[Bezdrátový router] Jak nastavit funkci Smart Connect v aplikaci ASUS Router?

Co je to Smart Connect?

Smart Connect je funkce, která je dostupná na routerech ASUS a umožňuje zařízením automaticky se připojovat k příslušnému bezdrátovému pásmu, ať už k 2,4 GHz nebo 5 GHz. Uživatel obvykle musí vhodné pásmo vybírat na svém zařízení ručně dle možností. Tato funkce celý proces připojování zařízení do sítě zjednodušuje, protože již nemusíte vybírat vhodnou frekvenci pro každé zařízení zvlášť. Po povolení této funkce budou nastavení 5GHz bezdrátové sítě (tedy název a heslo sítě) stejné jako u 2,4GHz sítě.

 

Představení

Používání aplikace ASUS Router

Používání webového uživatelského rozhraní ASUS Router (stránka pro webové nastavení)

Pravidlo Smart Connect (stránka pro webové nastavení)

Časté dotazy

 

Příprava

1). Projděte si seznam modelů produktů v horní části této stránky a ujistěte se, že váš router funkci Smart Connect podporuje.

2). Nainstalujte aplikaci ASUS Router na svůj chytrý telefon. Ujistěte se, že používáte aktuální verzi aplikace ASUS Router.

     Další informace ohledně instalace aplikace ASUS Router najdete v následujících článcích

[Bezdrátový router] Jak nastavit wifi router ASUS prostřednictvím aplikace ASUS Router? (QIS, Rychlé nastavení internetu)

[Bezdrátový router] Jak spravovat více routerů ASUS pomocí aplikace ASUS Router?

     Instalace aplikace ASUS ExpertWiFi

[Router ASUS ExpertWiFi] Nastavení jednoduchým naskenováním QR kódu

3). Aktualizujte firmware routeru na nejnovější verzi. Pokyny ohledně aktualizace firmwaru najdete v následujících častých dotazech

[Bezdrátový router] Jak aktualizovat firmware routeru na nejnovější verzi prostřednictvím aplikace ASUS Router

[Bezdrátový router] Jak aktualizovat firmware routeru na nejnovější verzi? (Webové uživatelské rozhraní)

4). Informace o připojení k bezdrátové síti WiFi pomocí zařízení najdete v následujících častých dotazech

[Windows 11/10] Připojení k síti WiFi

[ZenFone] Jak se připojit k síti WiFi

Poznámka: Zabudovaná nastavení preferencí sítě WiFi na mobilním zařízení mohou způsobit, že chytré pravidlo připojení nebude účinné, nebo bude docházet k častému odpojování.

 

Jak nastavit funkci Smart Connect?

1. Otevřete aplikaci ASUS Router, klepněte na [ Nastavení ] > [ WiFi ] > [ Nastavení bezdrátové sítě ] > [ Nastavení sítě ].

2. Vyberte možnost [ Třípásmové chytré připojování ]  a klepnutím na tlačítko [ Použít ] nastavení uložte.

    Jak je vidět na následujícím příkladu, po dokončení nastavení budou stejný název sítě WiFi a heslo používat tři pásma 2,4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2.

Pokud váš router podporuje dvě pásma ( 2,4 GHz / 5GHz ), mezi možnostmi bude uvedeno [ Dvoupásmové chytré připojování ].

 Poznámka: Bezdrátové routery ASUS mají různé funkce v závislosti na modelu. Ve specifikacích produktu ASUS zjistíte, jaká pásma váš router podporuje.

 

1. Připojte svůj počítač k routeru prostřednictvím kabelového nebo wifi připojení a zadejte IP LAN svého routeru nebo adresu URL svého routeru http://www.asusrouter.com k otevření webového uživatelského rozhraní.

Více informací najdete na stránce Jak se dostat na stránku nastavení routeru (webové uživatelské rozhraní) a zjistěte víc. 

2. Zadejte uživatelské jméno a heslo ke svému routeru a tím se přihlaste.  

Poznámka: Pokud uživatelské jméno a/nebo heslo zapomenete, obnovte výchozí tovární nastavení routeru. 

V článku [Bezdrátový router] Jak obnovit výchozí tovární nastavení routeru? zjistíte, jak obnovit výchozí nastavení routeru.

3. Bezdrátový router: Přejděte do nabídky Bezdrátová síť > Obecné > Uveďte přepínač u položky [Povolit Smart Connect] do polohy ZAP.

    Router ExpertWiFi: Přejděte do nabídky Nastavení > Bezdrátová síť > Obecné > Uveďte přepínač u položky [Povolit Smart Connect] do polohy ZAP.

4. Nastavení uložíte kliknutím na [Použít].

    Nyní pásma 2,4 GHz a 5 GHz-1 budou používat stejný název sítě (SSID) i heslo.

 

Pokročilé nastavení funkce Smart Connect

Aplikace ASUS Router je vybavena výchozím spouštěcím nastavením pro mechanismus přepínání Smart Connect. V závislosti na svém síťovém prostředí možná budete muset spouštěcí podmínku upravit. To provedete tím, že přejdete na stránku pravidla funkce Smart Connect v nabídce Síťové nástroje, nebo jednoduše kliknete na pravidlo funkce Smart Connect v obecném nastavení bezdrátové sítě.

 

Představení pravidla pro chytré připojování

Pokud nemáte zvláštní požadavky, doporučujeme vám používat výchozí nastavení.

 Souhrnně můžeme říct, že položky (1) a (2) představují podmínky filtru, položka (3) specifikuje pásmo, které se bude přepínat v případě splnění daných podmínek. Položka (4) má za cíl minimalizovat přepínání jednotlivých pásem, takže optimalizuje výkon systému.

 

(1) Podmínka spouštěče řízení

     Podmínka spouštěče řízení je podmínka, kterou je třeba zkontrolovat, zda má dojít k přepnutí či nikoli.   

(2) Zásady výběru STA

     Po spuštění přepnutí pásma se bude router řídit „Zásadami výběru STA“ a zvolí klienta/STA dle nejvhodnějšího pásma.

(3) Výběr rozhraní a kvalifikační postupy

   Po dosažení podmínky spouštěče bude klientské zařízení nasměrováno do cílového pásma.

(4) Detekce odrážení

   Abyste předešli možným potížím s častým přecházením klienta/STA, můžete nastavit počet a čas v okně tak, aby zařízení zůstalo připojeno v aktuálním pásmu po dobu setrvání.

Když například bude zařízení přesměrováno dvakrát během 60 sekund, zařízení zůstane připojeno k aktuálnímu pásmu po dobu 180 sekund.

 Poznámka: Pokud vaše zařízení podporuje pouze protokol 802.11n, ale zvolí možnost AC ve VHT, zařízení se nebude moct připojit k bezdrátové síti tohoto routeru.

            Popis možností VHT u položek (1)(2)(3) (*AC označuje bezdrátový síťový protokol 802.11ac)

Všechna: Všechna klientská zařízení

Pouze AC: Všechna klientská zařízení AC

Nepovolená: Všechna klientská zařízení bez AC

           

Po dokončení konfigurace nastavení uložte kliknutím na [Použít].

 

 

Časté dotazy

1. Jak obnovit výchozí nastavení funkce Smart Connect?

    Klikněte na tlačítko „Výchozí“ na stránce pravidel Smart Connect a tím proveďte obnovení nastavení.

 

2. Jak určit aktuální sílu připojovacího signálu na základě hodnoty dBm?

   Síla signálu (vysoká): -20 dBm až -70 dBm

   Síla signálu (dobrá): -71 dBm až -80 dBm

   Síla signálu (nízká): -81 dBm nebo vyšší

   Aktuální sílu signálu určíte na základě hodnoty dBm.

   Pokud bude síla signálu nízká, využijte tyto časté dotazy: [Bezdrátový router ASUS] Jak zlepšit příjem bezdrátového signálu (WiFi) (snížení rušení bezdrátového signálu)

 

 

 

 

Jak získat utilitu nebo firmware?

Nejnovější ovladače, software, firmware a uživatelské manuály najdete v centru stahování ASUS.

Pokud budete potřebovat o centru stahování ASUS více informací, využijte tento odkaz.