[Windows 11/10] Tři způsoby vypnutí počítače – vypnutí, spánek a hibernace

Počítač můžete vypnout řadou způsobů. Můžete jej vypnout zcela, uvést počítač do režimu spánku nebo nechat počítač přejít do režimu hibernace. V následujícím článku jsou uvedeny krátké popisy jednotlivých možností.

 

Přejděte k pokynům odpovídajícím aktuální verzi operačního systému na vašem počítači:

 

Operační systém Windows 11

Obsah:

 

Vypnutí

Neuložená data budou po vypnutí počítače ztracena. Nezapomeňte si data uložit a pak počítač vypněte.

 1. Klikněte na ikonu [Start] na panelu úloh, vyberte ikonu [Napájení] ② a pak vyberte možnost [Vypnout].

Zpět na obsah

 

Spánek

Počítač uvedený do režimu spánku spotřebovává jen velmi málo elektřiny a rychleji se spouští, takže můžete začít pracovat tam, kde jste přestali. Nemusíte si dělat starosti, že byste přišli o svou práci, protože systém Windows v případě nízkého stavu baterie vaši práci automaticky uloží a počítač vypne. Když se počítač dostane do režimu spánku, můžete pokračovat v práci stiskem tlačítka napájení počítače, stiskem jakéhokoli tlačítka na klávesnici, stiskem tlačítka myši, nebo otevřením víka notebooku.

Uspání počítače můžete provést následujícím způsobem:

 1. Klikněte na ikonu [Start] na panelu úloh, vyberte ikonu [Napájení] ② a pak vyberte možnost [Spánek].
 2. Když je počítač nečinný a vy jej nějakou dobu nepoužijete, automaticky bude uveden do režimu spánku. Pomocí následujícího postupu můžete určit čas, po kterém bude počítač automaticky uveden do režimu spánku:
  Napište a vyhledejte [nastavení napájení, spánku a baterie] v panelu hledání Windows, pak klikněte na [Otevřít].

  Otevřete pole [Obrazovka a spánek] . Pak můžete nastavit možnosti pro situace Napájení na baterii nebo Při napájení ze sítě. Tím určíte, po jaké době nečinnosti se počítač uvede do režimu spánku.
  Poznámka: Pokud má váš počítač nastavený spořič obrazovky a čas spořiče obrazovky je nastaven na kratší interval než je čas pro uvedení do režimu spánku, počítač nejprve přejde do režimu spořiče obrazovky a pak teprve do režimu spánku. Pokud byste chtěli zkontrolovat nastavení spořiče obrazovky, přejděte do nabídky [Nastavení] > [Přizpůsobení] > [Zamykací obrazovka] a pak vyberte [Spořič obrazovky].
 3. Když zavřete víko notebooku nebo stiskněte tlačítko napájení počítače, váš počítač se uvede do režimu spánku. Následující postup nastaví, co se stane, když stisknete tlačítko napájení, nebo zavřete víko:
  Napište a vyhledejte [Upravit schéma napájení] v panelu hledání Windows a pak klikněte na [Otevřít].

  Použijte možnost [Vybrat, co dělá tlačítko napájení].

  Můžete nastavit možnosti pro situace Napájení na baterii nebo Napájení ze sítě a to, co se stane, když stisknete tlačítko napájení, nebo zavřete víko. (Nedělat nic, spánek, hibernace, vypnutí) Po dokončení nastavení klikněte na možnost [Uložit změny].

Zpět na obsah

 

Hibernace

Režim hibernace spotřebovává méně energie než režim spánku. Umožňuje vám počítač znovu nastartovat a navázat tam, kde jste přestali (ačkoli ne tak rychle jako při využití režimu spánku). Když se počítač uvede do režimu hibernace, můžete pokračovat v práci stiskem tlačítka napájení počítače.

 1. Možnost hibernace nemusí být u některých modelů k dispozici. Režim zapnete podle následujícího postupu.
  Napište a vyhledejte [Upravit schéma napájení] v panelu hledání Windows, pak klikněte na [Otevřít].

  Zvolte nastavení [Vyberte, co dělá tlačítko napájení].

  Klikněte na [Změnit nastavení, která nejsou momentálně k dispozici].

