[פתרון בעיות] מדוע לא ניתן לגשת לדף ההגדרות של נתב ASUS שלי?

1. יש לעיין בשתי השאלות הנפוצות הבאות

[נתב אלחוטי] כיצד להיכנס לדף הגדרות הנתב (ASUSWRT)

[נתב אלחוטי] כיצד להיכנס לדף הגדרות הנתב (ממשק משתמש גרפי כחול)

 

2. יש לודא שלנתב שלך יש חיבור WAN נכון.

בהמשך נציג לדוגמה את הדגם RT-AX88U. עבור דגמים אחרים, ניתן לעיין במדריכים למשתמש במרכז ההורדות של ASUS.

אנא חבר את המחשב לנתב האלחוטי באמצעות חיבור קווי.

א. יש להכניס את מתאם החשמל של הנתב האלחוטי ליציאת DC-IN ולחבר אותו לשקע חשמל (a).

ב. יש להשתמש בכבל רשת אחר, ולחבר את המודם ליציאת ה-WAN של הנתב האלחוטי (b).

ג. יש להכניס את מתאם החשמל של המודם ליציאת DC-IN ולחבר אותו לשקע חשמל (c).

ד. יש להשתמש בכבל הרשת המצורף, ולחבר את המחשב ליציאת ה- LAN של הנתב האלחוטי (d).

לתשומת לב: לאחר החיבור לספק הכוח, יש לזכור ללחוץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את הנתב.

 

3. אנא ודא שהמתאם שלך מוגדר להשיג IP באופן אוטומטי

עיין במאמר [שאלות נפוצות של Microsoft] שינוי הגדרות TCP/IP.

 

4. אנא ודא שדפדפן האינטרנט לא הגדיר Proxy

3-1. ב-Internet Explorer, בתפריט 'כלים', לחץ על 'אפשרויות אינטרנט'.

3-2. בכרטיסייה 'חיבורים', לחץ על 'הגדרות LAN'.

 

5. נסה להשתמש בגילוי מכשירים כדי למצוא את הנתב האלחוטי שלך

מחשב שולחני: התחל >> כל התוכניות >> ASUS Utility >> שם דגם >> Device Discovery (גילוי מכשיר)

ניתן לעיין בשאלות הנפוצות [נתב אלחוטי] כיצד להשתמש ב-ASUS Device Discovery כדי למצוא את כתובת ה-IP של נתב ASUS

 

5. אפס את הנתב להגדרות ברירת המחדל ואז נסה שוב לפתוח את דף ההגדרות.

יש לחצן איפוס בצד האחורי של הנתב. כשהמכשיר מופעל, הקש על לחצן האיפוס (במשך כ-5 שניות) עד שנורית ההפעלה מתחילה להבהב, ואז שחרר את לחצן האיפוס.

※הערה: אם הנתב משוחזר לברירת המחדל, צריך לאפס את הנתונים שלך

6. אנא נסה להפעיל את מצב ההצלה.

עיין במאמר [שאלות נפוצות] כיצד מפעילים את מצב השחזור של הנתב?

 

אם לא ניתן לפתור את הבעיה, פנה אל מוקד ASUS לקבלת תמיכה.

תוכל למצוא פרטים על המוקד הטלפוני של ASUS בכתובת: https://www.asus.com/il/support/callus

 

 

כיצד ניתן להשיג את (כלי השירות / הקושחה)?

ניתן להוריד את מנהלי ההתקן, התוכנה, הקושחה והמדריכים העדכניים ביותר למשתמש ממרכז ההורדות של ASUS.

אם יש צורך במידע נוסף על מרכז ההורדות של ASUS, ניתן לעיין בקישור זה.