routeru. 

           Poznámka: Umístění štítků se u jednotlivých modelů bude lišit.

          Příklad 1: Název sítě 2.4G WiFi (SSID): ASUS , Název sítě 5G WiFi (SSID): ASUS_5G. Informace najdete na štítku na zadní straně routeru.

            

                     Příklad 2: Název WiFi (SSID): ASUS_XX, XX označuje poslední dvě číslice adresy MAC sítě 2,4 GHz. Informaci najdete na štítku na zadní straně routeru. 

    

Skočte přímo na stránku nastavení routeru (webové uživatelské rozhraní)

 

 

A2: Zařízení je k routeru připojeno kabelově

       Na následujícím obrázku můžete zkontrolovat, zda jsou všechna zařízení (modem, router a počítač) připojena kabelem RJ-45.

 • Připojte kabel RJ45 k portu WAN routeru.  
 • Propojte port LAN a počítač dalším kabelem RJ45.
 • Vložte napájecí adaptér bezdrátového routeru do portu DC-IN a připojte jej ke zdroji napájení.

 

Krok 2. Po připojení ke zdroji napájení nezapomeňte stisknout tlačítko Power pro zapnutí routeru.

 

Krok 3. Zkontrolujte, že LED kontrolka napájení na přední straně routeru svítí. LED kontrolky WiFi 2.4G/5G LED blikají, a to znamená, že router je zapnutý.

Vedle toho dva síťové kabely, které jste právě připojili k WAN Portu a LAN Portu, budou mít odpovídající LED kontrolky rozsvícené.

Stránka nastavení routeru (webové uživatelské rozhraní)

Krok 1. Připojte počítač k routeru prostřednictvím kabelového nebo wifi připojení a přejděte do webového uživatelského rozhraní zadáním IP LAN routeru nebo adresy URL http://www.asusrouter.com.

            

           Poznámka: Více informací najdete v článku Jak se dostat na stránku nastavení routeru (webové uživatelské rozhraní)

 

Krok 2. Když se poprvé přihlašujete k Web GUI, budete automaticky nasměrování na stránku Rychlé nastavení internetu (QIS).

            Klikněte na [Vytvořit novou síť]

 

Krok 3. Automaticky zjistí typ internetového připojení. Také můžete vybrat "Manuální nastavení" pro přeskočení automatické detekce. 

 

Krok 4. Postupujte podle výsledků automatické detekce následovně:

        Existují tři typy připojení

         (1). Automatic IP(DHCP)

         (2). PPPoE

         (3). Static IP

 

(1).Automatic IP: Zde nemusíte vyplnit žádné informace, jděte přímo na Krok 8

 

(2). PPPoE : Zadejte účet PPPoE a heslo poskytnuté vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP).

Například: (Liší se podle země/regionu)

Země: Tchaj-wan

Typ WAN připojení: PPPoE

Uživatelské jméno: 87875692@hinet.net

Heslo: xxxxxxx

Poznámka: Související informace zjistíte u vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP)

A potom jděte na Krok 8

 

 

(3). Static IP :  Zadejte následující informace.

Následující informace zjistíte u vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP).

 • IP adresa
 • Maska podsítě
 • Výchozí brána
 • DNS server

 

Vyplňte požadované informace, a potom jděte na Krok 8

 

Krok 8.  Přiřaďte vaší bezdrátové síti (SSID) jedinečný název a heslo. Klikněte na Použít pro dokončení nastavení.

   Pokud chcete nastavit 2.4GHz a 5GHz samostatně, zaškrtněte zaškrtávací okénko na nastavení každého pásma.

   Poznámka: Zadejte minimálně 8 znaků pro heslo a používejte kombinaci anglických písmen a číslic.

 

Krok 9. Nastavte přihlašovací uživatelské jméno a heslo pro váš router, a klikněte na "Další"

Pro vstup na stránku konfigurace routeru je vždy požadováno přihlašovací jméno a heslo. Pokud jste zapomněli přihlašovací jméno a heslo, možná budete muset resetovat router na výchozí nastavení a provést nastavení od začátku.

