[Notebook/Desktop/AIO] Řešení potíží – Počítač nepřechází do režimu spánku nebo hibernace

Přejděte k pokynům odpovídajícím aktuální verzi operačního systému Windows na vašem počítači:

 

Operační systém Windows 11

Zkontrolujte nastavení schématu napájení

 1. Napište [Vybrat schéma napájení] do panelu hledání Windows a pak vyberte možnost [Otevřít].
 2. Klikněte na [Změnit nastavení schématu] vedle aktuálního schématu napájení.
 3. U možnosti Převést počítač do režimu spánku vyberte čas, po kterém se má počítač převést do režimu spánku při napájení na baterii nebo při zapojení do sítě.
 4. Klikněte na [Změnit pokročilé nastavení napájení].
 5. Zkontrolujte, že žádné nastavení času vypínání pevného disku není „nikdy. (Nastavení na 0 minut se automaticky změní na Nikdy.)
  Poznámka: Pokud nastavíte pevný disk tak, aby se nikdy nevypínal, počítač nebude automaticky přecházet do režimu spánku ani hibernace.
  Poznámka: Pokud máte na počítači méně možností napájení, je možné, že váš počítač podporuje moderní úsporný režim. Zde se dozvíte, proč na počítači chybí některá nastavení napájení. Pokračujte k dalšímu kroku řešení potíží.
 6. Zkontrolujte, že nastavení Povolit časovače probuzení odpovídá vašim požadavkům.
  Poznámka: Toto nastavení brání programům v probuzení vašeho počítače. Pokud chcete, aby naplánovaná úloha probudila váš počítač, musíte tuto možnost změnit zpátky na Povolit.
  Poznámka: Pokud máte na počítači méně možností napájení, je možné, že váš počítač podporuje moderní úsporný režim. Zde se dozvíte, proč na počítači chybí některá nastavení napájení. Pokračujte k dalšímu kroku řešení potíží.
 7. Vyberte možnost [Nastavení tlačítek napájení].
 8. Zkontrolujte, zda akce Po stisknutí tlačítka napájení Po zavření víka odpovídají vašim požadavkům.
  Poznámka: U stolních počítačů a AIO není možnost „Po zavření víka“ k dispozici.
 9. Pokud nemáte na počítači k dispozici možnost hibernace, klikněte na [Změnit nastavení, které nyní není k dispozici].

  Zaškrtněte pole u nastavení hibernace, pak vyberte možnost [Uložit nastavení]. Budete mít možnost vybrat režim hibernace.

Pokud problém přetrvá, pokračujte k dalšímu kroku řešení potíží.

 

Odeberte příslušenství a aktualizujte BIOS / balíčky Windows / ovladače na nejnovější verzi

Pokud problém přetrvá i po aktualizaci BIOSu / balíčků Windows / ovladačů na nejnovější verzi, pokračujte k dalšímu kroku řešení potíží.

 

Načíst výchozí nastavení BIOSu

Pokuste se obnovit výchozí nastavení BIOSu. Zde se dozvíte víc na téma, jak obnovit nastavení BIOSu. (U desktopových produktů využijte článek [Základní deska / Desktop] Jak obnovit nastavení BIOSu.)

Pokud problém přetrvá, pokračujte k dalšímu kroku řešení potíží.

 

Zkontrolujte aplikace běžící na pozadí

Zkontrolujte, zda nejsou spuštěny nějaké aplikace, nebo zda neprobíhají nějaká stahování či aktualizace. Například může probíhat stahování pošty v Outlooku, aktualizace her, aktualizace Windows, obchodu Microsoft Store apod. Případně může právě pracovat antivirový software.

Tyto situace mohou zabránit přechodu vašeho počítače do režimu spánku nebo hibernace, a proto vám doporučujeme, abyste počkali na jejich skončení, případně můžete dané aplikace zavřít.

