ASUS Premium Care

 

ASUS Premium Care

Společnost ASUS nabízí několik možností rozšířeného servisu pro váš produkt ASUS,
v závislosti na vašem rozpočtu a potřebách.


Kde lze zakoupit ASUS Premium Care?

 

Stáhněte si MyASUS! Zde je váš 10% slevový kód: "APCARE"

 

Výhody služby ASUS Premium Care

 • Snižte náklady díky balíčku služeb na míru, který splní všechny vaše požadavky na podporu.
 • Služby Asus Premium Care jdou nad rámec standardní záruky a poskytují záruku maximální ochrany.
 • Minimalizujte prostoje využitím schopností společnosti ASUS.

ASUS Premium Care vám může vytvořit balíček na míru, který ochrání vaše produkty ASUS.

ASUS Premium Care má několik úrovní pokrytí, aby vyhovovalo Vašim potřebám. ASUS poskytuje 4 servisní balíčky: Prodloužení záruky, Místní ochrana před náhodným poškozením, Místní OnSite servis, Balíček služeb pro baterie. Podívejte se na níže uvedené servisní produkty a zjistěte více o ASUS Premium Care.

 

Prodloužení záruky

Balíček rozšířených záručních služeb ASUS vás těchto starostí zbaví a poskytne vám rozšířené záruční služby po vypršení standardní záruky na váš produkt ASUS.

 

 • Po dokončení aktivace začne záruční doba vašeho produktu automaticky běžet od data ukončení standardní záruky.
 • Kromě změny záruční doby zůstávají všechny ostatní podmínky stejné jako u standardní záruky ASUS.
 • Tento servisní balíček se nevztahuje na software, periferní zařízení, bezplatné příslušenství, jako je myš nebo brašna, a na poškození způsobené zákazníkem.

ASUS Accidental Damage Protection

Nehody se stávají. ASUS Accidental Damage Protection (ADP) vám pomůže vyhnout se nákladům na opravu, nebo výměnu v důsledku nehod, ke kterým dojde při běžném používání zařízení.

 • Tento servisní balíček se vztahuje na následující typy náhodných poškození vzniklých při běžném používání: Poškození kapalinou, Elektrické přepětí a Náhodné rozbití.
 • V rámci tohoto servisního balíčku je možné požadovat opravu neomezeného počtu klíčových dílů za každý rok. V případě jakýchkoli dalších nároků na opravu klíčového dílu (klíčových dílů) hradí náklady na práci, dopravu a náhradní díly zákazník. Datum zahájení platnosti tohoto servisního balíčku se bude počítat zpětně k datu zakoupení produktu ASUS.
 • Celkové kumulativní náklady na servisní služby nárokované zákazníky servisních center poskytovaných v rámci tohoto servisního balíčku nesmí přesáhnout kupní cenu výrobku u zákazníka.
 • Na všechny součásti opravené, nebo vyměněné v servisním středisku společnosti ASUS se vztahuje záruka po dobu tří měsíců, nebo po zbytek záruční doby, podle toho, co platí.

Local On-Site Service - servis na místě

V rámci servisu na místě vám autorizovaný technik společnosti ASUS zajistí opravu dílů na místě na vámi určeném místě, pokud problém s vaším produktem nelze vyřešit prostřednictvím telefonické, nebo online podpory.

 • Pokud se problém nepodaří vyřešit na dálku, bude pro váš produkt domluvena technická podpora na místě s autorizovaným technikem společnosti ASUS, který k vám bude vyslán zpravidla do konce následujícího pracovního dne; doba odezvy se může lišit v závislosti na zeměpisné poloze, dostupnosti náhradních dílů a místního servisu.
 • Pokud dojde k poruše výrobku při běžném a řádném používání během doby platnosti tohoto servisního balíčku, společnost ASUS opraví, nebo vymění vadné součásti výrobku, nebo výrobek samotný za nové, nebo repasované součásti, nebo výrobky, které jsou funkčně rovnocenné, nebo lepší než původně dodané.
 • Pokud jsou v rámci této služby vyměněny vadné díly, předem souhlasíte s převodem vlastnictví vyměněných vadných dílů na společnost ASUS.

Battery Service Package - Servisní balíček pro baterie

Balíček servisních služeb pro baterie ASUS (BSP) je prodloužením doby platnosti standardní záruky na baterie. S tímto záručním balíčkem vám bude poskytnuta náhradní baterie, pokud se u vaší baterie notebooku vyskytnou závady.

 

 • V případě selhání baterie během prodlouženého období po uplynutí standardní záruční doby máte nárok na jednu výměnu baterie každý rok.
 • Kromě změny záruční doby na baterii jsou všechny ostatní podmínky stejné jako u standardní záruky na baterii. Podmínky standardní záruky na baterii naleznete na záručním listu dodaném s výrobkem.
 • Tento servisní balíček se vztahuje pouze na originální baterii dodanou s vaším produktem ASUS.
 • Na náhradní baterii se vztahuje tento servisní balíček po zbývající dobu záruky, nejméně však po dobu tří měsíců.
 • Tento servisní balíček se vztahuje pouze na výrobní vady a nezahrnuje očekávané snížení kapacity v důsledku používání.
 • Servis a záruční krytí se mohou lišit v závislosti na regionu a zemi. Dostupné možnosti si ověřte u místního prodejce, nebo zástupce partnera.
 • Aktuální a úplné informace o záruce společnosti ASUS naleznete na stránkách podpory společnosti ASUS na adrese https://www.asus.com/cz/support/ .
 • Přestože se snažíme uvádět co nejpřesnější a nejúplnější informace v době zveřejnění, vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění.

 

 

 

 

• Servisní a záruční pokrytí se může lišit v závislosti na regionu a zemi. Dostupné možnosti si ověřte u místního prodejce, nebo zástupce partnera.

• Aktuální a úplné informace o záruce společnosti ASUS naleznete na stránkách podpory společnosti ASUS na adrese https://www.asus.com/cz/support/faq/1041573

• Ačkoli se snažíme uvádět co nejpřesnější a nejúplnější informace v době zveřejnění, vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění.