מידע חשוב

כיצד ניתן למצוא את המספר הסידורי של המוצר

עדכון אחרון : 2021/05/19

עבור כל סוגי המוצרים, באופן הבא:

לוח אם

 • בדוק את קופסת האריזה מבחוץ וחפש את המדבקה.
 • המספר הסידורי הוא שרשרת של מספרים הרשומה אחרי הכיתוב ": Serial No" (מספר סידורי)

מחשב מחברת

 • בדוק את תחתית מחשב המחברת וחפש את המדבקה. (10 תווים)
 • המספר הסידורי רשום על המדבקה אחרי הכיתוב ": Serial No" (מספר סידורי)
 • בדוק את תחתית מחשב המחברת וחפש את המדבקה. (15 תווים)
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד.

התקן אחסון אופטי

 • בדוק את קופסת האריזה מבחוץ וחפש את המדבקה.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד.

כרטיס גרפי

 • בדוק את קופסת האריזה מבחוץ וחפש את המדבקה.
 • המספר הסידורי רשום על המדבקה אחרי הכיתוב ": Serial No" (מספר סידורי)

PDA

 • בדוק את תחתית ה-PDA.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד.

Wireless

 • בדוק את תחתית רכיב החיבור לרשת.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד.
 • Please check the base of Networking product.
 • The serial number is listed directly below the barcode.

טלפון נייד

 • בדוק את גב הטלפון.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד אחרי האותיות ":SN".

מארז Barebone

 • Please check the back of the barebone
 • The serial number is listed directly below the barcode after the word "SN:".

Digital Home

 • בדוק את גב ה-Barebone.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד אחרי האותיות ":SN".
 • Please check the sticker label shown on the backplate of the product.
 • The serial number is listed directly below the barcode with 12 characters.

מחשב Eee

 • בדוק את תחתית מחשב Eee וחפש את המדבקה.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד אחרי האותיות ":SN".

כרטיסי HSDPA

 • בדוק את תחתית כרטיס HSDPA וחפש את המדבקה.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד אחרי האותיות ":SN".

רדיו אינטרנט של ASUS (‏AIR)

 • בדוק את תחתית AIR וחפש את המדבקה.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד אחרי האותיות ":SN".

מחשב שולחני

 • בדוק את המדבקה ליד לוח הקלט/פלט או חריצי PCI בגב היחידה.
 • המספרים הסידוריים רשום מתחת לברקוד אחרי האותיות ":SN".

מסך

 • בדוק מה כתוב אחרי SN על המדבקה האחורית של המוצר (a) או אריזת הקרטון (b).
 • בדוק מה כתוב אחרי SN על המדבקה האחורית של המוצר (a) או אריזת הקרטון (b).

חיבור ברשת

 • בדוק את תחתית רכיב החיבור לרשת
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד
 • בדוק את תחתית רכיב החיבור לרשת
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד

מערכת שרת (חיבור במסגרת)

 • בדוק את המדבקה המודפסת של מערכת השרת.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד.
 • ניתן למצוא את המספר הסידורי בגב המעטפת (1) או על גבי מכסה המעטפת (2).

מערכת שרת (מגדל)

 • בדוק את המדבקה המודפסת של מערכת השרת.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד.
 • ניתן למצוא את המספר הסידורי בגב המעטפת.

לוח אם לשרת

 • בדוק את המדבקה המודפסת של לוח האם.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד.

לוח אם לתחנת עבודה

 • בדוק את המדבקה המודפסת של תחנת העבודה.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד.

הכל כלול

 • בדוק את המדבקה ליד יציאות הקלט/פלט בגב היחידה.
 • המספרים הסידוריים רשום מתחת לברקוד אחרי האותיות ":SN".

Eee Pad

 • בדוק את המדבקה בצד המסגרת או האריזה של המוצר. לחילופין, בדוק את המדבקה על כרטיס האחריות.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד אחרי האותיות ":SN" או מתחת לברקוד.
 • בדוק את המספר הסידורי תחת "הגדרות" -> "אודות מחשב הלוח" -> "מצב"

Eee Note

 • בדוק את המדבקה בצד המסגרת או האריזה של המוצר. לחילופין, בדוק את המדבקה על כרטיס האחריות.
 • המספר הסידורי רשום מתחת לברקוד אחרי האותיות ":SN" או מתחת לברקוד.