Pokud problém přetrvá, pokračujte k dalšímu kroku řešení potíží.

 

Využití nástroje pro řešení potíží ve Windows

 1. Napište a vyhledejte [Nastavení řešení potíží] v panelu nastavení Windows, pak klikněte na [Otevřít].
 2. Vyberte možnost [Další poradci při potížích].
 3. Klikněte na [Spustit] u možnosti Napájení.
 4. Při provádění procesu řešení potíží se řiďte pokyny na obrazovce. Pokud problém přetrvá, přejděte k dalšímu kroku řešení potíží.

 

Proveďte čisté spuštění ve Windows

„Čisté spuštění“ nastartuje Windows s minimální sadou ovladačů a programů po spuštění. Díky tomu pak můžete určit, zda s vaší hrou nebo programem nekoliduje program na pozadí. Je to podobné jako spuštění Windows ve stavu nouze, ale zároveň máte větší kontrolu nad tím, jaké služby a programy budou spuštěny. Díky tomu můžete lépe izolovat příčinu problému. Další podrobnosti najdete v článku Jak provést čisté spuštění Windows.

 1. Napište a vyhledejte [Konfigurace systému] v panelu hledání Windows, pak klikněte na [Spustit jako správce].
 2. Na kartě [Služby] v Konfiguraci systému, zaškrtněte políčko [Skrýt všechny služby Microsoft], vyberte [Zakázat vše], pak zvolte [Použít].
 3. Na kartě [Spuštění] v Konfiguraci systému, klikněte na [Otevřít správce úloh].
 4. Na kartě [Po spuštění] ve Správci úloh u všech položek po spuštění, které jsou Povoleny vyberte aplikacia pak vyberte možnost [Zakázat].
 5. Zavřete Správce úloh.
 6. Na kartě Po spuštění v konfiguraci systému vyberte [OK] a pak vyberte [Restartovat].

 7. Když restartujete počítač, bude se nacházet v prostředí čistého spuštění. Pokud se váš problém nevyskytuje ve chvíli, kdy je počítač v prostředí čistého spuštění, pak můžete začít zjišťovat, která aplikace nebo služba problém způsobuje. Stačí je systematicky zapínat a postupně restartovat počítač. 
  Vždy zapněte jednu službu nebo položku po spuštění a počítač restartujte. Tento proces opakujte, dokud problematickou službu nebo aplikaci neodhalíte
 8. Když zjistíte, která položka po spuštění nebo služba problém způsobuje, kontaktujte výrobce programu a určete, zda lze problém vyřešit, případně spusťte Windows bez dané služby, případně daný program nespouštějte.
  Poznámka: Pokud potřebujete obnovit běžné spuštění počítače, zrušte zaškrtnutí políčka [Skrýt všechny služby Microsoft], vyberte možnost [Povolit vše], pak vyberte [Použít]. Ve Správci úloh pak povolte všechny programy Po spuštění, které jste dříve zakázali. Následně zvolte v Konfiguraci systému tlačítko [OK] a pak vyberte možnost [Restartovat].

Pokud problém přetrvá, pokračujte k další kapitole řešení potíží.

 

Obnovte systém z bodu obnovení

Pokud se problém začal vyskytovat teprve nedávno a máte vytvořený bod obnovení, případně se bod obnovení vytvořil automaticky, pokuste se uvést počítač do stavu před okamžikem, kdy se problém začal vyskytovat. Zde se dozvíte víc k tématu Jak využít bod obnovení k obnovení systému.

Pokud problém přetrvá, pokračujte k další kapitole řešení potíží.

 

Obnovení systému

Pokud problém přetrvá i po provedení všech výše uvedených kroků pro řešení potíží, zálohujte své osobní soubory a pak obnovte původní konfiguraci počítače. Zde se k tématu dozvíte víc: 

Jak obnovit systém a odebrat všechny osobní soubory

Jak obnovit systém a zachovat osobní soubory

 

Pokud stále máte problémy, kontaktujte produktovou podporu ASUS s žádostí o další pomoc.

 

 

Operační systém Windows 10

Zkontrolujte nastavení schématu napájení

 1. Napište [Vybrat schéma napájení] do panelu hledání Windows a pak vyberte možnost [Otevřít].
 2. Klikněte na [Změnit nastavení schématu] vedle aktuálního schématu napájení.
 3. U možnosti Převést počítač do režimu spánku vyberte čas, po kterém se má počítač převést do režimu spánku při napájení na baterii nebo při zapojení do sítě.
 4. Klikněte na [Změnit pokročilé nastavení napájení].
 5. Zkontrolujte, že žádné nastavení času vypínání pevného disku není „nikdy. (Nastavení na 0 minut se automaticky změní na Nikdy.)
  Poznámka: Pokud nastavíte pevný disk tak, aby se nikdy nevypínal, počítač nebude automaticky přecházet do režimu spánku ani hibernace.
  Poznámka: Pokud máte na počítači méně možností napájení, je možné, že váš počítač podporuje moderní úsporný režim. Zde se dozvíte, proč na počítači chybí některá nastavení napájení. Pokračujte k dalšímu kroku řešení potíží.
 6. Zkontrolujte, že nastavení Povolit časovače probuzení odpovídá vašim požadavkům.
  Poznámka: Toto nastavení brání programům v probuzení vašeho počítače. Pokud chcete, aby naplánovaná úloha probudila váš počítač, musíte tuto možnost změnit zpátky na Povolit.
  Poznámka: Pokud máte na počítači méně možností napájení, je možné, že váš počítač podporuje moderní úsporný režim. Zde se dozvíte, proč na počítači chybí některá nastavení napájení. Pokračujte k dalšímu kroku řešení potíží.
 7. Vyberte možnost [Nastavení tlačítek napájení].
 8. Zkontrolujte, zda akce Po stisknutí tlačítka napájení Po zavření víka odpovídají vašim požadavkům.
  Poznámka: U stolních počítačů a AIO není možnost „Po zavření víka“ k dispozici.
 9. Pokud nemáte na počítači k dispozici možnost hibernace, klikněte na [Změnit nastavení, které nyní není k dispozici].

  Zaškrtněte pole u nastavení hibernace, pak vyberte možnost [Uložit nastavení]. Budete mít možnost vybrat režim hibernace.

Pokud problém přetrvá, pokračujte k dalšímu kroku řešení potíží.

 

Odeberte příslušenství a aktualizujte BIOS / balíčky Windows / ovladače na nejnovější verzi

Pokud problém přetrvá i po aktualizaci BIOSu / balíčků Windows / ovladačů na nejnovější verzi, pokračujte k dalšímu kroku řešení potíží.

 

Načíst výchozí nastavení BIOSu

Pokuste se obnovit výchozí nastavení BIOSu. Zde se dozvíte víc na téma, jak obnovit nastavení BIOSu. (U desktopových produktů využijte článek [Základní deska / Desktop] Jak obnovit nastavení BIOSu.)

Pokud problém přetrvá, pokračujte k dalšímu kroku řešení potíží.

 

Zkontrolujte aplikace běžící na pozadí

Zkontrolujte, zda nejsou spuštěny nějaké aplikace, nebo zda neprobíhají nějaká stahování či aktualizace. Například může probíhat stahování pošty v Outlooku, aktualizace her, aktualizace Windows, obchodu Microsoft Store apod. Případně může právě pracovat antivirový software.

Tyto situace mohou zabránit přechodu vašeho počítače do režimu spánku nebo hibernace, a proto vám doporučujeme, abyste počkali na jejich skončení, případně můžete dané aplikace zavřít.

Pokud problém přetrvá, pokračujte k dalšímu kroku řešení potíží.

