[מחשב שולחני] פתרון בעיות – ההודעה "Secure Boot Violation" (הפרת אתחול מאובטח) מופיעה במהלך אתחול המחשב

כדי להגן על מערכות המשתמש ממתקפות תוכנה זדונית, מחשבים של ASUS מטמיעים ומפעילים את התכונה Microsoft Secure Boot כברירת מחדל. תכונה זו מבצעת בדיקת טעינה חוקית כדי לאתחל את מערכת ההפעלה.

עם זאת, Windows 7 אינה תומכת באתחול מאובטח (https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh824987.aspx). עם העדכון KB3133977, ייתכן שהמערכת תזהה מפתחות טעינה לא עקביים של מערכת ההפעלה, מה שיגרום לכשל באתחול.

במחשב עם Windows 8/10, ייתכן שמערכת תזהה מפתחות טעינה לא עקביים של מערכת ההפעלה, מה שיוביל לכשל באתחול מפני שהתקנת מחדש את מערכת ההפעלה, והתקנת מערכת הפעלה שונה מזו שהגיעה עם המחשב.

שנה את ההגדרות של Secure Boot בתצורת ה-BIOS בהתאם למתואר בשלבים אלה, מה שיאפשר למערכת לבצע אתחול אל מערכת ההפעלה בהצלחה.

 

  1. לפני הכל, המחשב צריך להיכנס לתצורת BIOS. כשהמחשב עדיין אינו מופעל, לחץ והחזק את הלחצן [F2] (או את הלחצן [Del] ) במקלדת, ואז לחץ על [לחצן ההפעלה] כדי להיכנס לתצורת ה-BIOS. (אל תעזוב את הלחצן F2 או את לחצן Del עד שמופיע מסך ה-BIOS.)
  2. בתצורת ה-BIOS, תוכל לבחור את הפריט דרך מקשי החצים ומקש Enter במקלדת, בלוח המגע או בעכבר.
  3. עבור אל המסך [Boot]‏ (אתחול) (1), ואז בחר בפריט [Secure Boot] (אתחול מאובטח) (2).
  4. בחר בפריט [OS Type] (סוג מערכת הפעלה) (3), ואז בחר [Other OS] (מערכת הפעלה אחרת) (4) כדי להשבית את תכונת האתחול המאובטח.
    ※ שים לב: אם תבחר ותגדיר את מצב Windows UEFI, פירוש הדבר יהיה שתכונת האתחול המאובטח תופעל.
  5. שמור וצא. לחץ על המקש הישיר [F10] ובחר [OK] (אישור) (5), והמחשב יופעל מחדש וייכנס למערכת ההפעלה.

 

אם הבעיות לא ייפתרו באמצעות הפתרון והמידע לעיל, פנה אל מרכז שירות הלקוחות של ASUS לקבלת מידע נוסף.