Zasady i warunki promocji

Promocja – Pakiet ASUS z grą Dying Light 2 („Promocja”) jest organizowana przez spółkę ASUSTeK Computer Inc. („ASUS”).

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa i odbioru swoich kodów do gry (w tym kodu ASUS do gry Dying Light 2 („kupon ASUS do gry”) oraz klucza do gry w serwisie Steam), w związku z tą konkretną promocją, Zasady Korzystania z Serwisu ASUS oraz Polityka Prywatności ASUS, są częścią Zasad i warunków niniejszej promocji („Zasady i warunki”). Udział w tej promocji jest równoznaczny z akceptacją wyżej wymienionych Zasad i warunków. Spółka ASUS może w każdej chwili zmienić Zasady i warunki lub inne ustalane przez nią reguły. Wszelkie tego typu zmiany obowiązują wszystkich uczestników promocji.

 1. Promocja ROG Zephyrus Duo 15 (Promocja laptopów) rozpoczyna się dnia 22 czerwca 2020 r. o godz. 00:00 (czasu GMT+8) i kończy się dnia 28 lutego 2021 r. o godz. 23:59 (czasu GMT+8) („Okres trwania promocji”). Okres realizacji kuponów ASUS z kodami rozpoczyna się dnia 22 czerwca 2020 r. o godz. 00:00 (czasu GMT+8) i kończy się dnia 10 marca 2021 r. o godz. 23:59 (czasu GMT+8) lub po wyczerpaniu zapasów. Okres realizacji udziału w promocji poprzez wykorzystanie otrzymanego klucza do gry do serwisu Steam na stronie www.gamesplanet.com/ROGxDL2 zakończy się w dniu 10 kwietnia 2021 r. o godz. 23:59 (GMT+8).
 2. Promocja pozostałych produktów rozpoczyna się dnia 1 lipca 2020 r. o godz. 00:00 (czasu GMT+8) i kończy się dnia 31 sierpnia 2020 r. o godz. 23:59 (czasu GMT+8) („2 okres promocji”). Okres realizacji kuponu ASUS z kodem rozpoczyna się dnia 15 lipca 2020 r. o godz. 00:00 (czasu GMT+8) i kończy się dnia 14 września 2020 r. o godz. 23:59 (czasu GMT+8). Okres realizacji udziału w promocji poprzez wykorzystanie tego kuponu ASUS z kodem do odbioru klucza do gry w serwisie Steam na stronie www.gamesplanet.com/ROGxDL2 zakończy się w dniu 14 września o godz. 23:59 (czasu GMT+8).
 3. Promocja laptopów odbędzie się wyłącznie na obszarach objętych promocją. Definicja obszaru objętego promocją: wszystkie kraje, za wyjątkiem Chin lub krajów, na które USA nałożyły embargo handlowe.
 4. Promocja pozostałych produktów będzie przeprowadzona wyłącznie w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce („2. obszar objęty promocją”)
 5. Osoby, które chcą wziąć udział w promocji laptopów i pozostałych produktów w okresie promocji oraz 2. okresie promocji („Ty”) uznają, co następuje:
  1. Musisz być uznawany(-na) za osobę dorosłą według przepisów kraju swojego zamieszkania (rezydencji).
  2. Z promocji laptopów można skorzystać poprzez zakup produktu ASUS uprawnionego do udziału w promocji**.
  3. Zakupy od sprzedawców biorących udział w promocji na obszarze objętym promocją oraz 2. obszarze objętym promocją uprawniają do zgłoszenia swojego udziału.
  4. Rachunek/pokwitowanie musi zawierać datę zakupu oraz ważny adres rozliczeniowy, a ponadto musi być zgodne z lokalnymi wymogami prawnymi.
  5. Masz prawo do zgłoszenia w ramach danej promocji tylko jednego (1) uprawnionego zestawu produktów ASUS.
  6. Zakup objętych promocją produktów ASUS i ich zgłoszenie do udziału w promocji muszą być dokonane u sprzedawców biorących udział w promocji w Twoim kraju zamieszkania (rezydencji)
  7. Promocji tej nie można łączyć z innymi promocjami spółki ASUS.
 6. Aby móc aktywować kody do gier uzyskane w ramach promocji laptopów, musisz wykonać poniższe kroki w aplikacji ROG Armoury Crate*:
  1. Kup objęty promocją produkt ASUS w okresie trwania promocji od sprzedawcy biorącego udział w promocji na obszarze objętym promocją.
  2. Otrzymasz automatyczne powiadomienie typu push* ALBO kliknij bezpośrednio w oprogramowaniu Armoury Crate, aby wziąć udział w promocji.
  3. Postępuj dokładnie według instrukcji** w oprogramowaniu Armoury Crate, które jest fabrycznie zainstalowane w objętych promocją produktach ASUS, a następnie otrzymasz e-mailem kupon ASUS z kodem.
  4. ASUS wyśle Ci e-maila z Twoimi kuponami z kodami ASUS oraz instrukcjami dotyczącymi ich wykorzystania w ciągu 20 dni roboczych od momentu potwierdzenia spełnienia warunków promocji.
  5. Wykorzystaj swój kupon ASUS z kodem za pośrednictwem www.gamesplanet.com/ROGxDL2, aby otrzymać swój klucz do gry w serwisie Steam.

