[Windows 11/10] Bod obnovení systému

 

 

Přejděte k odopovídajícím pokynům na základě aktuální verze operačního systému Windows na vašem počítači:

 

Operační systém Windows 11

Obsah:

 

Povolení bodu obnovení systému

Obecně lze říct, že je obnovování systému ve výchozím nastavení povoleno. O povolení obnovení systému se můžete přesvědčit následujícím postupem.

 1. Napište a vyhledejte [Vytvoření bodu obnovení] do panelu hledání ve Windows a pak klikněte na [Otevřít]
 2. Pokud je ochrana systémové jednotky zapnutá, znamená to, že je bod obnovení systému povolen
 3. Pokud je ochrana systému vypnutá, vyberte prosím [systémovou jednotku]④ a pak klikněte na [Konfigurovat]
 4. Vyberte možnost [Zapnout systémovou ochranu]⑥ a nastavte maximální využití prostoru na disku (doporučujeme, abyste nastavili využití prostoru na disku na hodnotu 5 až 10 %.), pak vyberte možnost [OK]. Bod obnovení systému bude povolen. 
  Maximální využití na nastavené hodnotě a použije se pro bod obnovení systému. Když bude prostor zaplněn, starší body obnovení budou odstraněny, aby udělaly prostor pro nové. 

Zpět na obsah

 

Ruční vytvoření bodu obnovení systému

 1. Napište a vyhledejte [Vytvoření bodu obnovení] v panelu hledání Windows a pak klikněte na [Otevřít]
 2. Vyberte jednotku, na které je zapnuta systémová ochrana a pak klikněte na [Vytvořit]
 3. Napište popis, který vám pomůže identifikovat bod obnovení a pak klikněte na [Vytvořit]
 4. Když se zobrazí níže uvedené oznámení, znamená to, že byl bod obnovení úspěšně vytvořen. Pak klikněte na [Zavřít]

Zpět na obsah

 

Obnovení počítače z bodu obnovení

 1. Napište a vyhledejte [Vytvořit bod obnovení] v panelu hledání Windows, pak klikněte na [Otevřít]
 2. Vyberte [Obnovení systému]
 3. Vyberte [Další]
 4. Vyberte bod obnovení, který chcete používat v seznamu výsledků a pak vyberte [Vyhledat ovlivněné programy]
  Pokud neuvidíte bod obnovení, který chcete použít, vyberte možnost Zobrazit další body obnovení, abyste zobrazili další body obnovení. 
 5. Uvidíte seznam položek, které budou odstraněny, pokud provedete obnovení tohoto bodu obnovení. Pokud se smazanými položkami souhlasíte, vyberte možnost [Zavřít]⑦ a pokračujte k dalšímu kroku. 
  Pokud tento bod obnovení váš požadavek nesplňuje, vraťte se k předchozímu kroku a vyberte jiný bod obnovení. 
 6. Vyberte [Další]
 7. Ujistěte se, že jsou informace o bodu obnovení správné a pak vyberte možnost [Dokončit]
 8. Vyberte tlačítko [Ano], abyste zahájili obnovení systému z bodu obnovení. Váš počítač se následně restartuje. 
  Poznámka: Obnovení systému z bodu obnovení bude nějakou dobu trvat. Postarejte se, aby byl po dobu procesu obnovení připojen napájecí adaptér. Aby nedošlo k problémům, nevynucujte vypnutí počítače. 
 9. Až se počítač restartuje, obnovení systému bude dokončeno. Klikněte na [Zavřít]

Zpět na obsah

 

 

Operační systém Windows 10

Obsah:

 

Povolení bodu obnovení systému

 

 

Obnovení systému je většinou ve výchozím nastavení zapnuté. To, zda je obnovení systému povoleno, si můžete ověřit v následujících krocích.

 1. Do pole hledání Windows ① napište [Vytvořit bod obnovení] a pak klikněte na [Otevřít]
 2. Pokud bude ochrana systémové jednotky zapnutá, znamená to, že je bod obnovení systému povolen.
 3. Pokud je ochrana systémové jednotky vypnutá, vyberte prosím [Systémovou jednotku]④ a pak klikněte na [Konfigurovat]
 4. Vyberte možnost [Zapnout ochranu systému]⑥ a nastavte maximální využití prostoru na disku (doporučujeme nastavit využití místa na disku někam k 5 až 10 %)a pak vyberte [OK]. Bod obnovení systému bude aktivován. 
  Maximální využití místa na disku bude takové, jaké nastavíte, a použije se pro vytvoření bodu obnovení systému. Když se prostor zaplní, budou starší body obnovení smazány, aby se uvolnilo místo pro ty novější. 

 

Zpět na obsah

 

Ruční vytvoření bodu obnovení systému

 1. Do pole hledání Windows ① napište [Vytvořit bod obnovení] a pak klikněte na [Otevřít]
 2. Vyberte [Vytvořit]
 3. Napište popis, který vám pomůže identifikovat bod obnovení④ a pak klikněte na [Vytvořit]
 4. Až se objeví níže uvedená zpráva, znamená to, že byl bod obnovení úspěšně vytvořen. Klikněte prosím na [Zavřít]

 

Zpět na obsah

 

Obnovení počítače z bodu obnovení

 1. Do pole hledání Windows ① napište [Vytvořit bod obnovení] a pak klikněte na [Otevřít]
 2. Vyberte možnost [Obnovení systému]
 3. Vyberte možnost [Další]
 4. V seznamu výsledků vyberte bod obnovení, který chcete použít a pak vyberte možnost [Skenovat ovlivněné programy]
  Pokud neuvidíte bod obnovení, který chcete použít, zaškrtněte možnost Zobrazit další body obnovení a podívejte se na další body obnovení. 
 5. Objeví se seznam položek, které budou smazány, pokud obnovíte tento bod obnovení. Pokud vám smazané položky nevadí, vyberte možnost [Zavřít]⑦ a pokračujte k dalšímu kroku. 
  Pokud tento bod obnovení nesplňuje vaše požadavky, vraťte se do předchozího kroku a vyberte jiný bod obnovení. 
 6. Vyberte [Další]
 7. Potvrďte, zda jsou informace o bodu obnovení správné, a pak vyberte možnost [Dokončit]
 8. Vyberte [Ano]⑩ a tím zahajte obnovování systému z bodu obnovení. Počítač se restartuje. 
  ※ Poznámka: Obnovení systému z bodu obnovení bude nějakou dobu trvat. Po tuto dobu neodpojujte počítač od napájecího adaptéru a také počítač nevypínejte, aby nedošlo k žádným problémům. 
 9. Až se počítač restartuje, obnovení systému bude dokončeno. Klikněte prosím na [Zavřít]

 

Zpět na obsah