Armádní standard (MIL-STD 810) – Představení

Obsah:

 

 

[Herní NB] Představení armádního standardu (MIL-STD 810)

Co je to standard MIL-STD-810H? 

Standard MIL-STD-810H je vyvinutý americkou armádou, jehož účelem je prověřit odolnost armádního vybavení vůči přírodním podmínkám, kterým může v průběhu své životnosti čelit. Standard simuluje podmínky prostředí ve standardních laboratořích. Díky těmto testům máme jistotu, že naše produkty budou trvanlivé a spolehlivé, což se projeví na jejich delší životnosti, lepší šetrnosti k životnímu prostředí a vyšší udržitelnosti produktu.

 

Jak jsou notebooky ASUS TUF testovány dle standardu MIL-STD 810H?        
Herní notebooky ASUS TUF (A15/A17/F15/F17) byly testovány 5 zkušebními metodami a 5 zkušebními postupy. * Při testování se zkouší odolnost vůči nárazům, vibracím, vysokým a nízkým teplotám a vlhkosti. V níže uvedené tabulce najdete všech 5 testovacích metod a 5 testovacích postupů.

Kategorie testuZpůsob a postup testuTestovací parametry dle standardu MIL-STD-810H
Zkouška odolnosti při vysoké teplotěMetoda 501.7-Procedure II (A1)Trvání: 3denní vystavení (3 cykly po 24 hodinách)
Teplota: Vystavení teplotám kolísajícím mezi 32~49 °C
Tabulkový postup 501.7-III-Procedure. Cykly vysokých teplot, kategorie prostředí A1, horko a sucho
Zařízení musí je při zkoušce provozuschopné.
Zkouška odolnosti při nízké teplotěMetoda 502.7- Procedure II (C1)Trvání: 3denní vystavení (3 cykly po 24 hodinách)
Teplota: -21~ - 32 °C
Cykly nízké teploty, tabulky IX. Základní klima C1
Zařízení musí je při zkoušce provozuschopné.
Zkouška cyklů s vysokou vlhkostíMetoda 507.6- Procedure IITrvání: 10 dnů
Teplota: 30 °C a 60 °C
Vlhkost: 95% relativní vlhkost, konstantní
Zařízení musí je při zkoušce provozuschopné.
Zkouška vibracíMetoda 514.8- Procedure I        
(Tabulka 514.8C-VII)
Frekvence 5-500 Hz, vertikální rms = 2,24 g
Příčné rms = 1,45 g, podélné rms = 1,32 g
Doba testování: 40 minut na osu
Zkouška nárazůMetoda 516.8- Procedure VIManipulace v lavici
(Výška pádu: 100 mm)
Zařízení musí je při zkoušce provozuschopné.

 

*Testovací režim zahrnuje armádní standardy i kvalitativní testy společnosti ASUS a liší se podle zařízení. Zkouška dle standardu MIL-STD-810 se provádí pouze na vybraných produktech ASUS. Upozorňujeme, že testování dle normy MIL-STD-810 napomáhá zajistit kvalitu produktů ASUS, ale neznamená vhodnost pro dané vojenské použití. Zkouška se provádí v laboratorním prostředí. Jakékoli škody způsobené pokusy o napodobení zkušebních podmínek budou považovány za náhodné poškození a nejsou kryty standardní zárukou ASUS. Dodatečné krytí je k dispozici v rámci programu ASUS Premium Care.

Zpět na obsah

 

 

[Komerční NB] Představení armádního standardu (MIL-STD 810)

MIL-STD-810 je testovacím standardem, který využívá americké Minsiterstvo obrany pro vojenské produkty. Produkt je testován v řadě simulovaných náročných prostředí, přičemž se ověřuje jeho spolehlivost a odolnost.

Řada komerčních notebooků ASUS* prošla náročnými zkouškami odolnosti dle standardu MIL-STD-810 a úspěšně obstála v náročných podmínkách. Testovalo se mimo jiné působení vysoké nadmořské výšky, slunečního záření a teplotních extrémů (viz obr. 1). Certifikát osvědčuje, že zařízení odolá každodennímu používání, náhodným nárazům i pádům na stůl.

