ASUS Premium Care

ASUS Premium Care
Společnost ASUS nabízí několik možností rozšířeného servisu pro váš produkt ASUS,
v závislosti na vašem rozpočtu a potřebách. ASUS Premium Care zahrnuje širokou škálu výhod.

Výhody služby ASUS Premium Care

 • Snižte náklady díky balíčku služeb na míru, který splní všechny vaše požadavky na podporu.
 • Služby Asus Premium Care jdou nad rámec standardní záruky a poskytují záruku maximální ochrany.
 • Minimalizujte prostoje využitím schopností společnosti ASUS.

ASUS Premium Care vám může vytvořit balíček na míru, který ochrání vaše produkty ASUS.

ASUS Premium Care má několik úrovní krytí, které vyhovují vašim potřebám.ASUS Premium Care zahrnuje širokou škálu výhod, včetně: Prodloužení záruky, Místní ochrana proti náhodnému poškození, Místní servis na místě, Balíček servisu baterií. Podívejte se na níže uvedené servisní produkty a zjistěte více informací o službě ASUS Premium Care.

 

Prodloužení záruky

Balíček rozšířených záručních služeb ASUS vás těchto starostí zbaví a poskytne vám rozšířené záruční služby po vypršení standardní záruky na váš produkt ASUS.

 

 • Po dokončení aktivace začne záruční doba vašeho produktu automaticky běžet od data ukončení standardní záruky.
 • Kromě změny záruční doby zůstávají všechny ostatní podmínky stejné jako u standardní záruky ASUS.
 • Tento servisní balíček se nevztahuje na software, periferní zařízení, bezplatné příslušenství, jako je myš nebo brašna, a na poškození způsobené zákazníkem.

ASUS Accidental Damage Protection

Nehody se stávají. ASUS Accidental Damage Protection (ADP) vám pomůže vyhnout se nákladům na opravu, nebo výměnu v důsledku nehod, ke kterým dojde při běžném používání zařízení.

 • Tento servisní balíček se vztahuje na následující typy náhodných poškození vzniklých při běžném používání: Poškození kapalinou, Elektrické přepětí a Náhodné rozbití.
 • V rámci tohoto servisního balíčku je možné každý rok počínaje datem aktivace tohoto servisního balíčku uplatnit nárok na opravu neomezeného počtu klíčových dílů. V případě jakýchkoli dalších nároků na opravu klíčového dílu (klíčových dílů) hradí náklady na práci, dopravu a náhradní díly zákazník.
 • Celkové kumulativní náklady na servisní služby nárokované zákazníky servisních center poskytovaných v rámci tohoto servisního balíčku nesmí přesáhnout kupní cenu výrobku u zákazníka.
 • Na všechny součásti opravené, nebo vyměněné v servisním středisku společnosti ASUS se vztahuje záruka po dobu tří měsíců, nebo po zbytek záruční doby, podle toho, co platí.

Local On-Site Service - servis na místě

V rámci servisu na místě vám autorizovaný technik společnosti ASUS zajistí opravu dílů na místě na vámi určeném místě, pokud problém s vaším produktem nelze vyřešit prostřednictvím telefonické, nebo online podpory.

 • Pokud se problém nepodaří vyřešit na dálku, bude pro váš produkt domluvena technická podpora na místě s autorizovaným technikem společnosti ASUS, který k vám bude vyslán zpravidla do konce následujícího pracovního dne; doba odezvy se může lišit v závislosti na zeměpisné poloze, dostupnosti náhradních dílů a místního servisu.
 • Pokud dojde k poruše výrobku při běžném a řádném používání během doby platnosti tohoto servisního balíčku, společnost ASUS opraví, nebo vymění vadné součásti výrobku, nebo výrobek samotný za nové, nebo repasované součásti, nebo výrobky, které jsou funkčně rovnocenné, nebo lepší než původně dodané.
 • Pokud jsou v rámci této služby vyměněny vadné díly, předem souhlasíte s převodem vlastnictví vyměněných vadných dílů na společnost ASUS.

Battery Service Package - Servisní balíček pro baterie

Balíček servisních služeb pro baterie ASUS (BSP) je prodloužením doby platnosti standardní záruky na baterie. S tímto záručním balíčkem vám bude poskytnuta náhradní baterie, pokud se u vaší baterie notebooku vyskytnou závady.

 

 • V případě selhání baterie během prodlouženého období po uplynutí standardní záruční doby máte nárok na jednu výměnu baterie každý rok.
 • Kromě změny záruční doby na baterii jsou všechny ostatní podmínky stejné jako u standardní záruky na baterii. Podmínky standardní záruky na baterii naleznete na záručním listu dodaném s výrobkem.
 • Tento servisní balíček se vztahuje pouze na originální baterii dodanou s vaším produktem ASUS.
 • Na náhradní baterii se vztahuje tento servisní balíček po zbývající dobu záruky, nejméně však po dobu tří měsíců.
 • Tento servisní balíček se vztahuje pouze na výrobní vady a nezahrnuje očekávané snížení kapacity v důsledku používání.
 • Servis a záruční krytí se mohou lišit v závislosti na regionu a zemi. Dostupné možnosti si ověřte u místního prodejce, nebo zástupce partnera.
 • Aktuální a úplné informace o záruce společnosti ASUS naleznete na stránkách podpory společnosti ASUS na adrese https://www.asus.com/cz/support/ .
 • Přestože se snažíme uvádět co nejpřesnější a nejúplnější informace v době zveřejnění, vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění.

Where can I purchase ASUS Premium Care?

 

 

*Visit ASUS Service Shop and input your serial number to check which kind of ASUS Premium Care is suitable for you.

*Contact ASUS authorized reseller for detailed information.

 

 

 

 

• Service and warranty coverage may vary depending on region and country. Please check with your local retailer or partner representative to confirm available options.

• Please visit the ASUS support site at https://www.asus.com/support/ for current and complete ASUS warranty information.

• Although we strive to present the most accurate and comprehensive information at the time of publication, we reserve the right to mak changes without prior notice.