ASUS Premium Care

Postaráme se o Vaše zařízení - ASUS nabízí delší ochranu pomocí balíčku prodloužení záruky

 

 

Co je ASUS Premium Care?

 

Delší záruční doba, širší záruční pokrytí a extra ochrana pro vaše výrobky ASUS včetně bezproblémové opravy nebo výměny.

 

Kdy mohu zakoupit ASUS Premium Care pro můj ASUS výrobek?

 

1. Balíček rozšířené záruky ASUS musí být zakoupen a aktivován během záruční doby vašich produktů ASUS.
2. Ostatní služby ASUS (Ochrana před místním náhodným poškozením (Local Accidental Damage Protection) / Balíček servisu baterie (Battery Service Package) / Ponechání pevného disku (Hard Disk Drive Retention) / Servis u zákazníka (On-site Service))  je nutné zakoupit a aktivovat do 180 dnů od data vystavení faktury na produkt ASUS.
3. S prodlouženou zárukou lze v rámci záruční doby na přístroj zakoupit pouze notebook / pracovní notebook / herní notebook, přičemž celková záruční doba je omezena na dobu tří let. 

 

Kde mohu zakoupit ASUS Premium Care pro můj ASUS výrobek?

 

Tato služba může být koupena pouze v zemi, kde jste původně koupili váš nový ASUS výrobek. Můžete ji zakoupit v:

 1. Aplikaci MyASUS: Více infomací naleznete na [MyASUS] Proces zakoupení balíčku prodloužené záruky
 2. Navštivte ASUS Service Shop a zadejte sériové číslo. Poté ověřte, který typ služby ASUS Premium Care je pro váš ASUS výrobek vhodný.
 3. Navštivte ASUS Store a klikněte na sekci prodloužení záruky.
 4. Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce ASUS výrobků.

* Pamatujte, prosím, že dostupnost ASUS Premium Care se může v jednotlivých zemích lišit.  

 

Služba ASUS Premium Care je dostupná pro následující ASUS výrobky:

 1. Notebooky
 2. Komerční Notebooky
 3. Herní Notebooky
 4. All-In-One PC
 5. Komerční Desktopy
 6. Uživatelské Desktopy
 7. Mini PC, Vivo PC
 8. Servery
 9. VGA

* Pamatujte, prosím, že dostupnost ASUS Premium Care pro jednotlivé produktové řady se může v jednotlivých zemích lišit.  

 

Co pokrývá služba ASUS Premium Care?

 

 1. Služba ASUS Premium Care se vztahuje pouze na originální hardware ASUS, který je součástí ASUS výrobků. Nevztahuje se na komponenty nainstalované jinou firmou, neoriginální díly, software, externí zařízení, příslušenství, periférie a přiložené spotřební zboží (včetně baterie, tašky, disků, kabelů nebo myši). Firma ASUS nenese odpovědnost za obnovení nebo reinstalaci dat nebo programů, které nebyly při výrobě nainstalovány firmou ASUS
 2. Baterii považujeme za spotřební zboží. S ohledem na životní cyklus baterie může být záruka na tento díl omezena. Záruční doba baterie odpovídá standardní záruční době na váš výrobek. Pokud není jinak specifikováno v nákupním dokladu, služba ASUS Premium Care nezhrnuje rozšířenou záruku na baterii.

 

Jak aktivovat ASUS Premium Care? 

Krok 1 : Staňte se členem ASUS

Přejděte na ASUS členskou stránku, zaregistrujte se a staňte se členem ASUS. Jestliže již jste členem ASUS, přejděte ke kroku 2.

Krok 2: Zaregistrujte svůj produkt

Přihlaste se na členské stránce ASUS a v nabídce na levé straně vyberte možnost „Product Registration“ (Registrace produktu). Vyplňte do formuláře všechny potřebné údaje o vašem ASUS výrobku. Jestliže jste již produkt zaregistrovali, přejděte ke kroku 3.

Krok 3: Aktivujte ASUS Premium Care

Klikněte na „Warranty Extension Activation“ (Aktivace prodloužené záruky) v nabídce vlevo a postupujte podle pokynů:
(1) Vyberte zaregistrovaný produkt, pro který chcete aktivovat prodlouženou záruku.

(2) Zadejte číslo smlouvy a heslo.

(3) Kliknutím na tlačítko Odeslat dokončete aktivaci.

 

Všeobecné smluvní podmínky:

 1. ASUS Premium Care lze využít pouze pro výrobky ASUS.
 2. Ujistěte se, že typ služby, který jste zakoupili, je vhodný právě pro váš ASUS výrobek.
 3. Jeden kód ASUS Premium Care lze použít pouze jednou pro jeden ASUS výrobek.  
 4. Služba ASUS Premium Care může být zakoupena a aktivována pouze v zemi, kde jste původně koupili váš nový ASUS Výrobek. Firma ASUS si vyhrazuje právo určit, zda má váš ASUS výrobek nárok na prodlouženou záruku.
 5. Mezinárodní záruka je limitována pouze na země, kde firma ASUS mezinárodní služby nabízí. Služby, dostupnost jednotlivých dílů a doba reakce se mohou v jednotlivých zemích lišit.
 6. Uschovejte, prosím, (i.) fakturu k vašemu ASUS výrobku a (ii.) fakturu k nákupu služby ASUS Premium Care pro případ, že by byly v budoucnu vyžadovány.  
 7. Všechny komponenty nebo výrobky, které firma ASUS nebo autorizovaní technici vymění nebo opraví, budou v záruce po dobu standardní záruční doby, ne méně než tři měsíce, v souladu se službou ASUS Premium Care.
 8. Než kontaktujete firmu ASUS:
 • Zálohujte všechna vaše osobní data a odstraňte všechny důvěrné a nevhodné informace z pevného disku. Jak již bylo zmíněno výše, firma ASUS nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu vašich programů, dat nebo informací.  
 • Dodejte následující informace k vašemu ASUS výrobku: verzi operačního systému, verzi BIOS. Upozorněte na všechny změny v hardwaru nebo softwaru.  
 • Ujistěte se,že máte připraveny následující informace: : modelové označení vašeho ASUS výrobku, sériové číslo, fakturu s datem nákupu a záruční list. Před započetím záručního servisu budete požádáni o dodání nákupního dokladu.

 

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Kontaktujte naši podporu:

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz k ASUS Premium care, můžete nás kontaktovat na stránce podpory nebo prostřednictvím aplikace MyASUS.