 

Využití nástroje pro řešení potíží ve Windows

 1. Napište a vyhledejte [Nastavení řešení potíží] v panelu nastavení Windows, pak klikněte na [Otevřít].
 2. Vyberte možnost [Další poradci při potížích].
 3. Klikněte na [Spustit] u možnosti Napájení.
 4. Při provádění procesu řešení potíží se řiďte pokyny na obrazovce. Pokud problém přetrvá, přejděte k dalšímu kroku řešení potíží.

 

Proveďte čisté spuštění ve Windows

„Čisté spuštění“ nastartuje Windows s minimální sadou ovladačů a programů po spuštění. Díky tomu pak můžete určit, zda s vaší hrou nebo programem nekoliduje program na pozadí. Je to podobné jako spuštění Windows ve stavu nouze, ale zároveň máte větší kontrolu nad tím, jaké služby a programy budou spuštěny. Díky tomu můžete lépe izolovat příčinu problému. Další podrobnosti najdete v článku Jak provést čisté spuštění Windows.

 1. Napište a vyhledejte [Konfigurace systému] v panelu hledání Windows, pak klikněte na [Spustit jako správce].
 2. Na kartě [Služby] v Konfiguraci systému, zaškrtněte políčko [Skrýt všechny služby Microsoft], vyberte [Zakázat vše], pak zvolte [Použít].
 3. Na kartě [Spuštění] v Konfiguraci systému, klikněte na [Otevřít správce úloh].
 4. Na kartě [Po spuštění] ve Správci úloh u všech položek po spuštění, které jsou Povoleny vyberte aplikaci⑩ a pak vyberte možnost [Zakázat].
 5. Zavřete Správce úloh.
 6. Na kartě Po spuštění v konfiguraci systému vyberte [OK] a pak vyberte [Restartovat].

 7. Když restartujete počítač, bude se nacházet v prostředí čistého spuštění. Pokud se váš problém nevyskytuje ve chvíli, kdy je počítač v prostředí čistého spuštění, pak můžete začít zjišťovat, která aplikace nebo služba problém způsobuje. Stačí je systematicky zapínat a postupně restartovat počítač. 
  Vždy zapněte jednu službu nebo položku po spuštění a počítač restartujte. Tento proces opakujte, dokud problematickou službu nebo aplikaci neodhalíte.
 8. Když zjistíte, která položka po spuštění nebo služba problém způsobuje, kontaktujte výrobce programu a určete, zda lze problém vyřešit, případně spusťte Windows bez dané služby, případně daný program nespouštějte.
  Poznámka: Pokud potřebujete obnovit běžné spuštění počítače, zrušte zaškrtnutí políčka [Skrýt všechny služby Microsoft], vyberte možnost [Povolit vše], pak vyberte [Použít]. Ve Správci úloh pak povolte všechny programy Po spuštění, které jste dříve zakázali. Následně zvolte v Konfiguraci systému tlačítko [OK] a pak vyberte možnost [Restartovat].

Pokud problém přetrvá, pokračujte k další kapitole řešení potíží.

 

Obnovte systém z bodu obnovení

Pokud se problém začal vyskytovat teprve nedávno a máte vytvořený bod obnovení, případně se bod obnovení vytvořil automaticky, pokuste se uvést počítač do stavu před okamžikem, kdy se problém začal vyskytovat. Zde se dozvíte víc k tématu Jak využít bod obnovení k obnovení systému.

Pokud problém přetrvá, pokračujte k další kapitole řešení potíží.

 

Obnovení systému

Pokud problém přetrvá i po provedení všech výše uvedených kroků pro řešení potíží, zálohujte své osobní soubory a pak obnovte původní konfiguraci počítače. Zde se k tématu dozvíte víc: 

Jak obnovit systém a odebrat všechny osobní soubory

Jak obnovit systém a zachovat osobní soubory

 

Pokud stále máte problémy, kontaktujte produktovou podporu ASUS s žádostí o další pomoc.