  *Klient musi zaakceptować Politykę Prywatności, aby zezwolić oprogramowaniu Armoury Crate na automatyczne wykrywanie dostępnej akcji promocyjnej.

  **Proces weryfikacji kuponu ASUS z kodem jest częścią procedury automatycznego sprawdzania w oprogramowaniu Armoury Crate fabrycznie zainstalowanym na Twoim nowo zakupionym laptopie. Sprzedawcy detaliczni nie będą dostarczać żadnych dodatkowych kuponów ASUS z kodami. Postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na opakowaniach urządzeń, aby skutecznie wykorzystać swój kod. W przypadku jakichś problemów skontaktuj się z nami, pisząc na adres https://www.asus.com/support/CallUs/#

 7. Aby móc wykorzystać kody do gier uzyskane w ramach promocji innych produktów, musisz wykonać poniższe kroki:
  1. Kup objęty promocją produkt zamieszczony na stronie kampanii w trakcie 2. okresu promocji, od sprzedawcy biorącego udział w promocji na 2. obszarze objętym promocją.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie kampanii, aby otrzymać e-mailem kupon ASUS z kodem.
  3. Spółka ASUS wyśle Ci e-maila z Twoimi kuponami ASUS z kodami w ciągu 20 dni roboczych od momentu potwierdzenia spełnienia warunków promocji.
  4. Wykorzystaj swój kupon ASUS z kodem za pośrednictwem www.gamesplanet.com/ROGxDL2, aby otrzymać swój klucz do gry w serwisie Steam.
 8. Spółka ASUS zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków promocji bez wcześniejszego powiadomienia.
 9. Klienci korporacyjni/komercyjni są wykluczeni z udziału w tej promocji
 10. Kupony ASUS z kodami nie są przeznaczone na sprzedaż, nie mogą być przekazywane stronom trzecim; a wszelkie zachowania oszukańcze lub hackerskie będą uznawane za zrzeczenie się wszelkich praw do otrzymania kodów do gier do serwisu Steam. Kod do gry do serwisu Steam będzie dostępny w dniu wydania gry, jednakże aktywacja klucza w serwisie Steam będzie zależała od daty wydania gry Dying Light 2, która zostanie ogłoszona przez firmę Techland. Korzystanie z gry wymaga uprzedniego zaakceptowania zasad Umowy licencyjnej użytkownika końcowego dostarczonej przez firmę Techland. Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie kwestie związane z grą lub Umową licencyjną użytkownika końcowego są rozstrzygane wyłącznie pomiędzy Tobą a firmą Techland. Spółka ASUS nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy związane z grą lub Umową licencyjną użytkownika końcowego dostarczoną przez Techland.
 11. Musisz zawsze postępować zgodnie z Zasadami i warunkami oraz nie możesz naruszać żadnych obowiązujących przepisów i regulacji prawnych. Spółka ASUS zachowuje sobie prawo do zweryfikowania prawidłowości Twojej kwalifikacji do promocji w dowolnym czasie w Okresie trwania promocji lub po jego zakończeniu. Spółka ASUS zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Ciebie z udziału w tej Promocji bez wcześniejszego powiadomienia, w tym również do anulowania kwalifikacji do odbioru kodów do gry, jeśli nie będziesz postępować zgodnie z Zasadami i warunkami lub dojdzie do jakiegokolwiek wykroczenia w postaci manipulacji albo zaistnieje podejrzenie ingerencji w Promocję. Brak wprowadzenia w życie przez spółkę ASUS jakichkolwiek przysługujących jej praw nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez nią tych praw.
 12. Jeśli zwrócisz swój objęty promocją produkt ASUS, Twoje zgłoszenie udziału w promocji zostanie anulowane. Środki z już zrealizowanych kuponów ASUS z kodami zostaną w takim wypadku zwrócone spółce ASUS wraz z dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 75,00 $. Oprócz tego spółka ASUS podejmie kroki prawne przeciw nieuczciwym działaniom lub próbom oszustwa.