Datum skončení záruční lhůty připadá na víkend nebo svátek

Pokud datum vypršení záruční lhůty připadá na víkend nebo svátek, pak se datum vypršení záruční lhůty posouvá na další pracovní den (zásada pro posouvání se může mezi jednotlivými regiony lišit)