ROG STRIX B360-F GAMING

  פריט אופן החיבור הערה

  מחזיק מאוורר M.2

  הורדה

  • השתמשו בברגים לחיבור תושבת המאוורר לחורי ההתקנה הקיימים בתושבת של לוח האם.
  1. על מחזיק מאוורר M.2 להיות מסוגל לעמוד בטמפרטורות של לפחות 100°C, כך שיש לבחור היטב את החומרים.
  2. מחזיק המאוורר מיועד למאווררים בגודל 40x40 מ"מ, הקפידו להשתמש במאוורר בגודל זה.
  3. ייתכן שיהיה צורך להחליף את בורגי המארז הקיימים לחיבור לוח האם בברגים ארוכים יותר בעלי תבריג באותו גודל.

  לוחית זיהוי מותאמת

  הורדה

  • 1. התאימו את המעמד על אום 2280 של חריץ M.2.
  • 2. הכניסו בורג מארז לחור הקיים להתקנה במארז כדי לחבר קצה אחד והשתמשו בבורג M.2 המצורף כדי לחבר את הקצה האחר.
  1. על לוחית השם להיות מסוגלת לעמוד בטמפרטורות של לפחות 60°C, למנוע הפרעות חשמליות ולשמור על תאימות לרכיבים אחרים מותקנים, כך שיש לבחור היטב את החומרים.
  2. ייתכן שיהיה צורך להחליף את בורג המארז הקיים לחיבור לוח האם בבורג ארוך יותר בעלי תבריג באותו גודל.

  מאגדי כבלים-1

  מאגדי כבלים 24 פינים, 14 פינים, 8 פינים, 6 פינים, 4 פינים
  הורדה

  • חברו את שתי השורות של החוטים העטופים של כבל החשמל בנפרד לחריץ אחד כל אחת. קפלו ב-180 מעלות והכניסו את שתי השורות שוב בהתאמה לחריצים הנגדיים.
  החורים שבמאגדים האלה ברוחב 4.2 מ"מ נועדו להחזיק את החוטים היטב במקומם.
  * אם גודל החור לא תואם לכבל, ניתן להוריד את קובץ המקור הזה ולכוונן את הגודל הרצוי באמצעות תוכנה מומלצת.

  מאגדי כבלים-2

  מאגדי כבלים 24 פינים, 6+8 פינים, 8 פינים, 6 פינים, 4 פינים
  הורדה

  • הסירו את המחבר והכניסו את כל החוטים העטופים בנפרד לחריצים המתאימים.
  מאגדים אלו מחייבים הסרה של המחבר מהכבלים ומומלץ מאוד לרכוש ניסיון בחיווט לפני השימוש בהם או לפנות למומחה. החורים שבמאגדים האלה ברוחב 4.2 מ"מ נועדו להחזיק את החוטים היטב במקומם.
  * אם גודל החור לא תואם לכבל, ניתן להוריד את קובץ המקור הזה ולכוונן את הגודל הרצוי באמצעות תוכנה מומלצת.

  כיסוי גשר SLI דו-כיווני

  5 ס"מ, 7 ס"מ, 9 ס"מ
  הורדה

  • חברו את הכיסוי על המעגל המודפס של SLI HB.
  על הכיסוי של גשר SLI הדו-כיווני להיות מסוגל לעמוד בטמפרטורות של לפחות 60°C, כך שיש לבחור היטב את החומרים.

  שבכת מאוורר

  הורדה

  • חברו את שבכת המאוורר לבורגי מאוורר סטנדרטיים 120 מ"מ.
  על שבכת המאוורר להיות מסוגלת לעמוד בטמפרטורות של לפחות 60°C, כך שיש לבחור היטב את החומרים.

  גופנים של ROG

  הורדה

  • בחרו את האותיות הרצויות וחברו לכל אביזר רצוי.
  על אותיות הגופנים של ROG המודפסות בתלת-ממד להיות מסוגלות לעמוד בטמפרטורות של לפחות 60°C, כך שיש לבחור היטב את החומרים.

  מחזיק מפתחות של ROG

  הורדה

  • הדפיסו מחזיק מפתחות תלת-ממדי והפגינו את התשוקה שלכם ל-ROG.
  רק התגית של הלוגו של ROG תיכלל בקובץ, מחזיק המפתחות לא מצורף.