  Zaškrtněte pole Hibernovat v nastavení vypínání, pak vyberte možnost [Uložit změny].
 2. Nyní můžete svůj počítač uvést do režimu hibernace následujícím způsobem.
  Klikněte na ikonu [Start] na panelu úloh, vyberte ikonu [Napájení] a pak vyberte možnost [Hibernace].

Zpět na obsah

 

 

Operační systém Windows 10

Obsah

 

Vypnutí

Neuložená data budou po vypnutí počítače ztracena. Ujistěte se, že máte svá data uložena a pak počítač vypněte.

Klikněte na ikonu [Start] vlevo na hlavním panelu, vyberte ikonu [napájení] a pak vyberte možnost [Vypnout].

 

Zpět na obsah

 

Spánek

Po uvedení počítače do režimu spánku počítač spotřebovává velmi málo energie a spouští se rychleji, takže můžete ihned navázat tam, kde jste přestali. Nemusíte si dělat starosti, že byste přišli o neuloženou práci kvůli spotřebě baterie. Pokud bude úroveň nabití baterie příliš nízká, systém Windows vaši práci automaticky uloží a počítač vypne. Když uvedete počítač do režimu spánku, můžete pak pokračovat v práci stiskem tlačítka napájení, stiskem jakékoli klávesy na klávesnici, stiskem tlačítka myši, nebo otevřením notebooku.

Svůj počítač můžete do režimu spánku uvést následujícími způsoby:

 1. Klikněte na ikonu [Start] na levé straně hlavního panelu , vyberte ikonu [napájení] a pak vyberte možnost [Režim spánku].
 2. Když je počítač nečinný a nebudete jej nějakou dobu používat, uvede se do režimu spánku automaticky.
  Napište [Nastavení napájení a režimu spánku] do panelu hledání Windows  a pak klikněte na [Otevřít].

  Můžete nastavit možnosti uvedení počítače do režimu spánku při nečinnosti ③ při napájení z baterie nebo při napájení ze sítě.
  Poznámka: Pokud má váš počítač nastavený spořič obrazovky a čas spořiče obrazovky je nastaven na kratší interval než je čas pro uvedení do režimu spánku, počítač nejprve přejde do režimu spořiče obrazovky a pak teprve do režimu spánku. Pokud byste chtěli zkontrolovat nastavení spořiče obrazovky, přejděte do nabídky [Nastavení] > [Přizpůsobení] > [Zamykací obrazovka] a pak vyberte [Spořič obrazovky].
 3. Když zavřete víko notebooku nebo stisknete tlačítko napájení počítače, váš počítač přejde do režimu spánku.
  Napište [Nastavení napájení a režimu spánku] do panelu hledání Windows  a pak klikněte na [Otevřít].

 4. Vyberte [Další nastavení napájení].

  Vyberte [Po stisku tlačítka napájení].

  Můžete nastavit možnosti pro napájení na baterii nebo pro napájení ze sítě a pak určit, co se má stát při stisku tlačítka napájení nebo zavření notebooku. (Nedělat nic, režim spánku, režim hibernace, vypnutí)
  Po dokončení nastavení vyberte možnost [Uložit změny].

 

Zpět na obsah

 

Hibernace

Režim hibernace spotřebovává méně energie než režim spánku a když počítač znovu spustíte, vrátíte k místu, kde jste skončili (ale ne tak rychle jako při probuzení z režimu spánku). Když se počítač uvede do režimu spánku, můžete v práci pokračovat stiskem tlačítka napájení počítače.

 1. Možnost hibernace nemusí být u některých modelů k dispozici, takže ji můžete povolit následujícím postupem.
  Napište [Nastavení napájení a režimu spánku] do panelu hledání Windows  a pak klikněte na [Otevřít].

  Vyberte [Další nastavení napájení].

  Vyberte [Po stisku tlačítka napájení].

  Klikněte na [Změnit nastavení, které nyní není k dispozici].

  Zaškrtněte políčko hibernace v nastavení vypnutí a pak zvolte [Uložit změny].
 2. Nyní budete schopni počítač hibernovat následujícím způsobem.
  Klikněte na ikonu [Start] v levé části hlavního panelu , vyberte ikonu [Napájení] a pak vyberte [Hibernovat].

 

Zpět na obsah