[Notebook] Upozornění S.M.A.R.T ERROR pro SATA HDD

1. Pokud BIOS detekuje SMART ERROR ze strany SATA HDD, zobrazí toto varování při POST:

“S.M.A.R.T Status Bad, Backup and Replace. Press F1 to Resume…”

2. Stisknutí F1 přeskočí toto varování a umožní spuštění OS. Pokud tuto chybu nelze odstranit, zobrazí při každém restartu zprávu s upozorněním dokud není možno "SMART SELF TEST" vypnuta v BIOS menu.

**Doporučení:Pokud tuto zprávu uvidíte, znamená to, že HDD se může brzy poškodit. Proveďte si zálohu a vyměňte HDD nebo spusťte detekci.

 

Jak vypnout "SMART SELF TEST"  v BIOSu (Nedoporučujeme!)

1. Stiskněte F2 pro vstup do BIOSu

2. 2. Advanced--->SMART Settings--->SMART Self Test" --->OFF.  (Výchozí nastavení je "ON" )

Pokud stále nemůžete problém vyřešit, stáhněte si MyASUS a vyzkoušejte diagnostiku systému pro řešení problémů. KLIKNĚTE ZDE!