פריט כיצד לחבר הערה

מחזיק מאוורר M.2

הורדה

  • השתמש בברגים לחיבור תושבת המאוורר לחורי ההתקנה הקיימים בתושבת של לוח האם.
1. על מחזיק מאוורר M.2 להיות מסוגל לעמוד בטמפרטורות של לפחות 100°C, כך שיש לבחור היטב את החומרים.
2. מחזיק המאוורר מיועד למאווררים בגודל 40x40 מ"מ, הקפד להשתמש במאוורר בגודל זה.
3. ייתכן שיהיה צורך להחליף את בורגי המארז הקיימים לחיבור לוח האם בברגים ארוכים יותר בעלי תבריג באותו גודל.

לוחית זיהוי מותאמת

הורדה

  • 1. התאם את המעמד על אום 2280 של חריץ M.2.
  • 2. הכנס בורג מארז לחור הקיים להתקנה במארז כדי לחבר קצה אחד והשתמש בבורג M.2 המצורף כדי לחבר את הקצה האחר.
1. על לוחית השם להיות מסוגל לעמוד בטמפרטורות של לפחות 60°C, למנוע הפרעות חשמליות ולשמור על תאימות לרכיבים אחרים מותקנים, כך שיש לבחור היטב את החומרים.
2. ייתכן שיהיה צורך להחליף את בורג המארז הקיים לחיבור לוח האם בבורג ארוך יותר בעלי תבריג באותו גודל.

מאגדי כבלים-1

מאגדי כבלים 24 פינים, 14 פינים, 8 פינים, 6 פינים, 4 פינים
הורדה

  • חבר את שתי השורות של החוטים העטופים של כבל החשמל בנפרד לחריץ אחד כל אחת. קפל ב-180 מעלות והכנס את שתי השורות שוב בהתאמה לחריצים הנגדיים.
החורים שבמאגדים האלה ברוחב 4.2 מ"מ נועדו להחזיק את החוטי היטב במקומם.
* אם גודל החור לא תואם לכבל, ניתן להוריד את קובץ המקור הזה ולכוונן את הגודל הרצוי באמצעות תוכנה מומלצת.

מאגדי כבלים-2

מאגדי כבלים 24 פינים, 6 פינים, 8 פינים, 6 פינים, 4 פינים
הורדה

  • הסר את המחבר והכנס את כל החוטים העטופים בנפרד לחריצים המתאימים.
מאגדים אלו מחייבים הסרה של המחבר מהכבלים ומומלץ מאוד לרכוש ניסיון בחיווט לפני השימוש בהם או לפנות למומחה. החורים שבמאגדים האלה ברוחב 4.2 מ"מ נועדו להחזיק את החוטי היטב במקומם.
* אם גודל החור לא תואם לכבל, ניתן להוריד את קובץ המקור הזה ולכוונן את הגודל הרצוי באמצעות תוכנה מומלצת.

כיסוי גשר SLI דו-כיווני

5 ס"מ, 7 ס"מ, 9 ס"מ
הורדה

  • חבר את הכיסוי על המעגל המודפס של SLI HB.
על הכיסוי של גשר SLI הדו-כיווני להיות מסוגל לעמוד בטמפרטורות של לפחות 60°C, כך שיש לבחור היטב את החומרים.

שבכת מאוורר

הורדה

  • חבר את שבכת המאוורר לבורגי מאוורר סטנדרטיים 120 מ"מ.
על שבכת המאוורר להיות מסוגלת לעמוד בטמפרטורות של לפחות 60°C, כך שיש לבחור היטב את החומרים.

גופנים של ROG

הורדה

  • בחר את האותיות הרצויות וחבר לכל אביזר רצוי.
על אותיות הגופנים של ROG המודפסות בתלת-ממד להיות מסוגלת לעמוד בטמפרטורות של לפחות 60°C, כך שיש לבחור היטב את החומרים.

מחזיק מפתחות של ROG

הורדה

  • הדפס מחזיק מפתחות תלת-ממדי והפגן את התשוקה שלך ל-ROG.
רק התגית של הלוגו של ROG תיכלל בקובץ, מחזיק המפתחות לא מצורף.