 

Krok 10. Po dokončení procesu QIS budete nasměrováni na stránku správy routeru. 

V sekci "Stav internetového připojení" vidíte, že váš router byl úspěšně připojen k internetu.

 

Krok 11. Nyní vaše zařízení mohou fungovat online při připojení k ASUS routeru.

 

FAQ

1. Co mám dělat, když neznám typ internetového připojení pro nastavení routeru? (PPPoE, Static IP nebo Automatic IP)

Doporučujeme, abyste se zeptali vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP), u kterého zjistíte typ internetového připojení a informace požadované pro nastavení připojení k internetu.

 

2. Kde najdu Rychlé nastavení internetu (QIS průvodce) na Web UI ASUS routeru? 

Pokud chcete po dokončení nastavení QIS provést znovu QIS, průvodce QIS najdete v levé horní části Web GUI routeru. Informace o tom, jak se dostat na Web GUI routeru najdete v [Bezdrátový router] Jak se dostat na stránku nastavení routeru (Web GUI)?

 

  3. Co mám dělat, když zapomenu přihlašovací jméno a heslo routeru? 

Resetujte váš bezdrátový router na výchozí nastavení, a znovu nastavte router od začátku pomocí průvodce QIS. Během procesu QIS byste měli být schopni resetovat přihlašovací jméno a heslo. 

Informace o tom, jak resetovat router, najdete na https://www.asus.com/support/FAQ/1000925#Method2

 

 4. Mohu přiřadit stejné Wi-Fi SSID a heslo k pásmům 2.4GHz i 5GHz?

Ano, můžete přiřadit stejné Wi-Fi SSID a heslo k pásmům 2.4GHz i 5GHz. Nicméně doporučujeme, abyste nastavili samostatně WIFI SSID a heslo pro snadnou správu a aby zařízení mohla vybrat, ke kterému pásmu Wi-Fi se připojí.

Informace o tom, jak nastavit Wi-Fi SSID a heslo najdete v sekci FAQ níže.

 

5.  Co mám dělat, pokud se QIS nedaří automaticky zjistit můj typ připojení a uvízne na této stránce poté, co připojím Ethernet kabel k routeru? 

(1) Vyberte "Manuální nastavení"

          

 

 (2) QIS průvodce se zeptá, zda-li vaše internetové připojení vyžaduje uživatelské jméno a heslo, nebo ne. 

 • Pokud je typ vašeho internetového připojení PPPoE, vyberte [Ano], potom jděte na Krok 7
 • Pokud je typ vašeho internetového připojení Automatic IP, nemusíte zadat žádné informace a přejdete na Krok 8
 • Pokud je typ vašeho internetového připojení Static IP, vyberte [Ne], jak je to zobrazeno na obrázku níže.

           

       

(3) Potom vyberte [Static IP] a vyplňte IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu a DNS server. Více informací najdete v Krok 7

Po vyplnění požadovaných informací, opakujte krok 8 až krok 10 pro dokončení nastavení internetového připojení. 

Pokud se vám stále nedaří dokončit nastavení internetového připojení, ověřte u vašeho poskytovatele internetových služeb, že typ internetového připojení, uživatelské jméno a heslo k internetu jsou správná. Dále zkontrolujte, zda zařízení, jako modem poskytnutý ISP, normálně funguje. Také zkontrolujte, zda Ethernet kabel normálně funguje, a zda je dobře připojen.

Podrobnější informace najdete v článku:  [Řešení problémů] Internetové připojení přes router selhalo

 

Jak získat (utilitu/firmware)?

Nejnovější ovladače, software, firmware a uživatelské příručky si stáhnete na Centrum stahování ASUS.(LINK)

Další informace o Centru stahování ASUS najdete na tomto linku.