ROG STRIX Z370-H GAMING

  פריט אופן החיבור הערה

  מאגדי כבלים-1

  מאגדי כבלים 24 פינים, 14 פינים, 8 פינים, 6 פינים, 4 פינים
  הורדה

  • חברו את שתי השורות של החוטים העטופים של כבל החשמל בנפרד לחריץ אחד כל אחת. קפלו ב-180 מעלות והכניסו את שתי השורות שוב בהתאמה לחריצים הנגדיים.
  החורים שבמאגדים האלה ברוחב 4.2 מ"מ נועדו להחזיק את החוטים היטב במקומם.
  * אם גודל החור לא תואם לכבל, ניתן להוריד את קובץ המקור הזה ולכוונן את הגודל הרצוי באמצעות תוכנה מומלצת.

  מאגדי כבלים-2

  מאגדי כבלים 24 פינים, 6+8 פינים, 8 פינים, 6 פינים, 4 פינים
  הורדה

  • הסירו את המחבר והכניסו את כל החוטים העטופים בנפרד לחריצים המתאימים.
  מאגדים אלו מחייבים הסרה של המחבר מהכבלים ומומלץ מאוד לרכוש ניסיון בחיווט לפני השימוש בהם או לפנות למומחה. החורים שבמאגדים האלה ברוחב 4.2 מ"מ נועדו להחזיק את החוטים היטב במקומם.
  * אם גודל החור לא תואם לכבל, ניתן להוריד את קובץ המקור הזה ולכוונן את הגודל הרצוי באמצעות תוכנה מומלצת.

  כיסוי גשר SLI דו-כיווני

  5 ס"מ, 7 ס"מ, 9 ס"מ
  הורדה

  • חברו את הכיסוי על המעגל המודפס של SLI HB.
  על הכיסוי של גשר SLI הדו-כיווני להיות מסוגל לעמוד בטמפרטורות של לפחות 60°C, כך שיש לבחור היטב את החומרים.

  שבכת מאוורר

  הורדה

  • חברו את שבכת המאוורר לבורגי מאוורר סטנדרטיים 120 מ"מ.
  על שבכת המאוורר להיות מסוגלת לעמוד בטמפרטורות של לפחות 60°C, כך שיש לבחור היטב את החומרים.

  גופנים של ROG

  הורדה

  • בחרו את האותיות הרצויות וחברו לכל אביזר רצוי.
  על אותיות הגופנים של ROG המודפסות בתלת-ממד להיות מסוגלות לעמוד בטמפרטורות של לפחות 60°C, כך שיש לבחור היטב את החומרים.

  מחזיק מפתחות של ROG

  הורדה

  • הדפיסו מחזיק מפתחות תלת-ממדי והפגינו את התשוקה שלכם ל-ROG.
  רק התגית של הלוגו של ROG תיכלל בקובץ, מחזיק המפתחות לא מצורף.