*Armádní standard, dle kterého jsou testovány komerční notebooky ASUS, vychází z informací uvedených na oficiálním webu. 

Podrobnosti najdete ve specifikacích produktu na oficiálním webu ASUS.

Podporované modely: Například notebooky řady ASUS ExpertBook. Různé produktové modely komerčních notebooků ASUS prošly certifikací dle armádních standardů MIL-STD-810G nebo MIL-STD-810H. Další podrobnosti o splněných standardech a testech najdete v představení specifikací produktů na oficiálním webu ASUS.

 

Obrázek 1: Zde jsou uvedeny testy v rámci standardu MIL-STD 810H, kterými prošly notebooky řady ASUS ExpertBook.

Zpět na obsah

 

 

[Notebook] Odolnost nejpřísněji testovaného notebooku dle standardu americké armády

Za účelem zajištění ještě vyšší spolehlivosti a odolnosti jsou počínaje rokem 2023 komerční notebooky ASUS testovány dle nejnovějšího a nejnáročnějšího armádního standardu MIL-STD 810H.

 

Co je to standard MIL-STD-810H?

Standard MIL-STD-810H je vyvinutý americkým Ministerstvem obrany. Tento standard se zaměřuje na schopnost adaptace armádního vybavení na podmínky, kterým bude v průběhu své životnosti čelit. Tento standard si klade za cíl v laboratorních podmínkách simulovat opakované působení prostředí na dané zařízení.

 

Kolika postupům dle standardu MIH-STD 810H je komerční notebook vystaven?

Společnost ASUS jako první výrobce spotřebitelských notebooků na světě používá 12 testovacích metod a 26 testovacích postupů. Při zkouškách se ověřuje odolnost vůči nárazům, vibracím, teplotě, písku a prachu, výbušné atmosféře, vysoké nadmořské výšce, vlhkosti, mechanickým vibracím, slunečnímu záření apod. Níže najdete výpis všech 12 testovacích metod a 26 testovacích postupů. (Některé modely prochází pouze 8 testovacími metodami a 21 testovacími postupy. Testovací postupy a výsledky se liší v závislosti na modelu. Podrobnosti najdete v článku Zpráva o testování dle standardu MIL-STD-810)

K čemu potřebujete notebook s certifikací dle armádního standardu?

Tyto zkoušky osvědčují odolnost a spolehlivost produktu, u kterého se můžete spolehnout na jeho trvanlivost a udržitelnost. Bez ohledu na způsob užívání vám notebooky ASUS pomohou odvést práci efektivnějším způsobem.

 

Kde najdu testovací postupy, kterými notebook ASUS prošel?

Podrobnosti najdete ve zprávě o testování dle armádního standardu MIL-STD-810.

 

  1. Vybrané produkty jsou testovány za využití armádních standardů odolnosti MIL-STD-810H. Jejich součástí je 12 testovacích metod a 26 testovacích postupů, které osvědčují výjimečnou odolnost. Na základě interního výzkumu trhu společnosti ASUS, který využil dostupné informace a zprávy o testování komerčních notebooků hlavních značek provedený ke dni 28. října 2022 lze říci, že komerční notebooky ASUS využívající režim 26 testovacích procedur prochází nejpřísnějšími testy dle armádního standardu MIL-STD-810H, jaké se na daném trhu používají.
  2. Testovací režim zahrnuje armádní standardy i kvalitativní testy společnosti ASUS a liší se podle zařízení. Zkouška dle standardu MIL-STD-810 se provádí pouze na vybraných produktech ASUS. Upozorňujeme, že testování dle normy MIL-STD-810 napomáhá zajistit kvalitu produktů ASUS, ale neznamená vhodnost pro dané vojenské použití. Zkouška se provádí v laboratorním prostředí. Jakékoli škody způsobené pokusy o napodobení zkušebních podmínek budou považovány za náhodné poškození a nejsou kryty standardní zárukou ASUS. Dodatečné krytí je k dispozici v rámci programu ASUS Premium Care.

Zpět na obsah